Премиер
Правителство
Информация
Документи
Връзки
   
Документи Биография В Медиите
Сектори Биографии Събития В Медиите Граждански борд за свободни и прозрачни избори
Водещите Новини Новини За България
Заседания Решенията Накратко Система за Правна Информация Плащания в СЕБРА
Интернет Връзки Обществени поръчки - профил на купувача Търгове
image      
 image  Карта на сайта
търсене:  
 trans.gif24.07.2014

»начало »документи

  Информация

ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ 

Сигурност и отбрана
Декември 2013 г. 

ВАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Тук можете да изпращате вашите предложения и мнения за мерките, които трябва да предприеме правителството, за подобряване на бизнес средата и социалното положение на гражданите, както и за възстановяване на държавността, като основа за широка обществена дискусия

ВИДЕО АРХИВ 

СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Тук свободно може да намерите всички постановления, разпореждания и решения, одобрявани от правителствата на Република България от 1990 г. до сега

КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

www.cpaci.bg

image

 
07.10.09_baner_SEV.jpg
 


image

СОЛВИТ е услуга за разрешаване на презгранични проблеми във вътрешния пазар на ЕС.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

 
Решения

1.3.  Доклад отчита изпълнението на директива относно общностната рамка за безопасност на ядрените инсталации
23 Юли 2014

2  Одобрен е Доклад за изпълнението на препоръките на ЕК по Механизма за сътрудничество и оценка през първите шест месеца на 2014г.
23 Юли 2014

4  Осъвременен е Списъкът на продуктите, свързани с отбраната, както и Списъкът на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос
23 Юли 2014

5  Актуализира се списъкът на стоките и услугите, които се възлагат на специализираните предприятия на хора с увреждания по ЗОП
23 Юли 2014

6  Мерките в подкрепа на събираемостта, стриктното възстановяване на ДДС и ускореното усвояване на еврофондовете са сред основните фактори за подобряване на приходите в бюджета за 2013г.
23 Юли 2014

7  Определен е размерът на месечното възнаграждение на държавните служители – стажанти в МВР
23 Юли 2014

8  Няма да се събира такса върху сумите, погасени в срока за доброволно изпълнение съгласно Закона за частните съдебни изпълнители
23 Юли 2014

9.17.  Управлението на стопанство „Кричим“ се предоставя на НСО
23 Юли 2014

10.11.12.13.14.15.33.35.  Одобрени са допълнителни разходи за субсидирана заетост по Национална програма „Сигурност“, за закупуване на противоградови ракети и за изграждане на компютърен комплекс към БАН
23 Юли 2014

10.11.12.13.14.15.33. 35.  Одобрени са допълнителни разходи за субсидирана заетост по Национална програма „Сигурност“, за закупуване на противоградови ракети и за изграждане на компютърен комплекс към БАН
23 Юли 2014

16  Министерският съвет прие решение за изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека по пет дела
23 Юли 2014

18.19.20.21.32  Предоставя се имот на Медицинския университет в Плевен за провеждане на учебна и научно-изследователска дейност
23 Юли 2014

22  Правителството даде съгласие Рачо Рибаров да бъде почетен консул на Република Литва в България
23 Юли 2014

23.24.25.26.27.45.  Спогодба между правителствата на Република България и Република Косово ще запълни липсата на нормативно-правната база между двете страни в областта на транспорта
23 Юли 2014

28.29.30.  Работната програма на италианското председателство ще бъде част от темите на предстоящото заседание на Съвета „Общи въпроси“ на ЕС
23 Юли 2014

31  Строителни материали ще бъдат добивани край Нова Загора
23 Юли 2014

34  Правителството одобри Ръководство за изготвяне на оценка на въздействието на законодателството
23 Юли 2014

36  Промяна в Закона за местното самоуправление и местната администрация ограничава въвеждането на режими, които нямат законово основание
23 Юли 2014

37  Нова Наредба относно инвентаризацията на оборудването, съдържащо полихлорирани бифенили предстои да влезе в сила
23 Юли 2014

38  Промени в Правилника за вписванията създават предпоставки за постепенна електронизация и автоматизиране на процесите
23 Юли 2014

39  ЕИБ ще сътрудничи на НКЖИ за формиране на тарифна политика за достъп и използване на железопътната инфраструктура
23 Юли 2014

39  ЕИБ ще сътрудничи на НКЖИ за формиране на тарифна политика за достъп и използване на железопътната инфраструктура
23 Юли 2014

40  Министерският съвет прие Национална стратегия за българските граждани и историческите български общности по света
23 Юли 2014

41  Правят се вътрешни промени на разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014г.
23 Юли 2014

42  Определени са второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на вътрешните работи във връзка с новия Закон за МВР
23 Юли 2014

43  Отпускат се средства за доизграждане на Wi-Fi мрежата в НДК
23 Юли 2014

44  На Столична община се прехвърля собствеността върху три имота
23 Юли 2014

1  Стартира процесът за изграждане на интегрирани центрове за майчино и детско здраве
16 Юли 2014

2  Приета е на Национална стратегия за борба с наркотиците
16 Юли 2014

3  Систематизирани са всички събития, които ще бъдат обхванати при учения в АЕЦ „Козлодуй”
16 Юли 2014

