EN

КИРИЛ АНАНИЕВ: МЗ ЩЕ ПОЕМЕ ЗАПЛАЩАНЕТО НА МЕДИКАМЕНТИТЕ ЗА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ЗА КОИТО НЯМА АЛТЕРНАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ, ЗАПЛАЩАНО ОТ НЗОК

17.12.2017

Продължаваме по безспорната тема на седмицата – проблемите, свързани със здравеопазването и по-специално мораториума върху новите лекарства, който беше гласуван от парламента. Ветото на президента върху този параграф беше отхвърлено. След това обаче премиерът Борисов от Брюксел заяви, че по въпросът предстои да се мисли и решението не е окончателно.

 

Добър ден казвам сега на Кирил Ананиев, министър на здравеопазването! Остава ли в сила, г-н Ананиев, мораториумът върху новите лекарства след казаното от премиера?

 

За пореден път пред Вас ще уточня, че не става въпрос за мораториум, а за временна едногодишна мярка за финансово стабилизиране на бюджета на НЗОК. Но това не означава, че няма да осигурим лечението на всички български граждани.

 

Как ще се случи това, г-н Ананиев, при положение че хората протестират пред НС с искане въпросният параграф да отпадне?

 

Ако има случаи в областта на онкологията, за които няма алтернативно лечение с лекарство, което да се реимбурсира от бюджета на НЗОК, тогава МЗ ще поеме заплащането за този медикамент. За целта ще се създаде към министъра на здравеопазването специализирана комисия. В състава ѝ ще бъдат включени водещи специалисти в зависимост от конкретното заболяване. Това е един специален режим върху определянето на лечението и изписването на новите лекарства до доказване на тяхната ефективност и терапевтичен резултат.

 

Тоест, така нареченият – както искате да го наречете, мораториум придоби гражданственост, затова така го наричам - мораториум, забрана или временна мярка, остава в сила, но изключение ще се прави след решение на специална комисия, така ли?

 

Новите молекули, новите лекарства няма да се плащат от бюджета на НЗОК, но лечението на хората ще бъде осигурено от държавата чрез бюджета на МЗ. Не бива да продължаваме да използваме термина мораториум, след като сме създали необходимата организация за лечението на хората.

 

Г-н Ананиев, за колко хора става дума и за колко лекарства става дума, когато говорим за този параграф, на който президентът наложи вето? Защото се чуха различни числа.

 

Новите молекули са 32. От тях с 28 има лечение, и то на много високо европейско равнище, има ги лекарствата. Лечението е осигурено. Става въпрос за 4 молекули, които ще трябва да ги финансираме чрез бюджета на МЗ. Става въпрос за лекарствата от тези 4 молекули.

 

Чакайте сега, дайте да уточним само, г-н Ананиев. Значи въпросната комисия ще се занимава със случаи, които изискват лечение с въпросните 4 нови лекарства, а не с останалите 28, така ли?

 

Ако лечението за останалите 28 не докаже своята ефективност и се прецени от комисията, че могат да се осигурят средства от бюджета за новите молекули, и тези случаи ще бъдат разглеждани от тази специализирана комисия.

 

Добре, тогава какъв е смисълът, г-н Ананиев, от тази мярка, хайде да не я наричаме мораториум, от тази мярка, която Вие още като зам.-министър предложихте като член на НС на Касата? Какъв е смисълът от нея, при положение че тя ще може да бъде заобикаляна, макар и чрез специална комисия?

 

Тази специална комисия, както казах преди малко, ще доказва ефективността на лечението на самото лекарство, самия терапевтичен резултат и когато това се докаже, вече ще се влезе в реимбурсния списък на НЗОК.

 

А от кого ще бъде съставена тази комисия, вие ли ще определите нейните членове?

 

Аз ще определя нейните членове и за всеки отделен случай комисията ще бъде различна, защото онкологичните заболявания са различни и водещите специалисти за всяко от тях ще са различни. Но ще бъдат най-добрите специалисти в даденото заболяване.

 

Има ли за тези нови лекарства, г-н Ананиев, оценка на български специалисти за очаквания ефект от тях и евентуалната полза?

 

Имаше оценка за всички 32 молекули, като ресурсът беше малко под 40 млн. лв. Сега на базата на конкретното разглеждане на всеки случай ще се види и сумата, която ще трябва да бъде осигурена от бюджета на МЗ. Затова сега, в момента не мога да кажа някаква оценка. Всеки случай, всяко заболяване, всяко лекарство има различна цена. Това ще се установи от комисията.

 

Исках да Ви попитам дали българските специалисти са се произнесли за качеството на тези нови лекарства и дали те наистина могат да помогнат на пациентите, които ги очакват?

 

Тези лекарства още са в позицията на клинично изпитание и затова ние ще използваме до момента на доказване на терапевтичния ефект, ще използваме възможността да финансираме всеки отделен случай от бюджета на МЗ до доказването на резултатите. След като се установи вече, че това лекарство наистина носи терапевтичния ефект, който очакваме, тогава вече ще си влезе за финансиране през НЗОК.

 

Г-н Ананиев, обаче критиците на Вашето решение казват, че тези лекарства не просто не са в клинично изпитание, ами в държави от ЕС се използват още от 2009 – 2020 г. Колко време трябва да мине, за да влязат те в България?

 

Ето затова Ви казвам, че това е временна едногодишна мярка, която ще се приложи при нас, и след изтичането на тази година всички тези, които са доказали своя ефект, ще бъдат включени в бюджета на НЗОК. Само за пример ще Ви дам, че в Германия тази процедура продължава 3 години.

 

В какъв срок, г-н министър, тази комисия, която ще бъде създадена от вас, ще се произнася за целесъобразността за заплащане на дадено лекарство? Защото знаем как функционираше в един момент Фондът за лечение на деца, процедурите там се бавеха твърде много.

