Българско председателство на Съвета на Европейския съюз EN

Бюджет за 2018 г. и и актуализирана бюджетна прогноза за 2019 и 2010 г. на Министерския съвет в програмен формат /по области на политики и бюджетни програми/

С документа можете да се запознаете тук.