4  Одобрен е докладът за 2013 г. на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение
16 Юли 2014

5  Проф. д-р Меглена Ачкова е предложена за удостояване с орден „Св. Св. Кирил и Методий“
16 Юли 2014

6  България ще бъде домакин на редовното заседание на Съвета на Международната инвестиционна банка
16 Юли 2014

7  Актуализирани са мерките за 2014 г. за присъединяването на България към Шенгенското пространство
16 Юли 2014

8.10.  Утвърдени са вътрешнокомпенсирани промени по бюджетите на МТИТС и НСИ
16 Юли 2014

9.11.12.  Правителството финансира мерки, свързани с връщането на доверието към българския учител и повишаване привлекателността на учителската професия
16 Юли 2014

13  Облекчава се режимът за производство, внос и търговия с активни вещества за лекарства
16 Юли 2014

14.15.16.17.18.19.20. 21.  Община Свиленград получи държавен терен за изграждане на пречиствателна станция, Антоново и Луковит – за социални дейности и развитие на туризма
16 Юли 2014

22  Чуждестранни кораби получиха разрешение за извършване на изследвания в Черно море
16 Юли 2014

23  Намалява процентът неизпълнение на мерките, произтичащи от членството на България в ЕС. Една трета от тях са законопроекти на различен етап на приемане в Народното събрание
16 Юли 2014

24  България ще ратифицира споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Монголия
16 Юли 2014

25  Допълнителният протокол към Европейската харта за местно самоуправление е предложен за приемане от Народното събрание
16 Юли 2014

26  С 3,5 млн. лв. намалява главницата по заема на „Пристанище Бургас” ЕАД
16 Юли 2014

27  България и китайската провинция Анхуей ще подпишат меморандум за разширяване на икономическото сътрудничество
16 Юли 2014

28.29.30.34.35.  Одобрени са позициите на България за предстоящи заседания на Съвета на ЕС
16 Юли 2014

31.32.  Край Павел баня ще бъдат проучвани възможностите за добив на строителни материали
16 Юли 2014

33  За ратификация е предложено Мандатното споразумение между правителството, Европейския инвестиционен фонд и „Джереми България” ЕАД
16 Юли 2014

36  Предприети са стъпки за уреждане на афганистанския дълг към България
16 Юли 2014

37  Предоставя се възможност за допълнително сключване на договори по мярка 121 от Програмата за развитие на селските райони
16 Юли 2014

38  В Закона за пазарите на финансови инструменти се въвеждат изискванията на новото европейско законодателство
16 Юли 2014

 
Система за Правна Информация
Стенограми и Решения
18 Август 2009

Стенограмите и пълния текст на решенията може да намерите в системата за правна информация на Министерски Съвет (PRIS)

trans.gif
Декларации по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Списък на подалите декларации съгласно Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси към м. октомври 2010 г.
18 Октомври 2013
trans.gif
Документи
Актуализиран Списък на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ)
Национална стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за 2014 - 2020 г.
Актуализиран Списък на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ)
Събития
23 юли – Заседание на Министерския съвет
22 юли - Министър Кристиан Вигенин ще участва в заседанието на Съвета „Външни работи” в Брюксел
22 юли – Министър Ангел Найденов ще се срещне с македонския си колега
Правителство
Доц. Пламен Василев Орешарски

Министър-председател

 
ЗИНАИДА КАМЕНОВА ЗЛАТАНОВА

Заместник министър-председател и министър на правосъдието

 
Доц. ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ ЙОВЧЕВ

Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи

 
Доц. Даниела Николова Бобева – Филипова

Заместник министър-председател по икономическото развитие

 
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН

Министър на външните работи

 
Доц. ПЕТЪР ПАНДУШЕВ ЧОБАНОВ

Министър на финансите

 
Ангел Петров Найденов

Министър на отбраната

 
ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ

Министър на икономиката и енергетиката

 
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ

Министър на труда и социалната политика

 
Проф. д-р арх. ИВАН ЕВГЕНИ ДАНОВ

Министър на инвестиционното проектиране

 
Проф. д. с. н. ДИМИТЪР ФЕРДИНАНДОВ ГРЕКОВ

Министър на земеделието и храните

 
ДЕСИСЛАВА ИЛИЕВА ТЕРЗИЕВА

Министър на регионалното развитие

 
ДАНАИЛ СТОЯНОВ ПАПАЗОВ

Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 
СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ АНАСТАСОВ

Министър на околната среда и водите

 
ТАНЯ ЛЮБОМИРОВА АНДРЕЕВА-РАЙНОВА

Министър на здравеопазването

 
Проф. д. м. н. Анелия Димитрова Клисарова

Министър на образованието и науката

 
Д-р ПЕТЪР ИВАНОВ СТОЯНОВИЧ

Министър на културата

 
Проф. д. ф. н. МАРИАНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА

Министър на младежта и спорта

 

(c) Министерски Съвет на Република България
1594 София бул. “Дондуков” №1 - тел. централа (+359 2) 940 29 99
Правителствена Информационна Служба
тел.: (+359 2) 940 27 70 факс: (+359 2) 980 21 01
е-mail: GIS@government.bg

RSS: Новини, Събития, Решения