Премиер
Правителство
Информация
Документи
Връзки
   
Документи Биография В Медиите
Сектори Биографии Събития В Медиите Граждански борд за свободни и прозрачни избори
Водещите Новини Новини За България
Заседания Решенията Накратко Система за Правна Информация Плащания в СЕБРА
Интернет Връзки Обществени поръчки до 1.10.2014 Профил на купувача Търгове
image      
 image  Карта на сайта
търсене:  
 trans.gif27.08.2015

»начало »документи »заседания

Заседания
Стенограми и Решения

Стенограмите и пълния текст на решенията може да намерите в системата за правна информация на Министерски Съвет (PRIS)

 
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 26.08.2015 г.
26 Август 2015
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 19.08.2015 г.
19 Август 2015
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 12.08.2015 г.
12 Август 2015
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 05.08.2015 г.
05 Август 2015
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 29.07.2015 г.
29 Юли 2015
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 22.07.2015 г.
22 Юли 2015
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 15.07.2015 г.
15 Юли 2015
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 08.07.2015 г.
08 Юли 2015
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 01.07.2015 г.
01 Юли 2015
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 24.06.2015 г.
24 Юни 2015
trans.gif
imageimageЗаседанияimageimage
 
Решенията Накратко

1  „Национална организация малки български хора” получи нов мандат на представителност в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
26 Август 2015

2  Закрива се с. Бързея
26 Август 2015

3.19.  Дирекция „Отбранителна аквизиция” в МО е определена за национален орган по въпросите на кодификацията
26 Август 2015

4  Преведени са средства за разплащане на извършени разходи за рехабилитацията на военноинвалиди
26 Август 2015

5.6.7.8.  ЮЗУ „Неофит Рилски” ще изгради студентски кампус в държавен имот
26 Август 2015

9  България ще обменя информация с Гърнси по данъчни въпроси
26 Август 2015

10  Вицепремиерът Калфин ще подпише спогодба за социална сигурност между България и Тунис
26 Август 2015

11  България и Беларус ще си сътрудничат в областта на селското стопанство
26 Август 2015

12  Определен е съставът на делегацията ни за заседанието на българо-молдовската комисия за икономическо сътрудничество
26 Август 2015

13  Димитър Радев ще ръководи българската делегация за участие в годишните срещи на Световната банка и МВФ
26 Август 2015

14  Правителството одобри резултатите от неформално заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност
26 Август 2015

15  Удължен е срокът на концесионния договор за добив на андезити от находище „Асара“
26 Август 2015

16  Правителството прие законодателната си програма за второто полугодие на 2015 г.
26 Август 2015

17  2 493 573 лв. се предоставят допълнително за подпомагане на физическото възпитание и спорта в общинските и държавни детски градини и училища
26 Август 2015

18  Осигуряването на заетост е основен акцент в двугодишния План за действие за борба с бедността
26 Август 2015

20  Законопроект регламентира упражняването на професията представител по индустриална собственост
26 Август 2015

21  Прецизирана е структурата на МВР-болница
26 Август 2015

22  Променят се Устройствените правилници на МЗХ и БАБХ във връзка със закриването на Националната служба по зърното
26 Август 2015

23  Въвежда се предварителна и последваща оценка на въздействието в законодателния процес
26 Август 2015

24  Отговорен и одитен орган при МВР ще следят управлението на фондовете „Вътрешна сигурност“ и „Убежище, миграция и интеграция“
26 Август 2015

25  Отпускат се 900 000 лв. на община Неделино за изграждане на мостово съоръжение
26 Август 2015

26  Приета е методика за оценяване размера на обезщетението от правото на ползване на част от морски плаж и оценка на правото на строеж върху морското дъно по изграждането на морски газопровод „Южен поток”
26 Август 2015

27  Приета е новата наредба за осигурителните вноски
26 Август 2015

28  Вицепремиерът Дончев ще отговаря за организационно-техническата подготовка на местните избори и на националния референдум
26 Август 2015

1  50 деца ще получат персонални пенсии
19 Август 2015

2.3.  Предоставени са допълнителни средства за насърчаване на спортната дейност в училищата в системата на МЗХ и на МК
19 Август 2015

4  Правителството ще изпълни решенията на ЕСПЧ по шест жалби срещу България
19 Август 2015

5.6.  В община Козлодуй ще бъде изградено брегозащитно съоръжение
19 Август 2015

7.8.  Правителството предостави сгради на Колежа по туризъм във Варна
19 Август 2015

