Българско председателство на Съвета на Европейския съюз EN

Отчет за изпълнение на бюджета на МС с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 30.09.2017 г.

С документите можете да се запознаете от следните файлове:

Отчет програми


Разшифровка програми