Премиер
Правителство
Информация
Документи
Връзки
   
Документи Биография В Медиите
Сектори Биографии Събития В Медиите Граждански борд за свободни и прозрачни избори
Водещите Новини Новини За България
Заседания Решенията Накратко Система за Правна Информация Плащания в СЕБРА
Интернет Връзки Обществени поръчки - профил на купувача Търгове
image      
 image  Карта на сайта
търсене:  
 trans.gif23.07.2014

»начало »документи »заседания

Заседания
Стенограми и Решения

Стенограмите и пълния текст на решенията може да намерите в системата за правна информация на Министерски Съвет (PRIS)

 
ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 23.07.2014 Г.
23 Юли 2014
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 16.07.2014 г.
16 Юли 2014
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 09.07.2014 г.
09 Юли 2014
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 02.07.2014 г.
02 Юли 2014
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 25.06.2014 г.
25 Юни 2014
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 18.06.2014 г.
18 Юни 2014
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 11.06.2014 г.
11 Юни 2014
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 04.06.2014 г.
04 Юни 2014
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 29.05.2014 г.
29 Май 2014
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 21.05.2014 г.
21 Май 2014
trans.gif
imageimageЗаседанияimageimage
 
Решенията Накратко

1.3.  Доклад отчита изпълнението на директива относно общностната рамка за безопасност на ядрените инсталации
23 Юли 2014

2  Одобрен е Доклад за изпълнението на препоръките на ЕК по Механизма за сътрудничество и оценка през първите шест месеца на 2014г.
23 Юли 2014

4  Осъвременен е Списъкът на продуктите, свързани с отбраната, както и Списъкът на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос
23 Юли 2014

5  Актуализира се списъкът на стоките и услугите, които се възлагат на специализираните предприятия на хора с увреждания по ЗОП
23 Юли 2014

6  Мерките в подкрепа на събираемостта, стриктното възстановяване на ДДС и ускореното усвояване на еврофондовете са сред основните фактори за подобряване на приходите в бюджета за 2013г.
23 Юли 2014

7  Определен е размерът на месечното възнаграждение на държавните служители – стажанти в МВР
23 Юли 2014

8  Няма да се събира такса върху сумите, погасени в срока за доброволно изпълнение съгласно Закона за частните съдебни изпълнители
23 Юли 2014

9.17.  Управлението на стопанство „Кричим“ се предоставя на НСО
23 Юли 2014

10.11.12.13.14.15.33.35.  Одобрени са допълнителни разходи за субсидирана заетост по Национална програма „Сигурност“, за закупуване на противоградови ракети и за изграждане на компютърен комплекс към БАН
23 Юли 2014

10.11.12.13.14.15.33. 35.  Одобрени са допълнителни разходи за субсидирана заетост по Национална програма „Сигурност“, за закупуване на противоградови ракети и за изграждане на компютърен комплекс към БАН
23 Юли 2014

16  Министерският съвет прие решение за изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека по пет дела
23 Юли 2014

18.19.20.21.32  Предоставя се имот на Медицинския университет в Плевен за провеждане на учебна и научно-изследователска дейност
23 Юли 2014

22  Правителството даде съгласие Рачо Рибаров да бъде почетен консул на Република Литва в България
23 Юли 2014

23.24.25.26.27.45.  Спогодба между правителствата на Република България и Република Косово ще запълни липсата на нормативно-правната база между двете страни в областта на транспорта
23 Юли 2014

28.29.30.  Работната програма на италианското председателство ще бъде част от темите на предстоящото заседание на Съвета „Общи въпроси“ на ЕС
23 Юли 2014

31  Строителни материали ще бъдат добивани край Нова Загора
23 Юли 2014

34  Правителството одобри Ръководство за изготвяне на оценка на въздействието на законодателството
23 Юли 2014

36  Промяна в Закона за местното самоуправление и местната администрация ограничава въвеждането на режими, които нямат законово основание
23 Юли 2014

37  Нова Наредба относно инвентаризацията на оборудването, съдържащо полихлорирани бифенили предстои да влезе в сила
23 Юли 2014

38  Промени в Правилника за вписванията създават предпоставки за постепенна електронизация и автоматизиране на процесите
23 Юли 2014

39  ЕИБ ще сътрудничи на НКЖИ за формиране на тарифна политика за достъп и използване на железопътната инфраструктура
23 Юли 2014

39  ЕИБ ще сътрудничи на НКЖИ за формиране на тарифна политика за достъп и използване на железопътната инфраструктура
23 Юли 2014

40  Министерският съвет прие Национална стратегия за българските граждани и историческите български общности по света
23 Юли 2014

41  Правят се вътрешни промени на разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014г.
23 Юли 2014

42  Определени са второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на вътрешните работи във връзка с новия Закон за МВР
23 Юли 2014