 

Аз гарантирам за спешна процедура. Няма в никакъв случай да забавяме решението на комисията. Лично ще наблюдавам този процес и ще стана гарант пред българските пациенти.

 

Колко от медикаментите, за които говорите, от тези 32 нови лекарства са за онкологични заболявания, г-н Ананиев?

 

Повечето от тях са за онкологични заболявания.

 

Те ще имат ли някакъв приоритет при разглеждането в комисията или според поредността на постъпването на случаите?

 

Всеки един случай за нас е важен. Щом е стигнал въпросът до тази комисия, значи наистина заболяването е тежко и не търпи отлагане. Ще приложим и двата подхода – и по степен на постъпване на искането, и разбира се, по състоянието на пациента. За нас е важно да се вземе бързо решение за лечението, за да не изгубим времето, в което можем да окажем първа помощ.

 

Загубихте ли битката, г-н Ананиев? Понеже на практика това, което предложихте сега, ще може да бъде заобикаляно, чувствате ли, че загубихте битката след намесата на премиера?

 

Не, не чувствам, че съм загубил битката. Още от самото начало отправих две послания. Едното, че мярката за новите молекули е временна и е свързана с финансовото стабилизиране на бюджета на Касата, но през цялото време уверявах българските граждани, че няма да има случаи в областта на онкологията, за които когато няма алтернативно лечение с лекарствата, държавата няма да се погрижи. Така че тук не става въпрос нито за битка, нито за отстъпление.

 

Защо Ви трябваше изобщо да прибягвате към тази мярка, и то по отношение на толкова деликатна тема като болните от редки и тежки заболявания, г-н Министър?

 

През цялото време съм доказвал със своето поведение и със своите изказвания, че това е въпрос на стабилизиране на бюджета на НЗОК. През цялото време повтарях, че ние имаме алтернативно решение, което и сега в момента НЗОК финансира. Така че, бил съм убеден, че постъпвам правилно и считам, че това ново решение, което вчера обявихме с премиера, е едно подобрение на процеса на лечението на гражданите.

 

На каква сума оценявате лекарствата, които ще трябва да бъдат отпуснати за тези редки заболявания, тези нови лекарства?

 

Аз Ви казах, че сумата за всичките 32 нови молекули е около 40 млн. лв. Колко хора ще направят, ще дойдат с предложение за лечение, какво е точното заболяване, каква е стойността на това лечение и на съответното лекарство ще се установява в процеса на работа на специализираната комисия.

 

Г-н Ананиев, друг много важен проблем, този със закъсалите държавни болници. Казахте, че ще се преструктурират, обаче от Сдружението на държавните и общински болници казаха, че това преструктуриране ще доведе до закриването на лечебни заведения?

 

Идеята е не да закриваме лечебните заведения, а наистина те да работят ефективно. В петък имах среща с представители на Националното сдружение на общините, с кметове от страната и проведохме един изключително ползотворен разговор. Разговор, който е свързан с необходимите нормативни промени, тъй като знаете, че една голяма част от нормативната база беше блокирана, т.е. ВАС отмени някои решения, някои наредби. Освен това предстои договаряне по НРД, където трябва да решим някои неща, свързани с клиничните пътеки, с цените на тези клинични пътеки, алгоритмите. Така че стигнахме до съгласие по мерките, които трябва да предприемем. Още от първия ден аз и моят екип започнахме проверка във всички държавни болници с 50 и над 50 % участие. Направихме анализ на тяхното финансово състояние, на техния мениджмънт и за всяка една държавна болница ние имаме конкретно предложение за преструктуриране, за повишаване ефективността на нейната дейност. Спрямо общинските болници ние можем да подпомагаме този процес, да предлагаме необходимите мерки на кмета на общината или на ОбС, но те в крайна сметка взимат решението, защото са собственици. Първата болница, в която започваме преструктурирането, е ловешката болница. Още в понеделник създаваме необходимата организация, така че надявам се процесът да е ефективен и да е бърз!

 

Г-н министър, като казвате да работят ефективно болниците, имате предвид да работят на печалба или да работят така, че да лекуват качествено пациентите, защото ми се струва, че да гледаме на здравеопазването само като на бизнес модел не е много редно?

 

Естествено, че не става въпрос да работят на печалба. С дейността си, която те извършват и парите, които получават от НЗОК, трябва да осигуряват самото лечение. Естествено, че главната цел е качеството на лечението и затова преди малко казах, че някои от клиничните пътеки са подценени и по време на разговорите с нашите партньори ще вдигнем цените на някои от пътеките, които да осигурят наистина качествено лечение.

 

Имате ли концепция за кои клинични пътеки ще се увеличи финансирането?

 

Водим разговор в момента с БЛС. Не мисля предварително да ги казвам, но за нас детското, майчиното здравеопазване е много важно. Там сигурно ще има увеличение на пътеките, както и някои от клиничните пътеки, които се финансират, които се изпълняват от общинските болници.

 

Какво стана с болницата във Враца, г-н министър, докъде стигнаха преговорите с кредиторите?

 

Проведохме първия разговор в петък. Предстои ни нов разговор през новата седмица. Мисля, че ще намерим решение, което да е добро и което да стигне до резултата, който постигнахме с кредиторите на ловешката болница.

 

И последно, какво показа проверката в "Пирогов", г-н Ананиев?

 

Проверката в "Пирогов", резултатите ще ми бъдат дадени в понеделник и аз ще ги обявя публично.

 

Нямате никаква все още информация какво съдържат тези резултати, така ли?

 

Не искам да се бъркам в работата на комисията, така е редно и когато завърши цялостния си доклад, тогава ще кажа и аз какви са резултатите.

 

Благодаря Ви!