Българско председателство на Съвета на Европейския съюз EN

Бюджет на Министерския съвет за 2018 г. съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

Бюджет на Министерския съвет за 2018 г. съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

 

С ДОКУМЕНТА МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ТУК.