Премиер
Правителство
Информация
Документи
Връзки
   
Документи Биография В Медиите
Сектори Биографии Събития В Медиите Граждански борд за свободни и прозрачни избори
Водещите Новини Новини За България
Заседания Решенията Накратко Система за Правна Информация Плащания в СЕБРА
Интернет Връзки Обществени поръчки - профил на купувача Търгове
image      
 image  Карта на сайта
търсене:  
 trans.gif18.04.2014

»начало »документи

  Информация

ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ 

Сигурност и отбрана
Декември 2013 г. 

ВАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Тук можете да изпращате вашите предложения и мнения за мерките, които трябва да предприеме правителството, за подобряване на бизнес средата и социалното положение на гражданите, както и за възстановяване на държавността, като основа за широка обществена дискусия

ВИДЕО АРХИВ 

СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Тук свободно може да намерите всички постановления, разпореждания и решения, одобрявани от правителствата на Република България от 1990 г. до сега

КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

www.cpaci.bg

image

 
07.10.09_baner_SEV.jpg
 


image

СОЛВИТ е услуга за разрешаване на презгранични проблеми във вътрешния пазар на ЕС.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

 
Решения

1  Закрити са пет консултативни съвета
16 Април 2014

2  ДАНС е определена за национална контактна точка относно правилата за достъп до PRS-услугата, предоставяна от глобалната навигационна спътникова система
16 Април 2014

3  През 2015 г. България ще бъде домакин на редовните срещи на групата от страни в МВФ и в организациите от Групата на Световната банка
16 Април 2014

4.17.  Правителството одобри националните програми за развитие на средното образование
16 Април 2014

5.6.  Предприети са мерки за подобряване на условията в приемателните центрове за бежанци
16 Април 2014

7  България ще продаде имот в Осло
16 Април 2014

8  Одобрен е доклад за изпълнението на мерките, произтичащи от членството на България в ЕС
16 Април 2014

9  Министрите от ЕС, отговорни за кохезионната политика, ще дискутират проблемите на градското развитие и подкрепата за малките и средните предприятия
16 Април 2014

10  За ратифициране е предложено Споразумението между Министерството на здравеопазването и Световната банка за предоставяне на консултантски услуги
16 Април 2014

11.17  990 деца ще бъдат стимулирани финансово по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2014 г.
16 Април 2014

12  Приет е Мониторингов доклад за изпълнението на Националната стратегия за интегриране на ромите
16 Април 2014

13  Българската православна църква ще открие в Пловдив висше духовно училище
16 Април 2014

14  България ще се включи в операцията на ЕС в ЦАР
16 Април 2014

15  Засилваме сътрудничество със САЩ в борбата срещу укриване на данъци
16 Април 2014

16  България ще се присъедини към споразумението относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране след влизането си в еврозоната
16 Април 2014

18.19.  Приета е Стратегия за намаляване на риска от бедствия
16 Април 2014

20  Актуализираната Национална програма за реформи акцентира върху борбата с младежката безработица и подобряване на бизнес средата
16 Април 2014

21  Ускоряват се процесите за кандидатстване за безвъзмездна помощ по програмите, съфинансирани от ЕС за периода 2014-2020 г.
16 Април 2014

22  Намаляващ бюджетен дефицит до 0,9% през 2017 г. предвижда средносрочната бюджетна прогноза
16 Април 2014

23  Промени в Закона за здравето въвеждат създаването и поддържането на електронни здравни досиета на гражданите
16 Април 2014

25  Оптимизира се структурата на Селскостопанската академия
16 Април 2014

26  Ефективно насочване на публичните разходи към ускоряващи икономическия растеж дейности е философията на Конвергентната програма за периода 2014-2017 г.
16 Април 2014

27  Предприемат се допълнителни мерки за повишаване готовността за реагиране при засилен миграционен натиск
16 Април 2014

28  Въвеждат се методики за остойностяване и заплащане на дейностите в извънболничната и болничната помощ
16 Април 2014

1  Приета е Картата на регионалните помощи за периода 2014-2020 г.
09 Април 2014

2  Разширява се обхватът на дейност на Съвета „Международно сътрудничество за развитие”
09 Април 2014

3  Над 1800 жилищноспестовни влога са компенсирани през 2013 г.
09 Април 2014

4  26 проекта са готвени с подкрепата на JASPERS през 2013 г.
09 Април 2014

5  Приета е тарифата, по която ще се заплащат предизборните предавания по БНТ и БНР
09 Април 2014

6.7.8.  Одобрени са допълнителни разходи по бюджетите на три министерства и на Конституционния съд
09 Април 2014

9  Актуализиран е списъкът на търговските дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства
09 Април 2014

10  Министърът на инвестиционното проектиране ще упражнява правата на държавата в четири дружества
09 Април 2014

11.14.  Областно пътно управление – София ще се нанесе в държавен имот
09 Април 2014

12.13.15.16.  Община Монтана ще има възможност да реализира проект за здравни и социални услуги в предоставен от държавата имот
09 Април 2014

17  По Програмата за трансгранично сътрудничество България-Румъния 2007-2013 г. ще бъде възможно наддоговаряне
09 Април 2014

18  България и Хърватия конкретизират формите на сътрудничество в областта на науката и образованието
09 Април 2014

19  Одобрени са резултатите от втората сесия на Българо-катарската смесена комисия за икономическо и техническо сътрудничество
09 Април 2014

20.21.23.  Министрите на земеделието от ЕС ще обсъждат състоянието в сектора на плодовете и зеленчуците
09 Април 2014

22  Край Асеновград ще бъдат проучвани възможностите за добив на индустриални материали
09 Април 2014

24  Приет е Тригодишен план за действие за изпълнението на Националната програма за развитие „България 2020”
09 Април 2014

25  В наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски е отразено премахването на единната сметка
09 Април 2014

26  Авиоотряд 28 е с нов устройствен правилник
09 Април 2014

27  Предложен е нов състав на Комисията за защита на личните данни
09 Април 2014

1  Планира се подготовка на 16 000 ученици от системата на професионалното образование и обучение и осигуряване на стаж на 2 367 безработни младежи
02 Април 2014

2  През втората половина на 2013г. са изпълнени 21 мерки от Плана за намаляване на административната тежест от законодателството, съдържащо европейски изисквания
02 Април 2014

3  България ще бъде домакин на Консултативно съвещание на държавите по Договора за Антарктика
02 Април 2014

4  Одобрени са едностранни декларации за закриване на три дела пред Европейския съд за правата на човека
02 Април 2014

5.6.7.8.9.  Министерският съвет прие решения, уреждащи имотни въпроси
02 Април 2014

10  Ангел Чолаков е предложен за извънреден и пълномощен посланик в Монако
02 Април 2014

11  Създава се национален координационен механизъм за преглед на проектната готовност и приоритизиране на проектите в сектор „транспорт“
02 Април 2014

 
Система за Правна Информация
Стенограми и Решения
18 Август 2009

Стенограмите и пълния текст на решенията може да намерите в системата за правна информация на Министерски Съвет (PRIS)

trans.gif
Декларации по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Списък на подалите декларации съгласно Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси към м. октомври 2010 г.
18 Октомври 2013
trans.gif
Документи
Справки по договорите за информация и публичност с европейски средства
Доклад – Резюме за резултатите от извършена извънпланова проверка за изпълнението на решение на Министерския съвет № 24 от 17.01.2014 година за организиране изпълнението на работен инвестиционен проект за обект „инженерно съоръжение възпрепятстващ тип по българо-турската граница“
ОТЧЕТ за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за 2013 г.
Събития
22 април – Министър Терзиева ще посети област Враца
17 април – Министър Папазов ще валидира пощенска марка посветена на ветрохода „Калиакра”
17 април – Министър Терзиева ще представи ремонтите по републиканската пътна мрежа през пролетно-летния сезон
Правителство
Доц. Пламен Василев Орешарски

Министър-председател

 
ЗИНАИДА КАМЕНОВА ЗЛАТАНОВА

Заместник министър-председател и министър на правосъдието

 
Доц. ЦВЕТЛИН ЙОВЧЕВ ЙОВЧЕВ

Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи

 
Доц. Даниела Николова Бобева – Филипова

Заместник министър-председател по икономическото развитие

 
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН

Министър на външните работи

 
Доц. ПЕТЪР ПАНДУШЕВ ЧОБАНОВ

Министър на финансите

 
Ангел Петров Найденов

Министър на отбраната

 
ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ

Министър на икономиката и енергетиката

 
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ

Министър на труда и социалната политика

 
Проф. д-р арх. ИВАН ЕВГЕНИ ДАНОВ

Министър на инвестиционното проектиране

 
Проф. д. с. н. ДИМИТЪР ФЕРДИНАНДОВ ГРЕКОВ

Министър на земеделието и храните

 
ДЕСИСЛАВА ИЛИЕВА ТЕРЗИЕВА

Министър на регионалното развитие

 
ДАНАИЛ СТОЯНОВ ПАПАЗОВ

Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 
ИСКРА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА

Министър на околната среда и водите

 
ТАНЯ ЛЮБОМИРОВА АНДРЕЕВА-РАЙНОВА

Министър на здравеопазването

 
Проф. д. м. н. Анелия Димитрова Клисарова

Министър на образованието и науката

 
Д-р ПЕТЪР ИВАНОВ СТОЯНОВИЧ

Министър на културата

 
Проф. д. ф. н. МАРИАНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА

Министър на младежта и спорта

 

(c) Министерски Съвет на Република България
1594 София бул. “Дондуков” №1 - тел. централа (+359 2) 940 29 99
Правителствена Информационна Служба
тел.: (+359 2) 940 27 70 факс: (+359 2) 980 21 01
е-mail: GIS@government.bg

RSS: Новини, Събития, Решения