43  Отпускат се средства за доизграждане на Wi-Fi мрежата в НДК
23 Юли 2014

44  На Столична община се прехвърля собствеността върху три имота
23 Юли 2014

1  Стартира процесът за изграждане на интегрирани центрове за майчино и детско здраве
16 Юли 2014

2  Приета е на Национална стратегия за борба с наркотиците
16 Юли 2014

3  Систематизирани са всички събития, които ще бъдат обхванати при учения в АЕЦ „Козлодуй”
16 Юли 2014

4  Одобрен е докладът за 2013 г. на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение
16 Юли 2014

5  Проф. д-р Меглена Ачкова е предложена за удостояване с орден „Св. Св. Кирил и Методий“
16 Юли 2014

6  България ще бъде домакин на редовното заседание на Съвета на Международната инвестиционна банка
16 Юли 2014

7  Актуализирани са мерките за 2014 г. за присъединяването на България към Шенгенското пространство
16 Юли 2014

8.10.  Утвърдени са вътрешнокомпенсирани промени по бюджетите на МТИТС и НСИ
16 Юли 2014

9.11.12.  Правителството финансира мерки, свързани с връщането на доверието към българския учител и повишаване привлекателността на учителската професия
16 Юли 2014

13  Облекчава се режимът за производство, внос и търговия с активни вещества за лекарства
16 Юли 2014

14.15.16.17.18.19.20. 21.  Община Свиленград получи държавен терен за изграждане на пречиствателна станция, Антоново и Луковит – за социални дейности и развитие на туризма
16 Юли 2014

22  Чуждестранни кораби получиха разрешение за извършване на изследвания в Черно море
16 Юли 2014

23  Намалява процентът неизпълнение на мерките, произтичащи от членството на България в ЕС. Една трета от тях са законопроекти на различен етап на приемане в Народното събрание
16 Юли 2014

24  България ще ратифицира споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Монголия
16 Юли 2014

25  Допълнителният протокол към Европейската харта за местно самоуправление е предложен за приемане от Народното събрание
16 Юли 2014

26  С 3,5 млн. лв. намалява главницата по заема на „Пристанище Бургас” ЕАД
16 Юли 2014

27  България и китайската провинция Анхуей ще подпишат меморандум за разширяване на икономическото сътрудничество
16 Юли 2014

28.29.30.34.35.  Одобрени са позициите на България за предстоящи заседания на Съвета на ЕС
16 Юли 2014

31.32.  Край Павел баня ще бъдат проучвани възможностите за добив на строителни материали
16 Юли 2014

33  За ратификация е предложено Мандатното споразумение между правителството, Европейския инвестиционен фонд и „Джереми България” ЕАД
16 Юли 2014

36  Предприети са стъпки за уреждане на афганистанския дълг към България
16 Юли 2014

37  Предоставя се възможност за допълнително сключване на договори по мярка 121 от Програмата за развитие на селските райони
16 Юли 2014

38  В Закона за пазарите на финансови инструменти се въвеждат изискванията на новото европейско законодателство
16 Юли 2014

39  БАИ ще удостоверява направените инвестиции от чужденци, кандидатстващи за разрешение за постоянно пребиваване в България
16 Юли 2014

40  Модернизирано е управлението на Българския спортен тотализатор
16 Юли 2014

41  Приета е стратегията за въвеждане на електронно правосъдие
16 Юли 2014

42  МВР получава допълнителни средства за разплащане с доставчици и изплащане на обезщетения
16 Юли 2014

43.45.  С 225 млн. лв. се увеличават разходите по бюджета на НЗОК. Променят се параметрите на дълга и на дефицита в държавния бюджет за 2014 г.
16 Юли 2014

44  Осигурени са 1,5 млн. лв. за археологически проучвания
16 Юли 2014

46  Приет е новият устройствен правилник на МВР
16 Юли 2014

1  Одобрено е правителственото становище по Конституционно дело 10/2014
09 Юли 2014

2  Доц. Маноела Манова-Овчарова е избрана за член на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти
09 Юли 2014

3  Превенцията, закрилата и реинтеграцията на жертвите са приоритетите в Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора за 2014 г.
09 Юли 2014

4  Вторият план за действие по инициативата „Партньорство за открито управление” акцентира върху по-тясното партньорство между администрацията и гражданското общество
09 Юли 2014

5  През 2013 г. са изпълнени повече от половината мерки, заложени за реализация в целия четиригодишен период на действие на Стратегията за децентрализация
09 Юли 2014

6  Правителството утвърди разходите за командировки за първото тримесечие на 2014 г.
09 Юли 2014

7  Определени са условията за достъп на общините до финансиране от ФЛАГ
09 Юли 2014

8.9.  Средства за издръжка по бюджета на МТИТС са пренасочени за развитие на транспорта и на информационните технологии
09 Юли 2014

10  Правителството ще подкрепи финансово реализацията на два проекта в Република Македония
09 Юли 2014

