Премиер
Правителство
Информация
Документи
Връзки
   
Документи Биография В Медиите
Сектори Биографии Събития В Медиите Граждански борд за свободни и прозрачни избори
Водещите Новини Новини За България
Заседания Решенията Накратко Система за Правна Информация Плащания в СЕБРА
Интернет Връзки Обществени поръчки до 1.10.2014 Профил на купувача Търгове
image      
 image  Карта на сайта
търсене:  
 trans.gif21.12.2014

»начало »документи »заседания

Заседания
Стенограми и Решения

Стенограмите и пълния текст на решенията може да намерите в системата за правна информация на Министерски Съвет (PRIS)

 
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 17.12.2014 г.
17 Декември 2014
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 10.12.2014 г.
10 Декември 2014
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 03.12.2014 г.
03 Декември 2014
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 01.12.2014 г.
01 Декември 2014
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 26.11.2014 г.
26 Ноември 2014
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 19.11.2014 г.
19 Ноември 2014
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 12.11.2014 г.
12 Ноември 2014
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 11.11.2014 г.
11 Ноември 2014
trans.gif
Дневен ред на заседанието на служебното правителство на 05.11.2014 г.
05 Ноември 2014
trans.gif
Дневен ред на заседанието на служебното правителство на 29.10.2014 г.
29 Октомври 2014
trans.gif
imageimageЗаседанияimageimage
 
Решенията Накратко

1  Одобрен е Национален план за 2015 г. за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете
17 Декември 2014

2  Иван Кралев ще замени Васил Велев в УС на Сребърния фонд
17 Декември 2014

3  Дирекция „Инвестиции в отбраната” в МО е определена за национален орган по въпросите на кодификацията
17 Декември 2014

4  Приета е Национална стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС
17 Декември 2014

5  Законната лихва за забава за просрочени задължения във всички видове валута ще се формира от основния лихвен процент на БНБ плюс 10 п.п.
17 Декември 2014

6  300 пъти се намалява таксата за предоставяне на данните от Търговския регистър
17 Декември 2014

7  Правителството утвърди разходите за командировки за третото тримесечие на 2014 г.
17 Декември 2014

8.9.10.30.32.33.37  България предоставя хуманитарна помощ за преодоляване на епидемията от ебола
17 Декември 2014

11.12.13.21.31  Утвърдени са вътрешнокомпенсирани промени по бюджетите на пет министерства
17 Декември 2014

14  Правителството ще финансира реконструкцията на пътно кръстовище в Индустриален парк – Русе
17 Декември 2014

15  Министърът на регионалното развитие и благоустройството ще упражнява правата на държавата в още дружества
17 Декември 2014

16  Министерството на туризма ще ползва сградата на ул. „Съборна” №1 в София
17 Декември 2014

17  Летището в Щръклево преминава в собственост на община Русе
17 Декември 2014

18  Премахва се визовият режим за официални лица при пътуване между Оман и България
17 Декември 2014

19.2  Одобрена е позицията на България за редовното заседание на Европейския съвет
17 Декември 2014

22  Осигуряване на европейски стандарт на правосъдие е целта на приета от правителството актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
17 Декември 2014

23  Два пъти ще се повишава минималната работна заплата през 2015 г.
17 Декември 2014

24  По-добра защита на вложителите се предвижда в проектозакона за гарантиране на влоговете в банките
17 Декември 2014

25  При преценяване наличието на дискриминация признакът „пол” ще включва и случаите на промяна на пола
17 Декември 2014

26  Законодателни промени подготвят свързването на българския търговски регистър с европейските
17 Декември 2014

27  Министерството на културата е с нов устройствен правилник
17 Декември 2014

28  Приет е доклад за изпълнението на мерките в Националната програма за реформи
17 Декември 2014

29  Увеличават се максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети от МОСВ през 2014 г.
17 Декември 2014

34.35.  Определени са органите и реда за управление и контрол на средствата от фонд „Солидарност“, както и методологията за разпределянето им
17 Декември 2014

36  Ще бъде сключен договор за уреждане на авторските права по проекта за Национален армейски комплекс
17 Декември 2014

1  Определени са датите на религиозните празници през 2015 г. на вероизповеданията, различни от православното
10 Декември 2014

2.3.33.  300 хил. лв. са осигурени за научно-приложни разработки в областта на планинското и полупланинското животновъдство и земеделие
10 Декември 2014

4.11.  Предоставени са допълнителни средства за насърчаване на спортната дейност в средните и висшите училища
10 Декември 2014

5.6.7.23.  Утвърдени са вътрешнокомпенсирани промени по бюджетите на четири министерства
10 Декември 2014

