Българско председателство на Съвета на Европейския съюз EN

Нови ангажименти в рамките на Втория план за действие на България за участие в инициативата

С документа можете да се запознете тук.