9  Научноизследователски кораб ще проучи югозападната част от акваторията на Черно море
19 Август 2015

10  България ще си сътрудничи по-тясно с Полша във военната сфера
19 Август 2015

11  Правителството одобри проект на Споразумение между България и Туркменистан в областта на строителството и архитектурата
19 Август 2015

12  Утвърдена е Договореност за сътрудничество в областта на образованието и културата с Република Корея
19 Август 2015

13  Правителството се запозна с резултатите от заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство
19 Август 2015

14.15.16.17.18.19.20.  Определени са концесионерите на седем морски плажа
19 Август 2015

21.22.23.  Прекратява се процедурата за предоставяне на концесия за плажовете „Къмпинг „Делфин”, „Корал“ и „Иканталъка 2“
19 Август 2015

24.25  Инвестиции за над 770 хил. лв. в проучване на подземни богатства ще бъдат направен в общините Ивайловград, Лъки и Чепеларе
19 Август 2015

26  Нови 112 915 лв. се отпускат за насърчаване на децата с изявени дарби
19 Август 2015

27  Проф. д-р Петър Симеонов е предложен за награждаване с орден „Стара планина“
19 Август 2015

28  Димитър Радев е определен за управител за България в МВФ
19 Август 2015

29  Правителството предлага промени в Закона за регионалното развитие
19 Август 2015

30  Прецизира се Наредбата за батерии и акумулатори
19 Август 2015

31  Разписани са функциите на новите дирекции в МВР
19 Август 2015

32  Намалява се броят на служителите в три областни администрации
19 Август 2015

33  Регламентира се финансирането на обществено полезни дейности по Закона за хазарта
19 Август 2015

34  Правителството прие Национална стратегия за развитие на минната индустрия
19 Август 2015

35  Разширява се обхватът на общински проекти, финансирани от правителството с ПМС 187/2015
19 Август 2015

1  Правителството прие доклад за изпълнението през 2014 г. на Националната стратегия за учене през целия живот
12 Август 2015

2  Одобрени са предложените от три ведомства актуализирани мерки по Националната програма за реформи
12 Август 2015

3  Отпадат несвойствени отговорности на Министерството на финансите по отношение на дейности, касаещи въгледобива, рудодобива и уранодобива
12 Август 2015

4  С 15,8 млн. лв. ще бъдат финансирани проекти за превенция и овладяване на последиците от природни бедствия
12 Август 2015

5  Към края на юни излишъкът по Консолидираната фискална програма е 890 млн. лв.
12 Август 2015

6  Още 12 хил. лв. са осигурени за стипендии на децата с изявени дарби
12 Август 2015

7.8.9.  Общините Мадан, Стара Загора и Варна получават имоти от държавата
12 Август 2015

10  България и Сърбия ще си съдействат при защитата от бедствия
12 Август 2015

11  Одобрени са резултатите от сесията на българо-сръбската комисия за икономическо сътрудничество
12 Август 2015

12.19.  Одобрени са резултатите от заседание на министрите на правосъдието и на околната среда от ЕС
12 Август 2015

13  Създават се предпоставки за доразвиване и изграждане на Системата за управление и наблюдение на средствата от ЕС за новия програмен период
12 Август 2015

14  В Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси се въвеждат нови европейски норми
12 Август 2015

15  Сезонните работници няма да бъдат лишавани от социални помощи
12 Август 2015

16  Отпада задължението на работодателите да утвърждават график за ползване на платения годишен отпуск
12 Август 2015

17  Осигуряват се условия за оптимална ефективност на административния контрол върху дейността на НАП и митниците
12 Август 2015

18  Възлагането на обществени поръчки за застраховане и охрана на имоти в МО преминава към дирекция „Отбранителна аквизиция”
12 Август 2015

20  Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на КЕВР
12 Август 2015

1  Борбата с трудовата експлоатация е фокус на годишната програма за предотвратяване на трафика на хора и закрила на жертвите
05 Август 2015

2  Създаване на кътове за четене на обществени места, предвижда план за повишаване на грамотността
05 Август 2015

3  Закрива се село Градинка
05 Август 2015

4  Отпуснати са средства за изплащане на обезщетения по споразумения за забавено правосъдие
05 Август 2015

5.6.7.8.  В Русе ще бъдат изградени крайградски зони за отдих и развлечения
05 Август 2015

9.19.34.  Одобрени са резултатите от заседания на Съвета на ЕС
05 Август 2015

10.11.12.13.20.21.22.   Строителни и скалнооблицовъчни материали ще бъдат добивани на концесия в общините Борово, Ивайловград и Своге
05 Август 2015

14  Одобрено е правителственото становище по Конституционно дело №4/2015
05 Август 2015

15.16.  Франко Кастелини е новият ни почетен консул в италианския регион Емилия-Романя
05 Август 2015

17  Идентифицирани са 10 проблемни области пред инвеститорите в България. До края на януари 2016 г. трябва да са готови мерки за преодоляване на пречките
05 Август 2015

18  България и Индия задълбочават сътрудничеството си в областта на образованието
05 Август 2015

23  Правителството предлага проф. д-р Илия Ватев да бъде удостоен с орден „Стара планина“
05 Август 2015

24  За ратификация е предложено удължаването на срока на действие на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България”
05 Август 2015

25  България и Грузия взаимно ще признават свидетелствата за правоспособност на моряците
05 Август 2015

26  Осигуряват се средства за комуникационна свързаност на административните съдилища
05 Август 2015

27  Закриват се осем дома за медико-социални грижи за деца
05 Август 2015

28  Оптимизират се процедурите по предоставяне и отнемане на международна закрила
05 Август 2015

29  Кабинетът прие проект на нов Кодекс за застраховането
05 Август 2015

30  Създава се правна уредба на издаването на временни разрешения за контрол за спазване правилата на биологичното производство
05 Август 2015

31  На вътрешен телефонен номер 9 ще могат да бъдат набирани рецепциите в хотелите
05 Август 2015

32  На законово ниво се регламентира електронното наблюдение като форма за контрол върху поведението на осъдени лица
05 Август 2015

33  Експозиция на Варненския исторически музей ще бъде изложена в Европейския парламент
05 Август 2015

35  Вицепремиерът Томислав Дончев ще упражнява правата на държавата в НДК
05 Август 2015

36  Катя Тодорова ще бъде представителят на България в Съвета на Европа
11 Август 2015

1  Регистрирана е положителна тенденция за намаляване на младежката безработица
29 Юли 2015

2  Митко Тодоров е новият изпълнителен директор на Националния дарителски фонд „13 века България“
29 Юли 2015

3  Правителството ще изпълни пет решения на ЕСПЧ по дела срещу България
29 Юли 2015

4.5.8.9.10.26.  Община Костинброд ще ползва два имота на МЗХ за изграждане на пречиствателна станция
29 Юли 2015

6.7.  Кабинетът предоставя на ПП „НФСБ” и ПП „БДЦ“ имоти под наем
29 Юли 2015

11  Афганистан открива консулство в България
29 Юли 2015

12  Утвърден е Меморандумът за унищожаването на излишни запаси от ракетно гориво
29 Юли 2015

13  С 5 г. се удължава споразумението с Индонезия за освобождаване от визи на притежателите на дипломатически и служебни паспорти
29 Юли 2015

14.38.  България ще си сътрудничи с ЕИБ и МБВР в управлението на европейските фондове през новия програмен период
29 Юли 2015

15  МРРБ ще подпише Меморандум за изпълнение на Програмата "ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България"
29 Юли 2015

16  Одобрени са резултатите от участието на българската делегация в 104-та сесия на Международната конференция на труда
29 Юли 2015

17  Правителството се запозна с резултатите от неформална среща на министрите на спорта от ЕС
29 Юли 2015

 
Документи
Програма на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014 -2018 г.
ДАННИ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТИТЕ, НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА НА МС (юни 2015)
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И НА ОСНОВНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2015 ГОДИНА
Събития
28 август – България и Полша ще подпишат документи за двустранно сътрудничество в областта на отбраната
28 август – Министър Лукарски ще представи резултатите от извършваните проверки по бензиностанциите в страната
28 август - Министър Петкова ще посети област Смолян
За България
Обща Информация
Национални символи - знаме, герб, химн
Конституция на Република България
Министър-председателите на България
Oфициални празници в България
Конкурси
С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса за длъжността началник на отдел „Управление на проекти“ към главния секретар на Министерския съвет
23 Юли 2015
trans.gif
Обява за провеждане на конкурс за длъжността началник на отдел „Управление на проекти“ към главния секретар на Министерския съвет
06 Юли 2015
trans.gif

(c) Министерски Съвет на Република България
1594 София бул. “Дондуков” №1 - тел. централа (+359 2) 940 29 99
Правителствена Информационна Служба
тел.: (+359 2) 940 27 70 факс: (+359 2) 980 21 01
е-mail: GIS@government.bg

RSS: Новини, Събития, Решения