8  На общините ще бъдат предоставени допълнителни средства за пътни разходи на правоимащи болни
10 Декември 2014

9.10.12.  Общинските училища получават над 6,6 млн. лв. за изпълнението на националните програми в средното образование
10 Декември 2014

13  Споразумение ще хармонизира търговския режим между ЕС и региона на Западна Африка
10 Декември 2014

14.15  Одобрени са резултатите от два Съвета на Европейския съюз
10 Декември 2014

16  Приет е доклад за изпълнението на Плана за действие за 2014 г. с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС
10 Декември 2014

17.18.19  Одобрени са позициите на България за три Съвета на ЕС
10 Декември 2014

20  Последните промени в ЗОП са разписани в правилника за прилагането му
10 Декември 2014

21  Военноинвалидите и военнопострадалите ще имат право на рехабилитация два пъти годишно
10 Декември 2014

22  Бизнес съвет ще подпомага Съвета за електронно управление
10 Декември 2014

24.28  Нови 13 хил. лв. се предоставят за стипендии на ученици с изявени дарби
10 Декември 2014

25.26  За ратификация е предложено споразумение между икономическите министерства на България и Германия
10 Декември 2014

27.29  Приет е устройствен правилник на МРРБ
10 Декември 2014

30  Държавата ще отпуска безлихвени заеми на общини по още две мерки от ПРСР
10 Декември 2014

31  Към МВнР се създава междуведомствена работна група за координиране на антитерористични мерки
10 Декември 2014

32  Елеонора Николова временно ще оглави БОРКОР
10 Декември 2014

1  Успешното стартиране на Програмата за развитие на селските райони е един от основните приоритети в дейността на МЗХ през 2015 г.
03 Декември 2014

2  Приет е националният план за отбелязване на 70-ата годишнина от края на Втората световна война
03 Декември 2014

3  Осигурени са допълнителни трансфери за висшите военни училища чрез преструктуриране на разходите на Министерството на отбраната
03 Декември 2014

4  Конкретизирани са срокът и начинът за възстановяване на средствата по сметки и депозити на бюджетните организации в КТБ
03 Декември 2014

5  „Енергиен системен оператор” ЕАД получава сервитут за изграждане на подземно кабелно трасе
03 Декември 2014

6  ПП „АБВ” ще ползва два етажа от сградата на ул. „Врабча“ №23
03 Декември 2014

7  Утвърден е българо-азербайджанският меморандум за сътрудничество сферата на околната среда
03 Декември 2014

8  България ще подпише Споразумението за участие на Хърватия в ЕИП
03 Декември 2014

9.10.11.18.19.25  Правителството одобри позициите на България за заседанията на четири Съвета на ЕС
03 Декември 2014

12  В Наказателния кодекс се въвеждат нови разпоредби и се завишават санкции по отношение на сексуалните посегателства срещу деца
03 Декември 2014

13  Правителството предлага удължаване с три години на забраната за придобиване по давност на държавни и общински имоти
03 Декември 2014

14.15  Приета е Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните
03 Декември 2014

16  Преструктурирана е администрацията на Министерството на младежта и спорта
03 Декември 2014

17  Отрасловата компетентност е водеща при определяне на органите, които ще упражняват правата на държавата в търговските дружества от системата на преобразуваното МИЕ
03 Декември 2014

20.21.24  Осигурени са средства за заплати в МВР, за спешната помощ, за социални плащания
03 Декември 2014

22.23  Правителството одобри Оперативна програма „Добро управление”
03 Декември 2014

26  Заместник-министър Любен Петров е упълномощен да подпише споразумение с Федералното министерство на икономиката и енергетиката на Германия
03 Декември 2014

27  Изграждането на „Струма”, „Хемус” и тунелът под Шипка остават приоритетни в програмния период 2014-2020 г.
03 Декември 2014

28.29  Правителството стартира конкурси за търсене и проучване на нефт и газ в блокове „Силистар” и „Терес” в Черно море
03 Декември 2014

1  Гарантиране на финансовата стабилност и ограничаване на бюджетния дефицит до 3% е заложено в законопроекта за държавния бюджет за 2015 г.
01 Декември 2014

2  Увеличават се местата в социалните услуги, предоставяни в общността, за сметка на намаление в специализираните институции
01 Декември 2014

3  Заложен е балансиран бюджет на НЗОК за 2015 г.
01 Декември 2014

4  Актуализирани са бюджетните програми на преобразуваните министерства
01 Декември 2014

5  Държавата предоставя заем до 2 млрд. лв. на Фонда за гарантиране на влоговете в банките
01 Декември 2014

