EN

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание

31.01.2018

 

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание от 13,30 ч. в сградата на Министерския съвет.

 

Ще бъдат обсъдени проектите на закон за изменение и допълнение на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, както и на постановление на МС за изменение и допълнение на Наредбата за трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя.