Българско председателство на Съвета на Европейския съюз EN

ЛИЛЯНА ПАВЛОВА - Министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018

Родена на 6 декември 1977 г. в София.

 

Лиляна Павлова е доктор по икономика. Магистър по „Публична администрация и европейска интеграция” от ВСУ “Черноризец Храбър”. Бакалавър по „Международни икономически отношения“ от УНСС.

 

Автор и съавтор на над 10 научни публикации, книги, статии, монографии. От 2002 г. e хонорован преподавател и лектор в направление Администрация и управление, Стратегическо управление в публичния сектор, Управление на проекти, финансирани от фондовете на ЕС и в Института по публична администрация и европейска интеграция към Министерския съвет.

 

Носител e на наградата „Варна’2006” (съвместно с научен колектив) за публикациите „Основи на публичната администрация” и „Стратегическо управление в публичния сектор”.

 

Започва кариерата си през септември 1996 г. в Института за развитие на демокрацията.

 

През март 1997 г. заема длъжността финансов мениджър по Програма ФАР „Програма за обучение на мениджъри”.  В периода 1998-1999 г. е офис-мениджър по проект по Програма ФАР-Темпус Национален академичен център по мениджмънт и капиталови пазари.

 

През 1999 г. работи като експерт по международни проекти в Института за следдипломна квалификация към УНСС.

 

В периода от 1999 г. до 2002 г. е  експерт в Координационното звено по програма ИСПА на ЕС към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

 

От април 2002 г. до август 2009 г. е началник на отдел в дирекция „Национален фонд” в Министерство на финансите, отговорен за финансовото управление, контрол и наблюдение на предприсъединителните инструменти ФАР, ИСПА, САПАРД и Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС.

 

От август 2009 г. e заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. Отговаря за дирекциите, управляващи европейски фондове и програми. В този период e и Ръководител на Управляващия орган по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 и на програмите за трансгранично и транснационално сътрудничество и национален координатор за участието на България в Стратегията на ЕС за Дунавския регион.

 

На 9 септември 2011 г. e избрана за министър на регионалното развитие и благоустройството в правителството на министър-председателя Бойко Борисов – пост, който заема до края на неговия мандат през 2013 г.

 

Избирана за народен представител от ПП ГЕРБ в 43-ото и 44-ото Народно събрание.

 

Министър на регионалното развитие и благоустройството от 07.11.2014 г. до 27.01.2017 г.

 

Избрана за министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 на 4 май 2017 г. от 44-ото Народно събрание.