Българско председателство на Съвета на Европейския съюз EN

Изявление след заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет