Премиер
Правителство
Информация
Документи
Връзки
   
Документи Биография В Медиите
Сектори Биографии Събития В Медиите Граждански борд за свободни и прозрачни избори
Водещите Новини Новини За България
Заседания Решенията Накратко Система за Правна Информация Плащания в СЕБРА
Интернет Връзки Обществени поръчки до 1.10.2014 Профил на купувача Търгове
image      
 image  Карта на сайта
търсене:  
 trans.gif31.05.2016

»начало »документи »заседания

Заседания
Стенограми и Решения

Стенограмите и пълния текст на решенията може да намерите в системата за правна информация на Министерски Съвет (PRIS)

 
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 25.05.2016 г.
25 Май 2016
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 17.05.2016 г.
17 Май 2016
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 11.05.2016 г.
11 Май 2016
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 04.05.2016 г.
04 Май 2016
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 27.04.2016 г.
27 Април 2016
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 20.04.2016 г.
20 Април 2016
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 13.04.2016 г.
13 Април 2016
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 06.04.2016 г.
06 Април 2016
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 30.03.2016 г.
30 Март 2016
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 23.03.2016 г.
23 Март 2016
trans.gif
imageimageЗаседанияimageimage
 
Решенията Накратко

1.2.3.4.5.6.7.  Община Павел баня получава държавни имоти за благоустрояване на парковата зона на града
25 Май 2016

8  За ратификация е предложено споразумението за създаване на регионален доверителен фонд на ЕС в отговор на сирийската криза
25 Май 2016

9  Министерствата на отбраната на България и Унгария ще си сътрудничат в областта на военната география
25 Май 2016

10.11.  Одобрени са резултатите от заседанията на българо-руската и българо-иранската комисии за икономическо и научно-техническо сътрудничество
25 Май 2016

12.25.26.28.32.  Одобрени са българските позиции за заседания на Съвета на ЕС
25 Май 2016

13.14.15.16.  Одобрени са резултатите от заседания на Съвета на ЕС
25 Май 2016

17  Германия и България подготвят споразумение за съвместно изпълнение на пилотни екопроекти у нас
25 Май 2016

18  Утвърдено е Споразумението между АЯР и Националната комисия за контрол на ядрените дейности на Румъния
25 Май 2016

19  Приет е годишният национален доклад за състоянието на околната среда
25 Май 2016

20  Одобрена е методология за преразпределяне на ресурса в рамките на Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020
25 Май 2016

21  Министър Зорница Русинова ще ръководи тристранната делегация за сесията на Международната конференция на труда
25 Май 2016

22  Регламентира се процедура за избор на НПО и представители на академичната общност в комитетите за наблюдение на европейските програми
25 Май 2016

23  Закрива се териториалната дирекция „Държавен резерв“ в Стара Загора
25 Май 2016

24  Приет е нов устройствен правилник на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”
25 Май 2016

27  Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ към МРРБ определена за Управляващ орган на ОП „Региони в растеж“
25 Май 2016

29  Офелия Кънева ще ръководи работата на ДАЗД
25 Май 2016

30  Одобрен е проект на нов Закон за концесиите
25 Май 2016

31  Приет е Годишният доклад за състоянието на националната сигурност
25 Май 2016

33  Нов заместник-министър на земеделието и храните ще координира прилагането на Общата политика по рибарство в ЕС и подобряването на бизнес средата в аграрния сектор
25 Май 2016

1  Салдото по консолидираната фискална програма на касова основа към месец март е положително в размер на 1 8636 млн. лв.
17 Май 2016

2  Одобрен е проектодоговорът за застраховка „Обща гражданска отговорност“ на АЕЦ „Козлодуй“
17 Май 2016

3  Държавата гарантира 50 млн. лв. за студентски кредити през 2017 г.
17 Май 2016

4  Отпуснати са 213 570 лв. за стипендии по Програмата за насърчаване на деца с изявени дарби
17 Май 2016

5.6.20.21. 22.35.38.  Обособяват се допълнителни складови площи на пристанищен терминал Бургас-Запад
17 Май 2016

7  Одобрен е проект на спогодба за дейността на Висшето училище на Франкофонията за администрация и управление
17 Май 2016

8  Междуправителствената българо-белоруска комисия ще заседава в началото на юни в Бургас
17 Май 2016

9.10.11.  Правителството се запозна с резултатите от три заседания на Съвета на ЕС
17 Май 2016

12.13.14.15.  Правителството одобри предоставянето на четири концесии за добив на природни богатства
17 Май 2016

16  Одобрено е Споразумение за икономическо партньорство между ЕС и Южноафриканската общност за развитие
17 Май 2016

17.18.  Правителството предлага 15 дейци на културата и изкуството да бъдат наградени с ордени
17 Май 2016

19  Възнагражденията на военнослужещите, участващи в мироподдържащи операции, се регламентират с решенията за разрешаване на участие в операциите
17 Май 2016

23  Създават се условия за повишаване на ефикасността на Оперативната програма за храни на най-нуждаещите
17 Май 2016

24.25.  За ратификация се предлагат гаранционните споразумения с ЕБВР и с МБВР за заема на ФГВБ
17 Май 2016

26  България одобри протокола за присъединяване на Черна гора към Северноатлантическия договор
17 Май 2016

27  Разширяват се инструментите за предоставяне на официална помощ за развитие
17 Май 2016

28  Утвърден е българо-индийски меморандум за разбирателство в сферата на въздушния транспорт
17 Май 2016

29  Правителството отпусна 5,37 млн. лв. за оборудване и офис техника на софийските районни съд и прокуратура
17 Май 2016

30  Открива се процедура за концесиониране на летище София
17 Май 2016

31.32.  МС одобри позициите на България за две заседания на Съвета на ЕС
17 Май 2016

33  Одобрена е позицията на България за 69-ата сесия на СЗО
17 Май 2016

34  Одобрено е прогнозно разпределение на разходите за подготовка и провеждане на българското председателство на Съвета на ЕС
17 Май 2016

36.37.  Правителството одобри позициите на българската страна за заседанието на КОПЕРЕР II
17 Май 2016

39.40.  България и Бангладеш ще задълбочат сътрудничеството си в икономическата сфера
17 Май 2016

1  Одобрен е Национален план за действие за интегриране на ромите за периода 2015-2020 г.
11 Май 2016

3  Приета е Програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
11 Май 2016

3  Правителството утвърди Националния баланс на запасите и ресурсите на находищата на подземни богатства
11 Май 2016

4  Отменена е неактуалната програма за насърчаване на потреблението на биогорива
11 Май 2016

5  На Народното събрание ще бъде представен анализ за изпълнението на решенията на ЕСПЧ по дела срещу България
11 Май 2016

6.17.  Отпуснати са средства за изплащане на обезщетения по споразумения за забавено правосъдие
11 Май 2016

7.8.9.10.20.  Отчуждават се части от частни имоти за изграждане на техническа инфраструктура
11 Май 2016

11  Утвърдено е българо-унгарското споразумение за сътрудничество в икономическата сфера<br><br>
11 Май 2016

12  Одобрено е сключването на Споразумения за нивото на обслужване между България и ЕК за съхранение на данни за тютюневите изделия
11 Май 2016

13  България и Аржентина ще споделят добри практики и опит в сферата на туризма
11 Май 2016

14  Приет е доклад за изпълнението на Плана за действие за 2016 г. с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС
11 Май 2016

15  Правителството добри българската позиция за заседание на Съвета на ЕС „Външни работи/Търговия“
11 Май 2016

16  Националният съвет по превенция на СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции ще бъде ръководен от министъра на здравеопазването
11 Май 2016

18  Актуализирани са звена, ангажирани в администрирането в България на системата на собствените ресурси на ЕС
11 Май 2016

19  Правителството одобри проект на нов закон за независимия финансов одит
11 Май 2016

21  Възнагражденията на нова категория служители ще бъдат възстановявани от техническата помощ на два фонда
11 Май 2016

22  Одобрена е промяна в Правилника за издаване на българските лични документи
11 Май 2016

23  Република Словения ще има почетно консулство в София
11 Май 2016

24  Улеснява се процедурата по учредяване на сдруженията за напояване
11 Май 2016

25  Въвежда се нова схема за държавна помощ за намалена акцизна ставка на газьола
11 Май 2016

26  Гинче Караминова временно ще изпълнява длъжността областен управител на Пазарджик
11 Май 2016

1  Приета е Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2016 г.
04 Май 2016

2  Одобрен е годишен мониторингов доклад по изпълнението на Националната стратегия за интегриране на ромите
04 Май 2016

3  Десет нови членове се включват в състава на българската делегация в Комитета на регионите на ЕС
04 Май 2016

4.6.  Комодор Коста Андреев ще бъде освободен като заместник-командир на ВМС, за да заеме друга длъжност
04 Май 2016

5  Одобрено е изпълнението на територията на България на Пакета от способности „Съоръжения за презареждане във въздуха в зоната на отговорност на ОКЕ”
04 Май 2016

7  Общо 623 финансови инспекции и проверки са извършили органите на АДФИ през 2015 г.
04 Май 2016

8.9.10.11.  За продажба ще бъдат обявени осем военни имота
04 Май 2016

12  За ратификация е предложен меморандумът с Република Македония по програмата ИНТЕРРЕГ
04 Май 2016

13  Определен е съставът на българската част на Смесената комисия за сътрудничество с Австрия в областта на културата, образованието, науката и младежта
04 Май 2016

14  Одобрени са резултатите от заседанието на българо-молдовската комисия за икономическо сътрудничество
04 Май 2016

15.16.  Одобрени са резултатите от две заседания на Съвета на ЕС
04 Май 2016

17  Разходите за ретроспективни проекти ще са допустими по ОП „Транспорт“ 2007-2013 г.
04 Май 2016

18  Увеличава се показателят по бюджета на МОСВ за максимален размер на ангажиментите за разходи за 2016 г.
04 Май 2016

19  Създава се Национален механизъм за подготовка на Председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.
04 Май 2016

20  България поема международен ангажимент обезщетенията за безработица да запазят нива над 45% от загубения трудов доход
04 Май 2016

21.22.  Изменени са устройствените правилници на МИ, МРРБ и МТ
04 Май 2016

23  Правителството одобри План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите
04 Май 2016

24  За преодоляване на щетите от природни бедствия са отпуснати 20,5 млн. лв.
04 Май 2016

25  Приет е докладът за дейността през 2015 г. на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС
04 Май 2016

26  Финансово е осигурено изпълнението на допълнителни мерки за повишаване готовността на България за присъединяване към Шенгенското пространство
04 Май 2016

27  „Кинтекс” ЕАД и „ВМЗ“ ЕАД се включват в забранителния списък за приватизация
04 Май 2016

28  Правителството предостави 41 млн. лв. на МРРБ и на пет общини
04 Май 2016

29  Актуализирани са Стратегията за развитие на пътната инфраструктура и Средносрочната оперативна програма за изпълнението й
04 Май 2016

30  Намаляват се таксите за паша в националните паркове
04 Май 2016

31  Заместник-министър Зорница Русинова ще ръководи тристранната делегация за сесията на Международната конференция на труда
04 Май 2016

1  Променят се условията за стажуване по проект „Шанс за работа“ 2016
27 Април 2016

2  Утвърдена е Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите
27 Април 2016

3  Постигнати са целите на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2015 г.
27 Април 2016

4  Разходите за провеждане на ритуали с участието на Българската армия ще са за сметка на Министерството на отбраната
27 Април 2016

5.6.7.8.9.10.  Правителството предлага шестима дейци на културата да бъдат удостоени с ордени
27 Април 2016

11.27.  Утвърдени са таксите и приемът за учебната 2016/2017 г. във висшите училища
27 Април 2016

12  Със 104,5 млн. лв. годишно намалява административната тежест за бизнеса в резултат на изпълнени мерки от третия план за действие
27 Април 2016

13  Одобрен е Доклад с оценка по прилагането на националната стратегия за повишаване на събираемостта на приходите и справяне със сенчестата икономика
27 Април 2016

14  България ще продължи приноса си към усилията на международната общност за подкрепа на Афганистанската национална армия
27 Април 2016

15.16.  В капитала на СБАЛ по онкология в София се апортира имот, част от лъчетерапевтичен комплекс
27 Април 2016

17.19.28.30.36.  Институтът по публична администрация ще се помещава на ул. „Аксаков” №1
27 Април 2016

 
Документи
Програма на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014 -2018 г.
Доклад за дейността на ДАР през 2015 г.
ДАННИ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТИТЕ, НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА НА МС
Събития
1 юни – МИНИСТЪР ПЕТКОВА ЩЕ ИНСПЕКТИРА РАБОТАТА НА ГРС БУРГАС
31 май- Министър Горанов ще даде пресконференция
31 май-Министър Василева ще присъства на спектакъла „Яко е да си еко“ в София
За България
Обща Информация
Национални символи - знаме, герб, химн
Конституция на Република България
Министър-председателите на България
Oфициални празници в България
Конкурси
С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса за длъжността началник на отдел „Управление на проекти“ към главния секретар на Министерския съвет
23 Юли 2015
trans.gif
Обява за провеждане на конкурс за длъжността началник на отдел „Управление на проекти“ към главния секретар на Министерския съвет
06 Юли 2015
trans.gif

(c) Министерски Съвет на Република България
1594 София бул. “Дондуков” №1 - тел. централа (+359 2) 940 29 99
Правителствена Информационна Служба
тел.: (+359 2) 940 27 70 факс: (+359 2) 980 21 01
е-mail: GIS@government.bg

RSS: Новини, Събития, Решения