6  Правителството одобри законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г.
01 Декември 2014

7  Правителството набеляза мерки за решаване на проблемите със собствеността, отговорностите и контрола за техническото състояние на язовирите
01 Декември 2014

1  26 деца ще получат персонални пенсии
26 Ноември 2014

2  България е готова да поеме ролята на водеща нация в доверителния фонд на НАТО за долекуване и рехабилитация на украински военнослужещи
26 Ноември 2014

3  Карина Караиванова остава национален ръководител и ръководител на разплащателния орган
26 Ноември 2014

4  Продължава се Договорът за рейтинг между България и Moody’s
26 Ноември 2014

5  Правителството отпуска средства за 12 франкофонски стипендии
26 Ноември 2014

6.7.13  Одобрени са българските позиция за три Съветa на ЕС
26 Ноември 2014

8.9.11  Правителството се запозна с резултатите от заседания на Съвета на ЕС
26 Ноември 2014

10  Очаква се ЕК да закрие 20 процедури срещу България поради изпълнение на ангажиментите
26 Ноември 2014

12  Нормативни промени регламентират координационните функции на вицепремиера по европейските фондове и икономическата политика при управлението на средствата от ЕС
26 Ноември 2014

14  Правителството прие тригодишен план за изпълнение на Националната програма за развитие България 2020
26 Ноември 2014

15  Държавни гаранции през 2015 г. ще се издават само за изграждане на междусистемната газова връзка Гърция-България
26 Ноември 2014

16  Одобрен е актуализиран проект на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“
26 Ноември 2014

17  В МФ ще има специализирана дирекция „Съдебна защита”<br><br>
26 Ноември 2014

18  Правителството одобри проекта на Оперативна програма „Околна среда“
26 Ноември 2014

19  Правителството определи реда за извършване на разплащанията на разпоредители с бюджет по договори
26 Ноември 2014

20  Три постоянни работни групи ще подпомагат дейността на Съвета за административната реформа
26 Ноември 2014

21.26  Вицепремиерът Ивайло Калфин ще е председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество
26 Ноември 2014

22  Одобрени са изменения и допълнения в Концепцията за преструктуриране на системата на болнична помощ
26 Ноември 2014

23  Приета е Концепция за развитие на системата за спешна медицинска помощ
26 Ноември 2014

24  Министърът на финансите ще подготви поемането на външен дълг до 3 млрд.лв
26 Ноември 2014

25  Договор за депозит ще бъде сключен с ПИБ
26 Ноември 2014

27  Правителството назначи 24-ма нови областни управители
26 Ноември 2014

1.2  Правителството ще изпълни решенията на ЕСПЧ по пет дела срещу България
19 Ноември 2014

3.4  България ще предостави хуманитарна помощ за Украйна
19 Ноември 2014

5  Учителите в общински училища и детски градини ще получат допълнително възнаграждение за постигнати резултати
19 Ноември 2014

6  Със средства от ЕИБ ще се подпомага националното съфинансиране на проекти по оперативните програми
19 Ноември 2014

7.10.12.13  Одобрени са позициите на България за два Съвета на ЕС
19 Ноември 2014

8  Вицепремиерът Румяна Бъчварова ще координира участието на България в „Партньорство за открито управление”
19 Ноември 2014

9  Създават се условия за по-голяма сигурност на корабите, пристанищата и пристанищните райони
19 Ноември 2014

11  Близо 1 235 000 пенсионери ще получат коледни добавки
19 Ноември 2014

 
Документи
Заповед на заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси за обявяване на процедура за публично изслушване на кандидати за председател на ДАБЧ
Доклад относно проблема със собствеността, отговорностите и контрола за техническото състояние на язовирите, във връзка с превенцията от наводнения
Споразумение за сътрудничество между МС и НСОРБ
Събития
21 декември – Министър Василева ще инспектира обекти на територията на община Стара Загора
22 декември – заседание на Министерския съвет
23 декември – Министър Ненчев ще разговаря с националните командири на контингенти, участващи в операции на НАТО и ЕС
За България
Обща Информация
Национални символи - знаме, герб, химн
Конституция на Република България
Министър-председателите на България
Oфициални празници в България
Конкурси
Заповед на заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси за обявяване на процедура за публично изслушване на кандидати за председател на ДАБЧ
16 Декември 2014
trans.gif

(c) Министерски Съвет на Република България
1594 София бул. “Дондуков” №1 - тел. централа (+359 2) 940 29 99
Правителствена Информационна Служба
тел.: (+359 2) 940 27 70 факс: (+359 2) 980 21 01
е-mail: GIS@government.bg

RSS: Новини, Събития, Решения