Българско председателство на Съвета на Европейския съюз EN

Проектобюджет за 2018 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2019 и 2020 г. на Министерския съвет в програмен формат по области на политики и бюджетни програми

С документа можете да се запознаете тук.