11  Осигурено е финансирането за консервацията и частичната реставрация на обект в археологическия резерват „Плиска“
09 Юли 2014

12.13.  Отпуснати са 1,2 млн. лв. за закупуване на допълнителни количества ракети против градушки
09 Юли 2014

14.16.18.19.  Правителството отмени решението за приватизация на почивна база „Св. Св. Константин и Елена”
09 Юли 2014

15.17.  4 дка, необходими за изграждане на пътя Севлиево-Габрово, са изключени от горския фонд
09 Юли 2014

20.21.  България открива почетно консулство в Мумбай, Индия
09 Юли 2014

22  За ратификация е предложено изменението на споразумението между МРР и Европейската инвестиционна банка
09 Юли 2014

23.25.  Утвърден е българо-румънският меморандум за логистична поддръжка
09 Юли 2014

24  Министерството на здравеопазването и Европейският офис на СЗО ще подпишат двугодишно споразумение за сътрудничество
09 Юли 2014

26  Нов инструмент за финансов инженеринг ще бъде използван за бизнес разширяване на българските малки, средни и междинни предприятия
09 Юли 2014

27  Одобрен е проектът на Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020
09 Юли 2014

28.29.30.  Одобрени са резултатите от три заседания на Съвета на ЕС
09 Юли 2014

31.32.33.34.35.  Правителството предостави три концесии за добив на строителни материали
09 Юли 2014

36  Одобрена е позицията на България за заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство
09 Юли 2014

37  Приета е Национална стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за периода 2014-2020 г.
09 Юли 2014

38  Одобрен е доклад за резултатите от трансакцията за емитиране на облигации на международните капиталови пазари
09 Юли 2014

39  Улеснява се достъпът до финансов ресурс на живеещите и работещите в селските райони
09 Юли 2014

40  Правителствата на България и на Гърнси ще обменят информация по данъчни въпроси
09 Юли 2014

41  Оптимизира се начинът за изчисляване на финансова гаранция при превоз на отпадъци
09 Юли 2014

42  В проекта на споразумение за партньорство на България са отразени последните препоръки от ЕК
09 Юли 2014

43.44.  За ратификация са предложени споразуменията за асоцииране на Грузия и Молдова с ЕС
09 Юли 2014

45  Създават се предпоставки за успешно извършване на училищните ремонти през лятната ваканция
09 Юли 2014

1  Създадени са условия за въвеждане на единна информационна и технологична среда в училища, университети и научни организации
02 Юли 2014

2  Министърът на отбраната ще ръководи национален комитет за отбелязване на 100 години от Първата световна война
02 Юли 2014

3  Усъвършенства се националният координационен механизъм по изпълнението на Дунавската стратегия
02 Юли 2014

4  Осигурени са 22 млн. лв. за извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй“
02 Юли 2014

5  3,9 млн. лв. са предоставени в подкрепа на читалищата в 237 общини
02 Юли 2014

6  Приета е тарифата, по която ще се плаща на ветеринарите по държавната профилактична програма
02 Юли 2014

7.8.9.10.11.12.13.  Община Кнежа получава държавен имот, за да закрие и рекултивира депото си за битови отпадъци
02 Юли 2014

14  Мадлена Бояджиева заменя Корнелия Маринова в българската делегация в Комитета на регионите на ЕС
02 Юли 2014

15  Издаваните от Румъния, Кипър и Хърватия визи за транзитно и краткосрочно пребиваване ще бъдат признавани у нас
02 Юли 2014

16  Фрегатата „Верни” ще вземе участие в операцията на НАТО „Active Endeavour”
02 Юли 2014

17  В състава на българската делегация към НАТО е включен новоизбраният председател на Инвестиционния комитет на НАТО
02 Юли 2014

18  Подготвя се откриването на Институт за български език и литература в Мадрид
02 Юли 2014

19.20.  Приоритетите на Италианското председателство ще бъдат представени на предстоящия ЕКОФИН
02 Юли 2014

 
Документи
Актуализиран Списък на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ)
Национална стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за 2014 - 2020 г.
Актуализиран Списък на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ)
Събития
23 юли – Заседание на Министерския съвет
22 юли - Министър Кристиан Вигенин ще участва в заседанието на Съвета „Външни работи” в Брюксел
22 юли – Министър Ангел Найденов ще се срещне с македонския си колега
За България
Обща Информация
Национални символи - знаме, герб, химн
Конституция на Република България
Министър-председателите на България
Oфициални празници в България
Конкурси

(c) Министерски Съвет на Република България
1594 София бул. “Дондуков” №1 - тел. централа (+359 2) 940 29 99
Правителствена Информационна Служба
тел.: (+359 2) 940 27 70 факс: (+359 2) 980 21 01
е-mail: GIS@government.bg

RSS: Новини, Събития, Решения