Българско председателство на Съвета на Европейския съюз EN

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2017 г.

С документа можете да се запознаете тук