Премиер
Правителство
Информация
Документи
Връзки
   
Документи Биография В Медиите
Сектори Биографии Събития В Медиите Граждански борд за свободни и прозрачни избори
Водещите Новини Новини За България
Заседания Решенията Накратко Система за Правна Информация Плащания в СЕБРА
Интернет Връзки Обществени поръчки до 1.10.2014 Профил на купувача Търгове
image      
 image  Карта на сайта
търсене:  
 trans.gif24.07.2016

»начало »документи »заседания

Заседания
Стенограми и Решения

Стенограмите и пълния текст на решенията може да намерите в системата за правна информация на Министерски Съвет (PRIS)

 
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 20.07.2016 г.
20 Юли 2016
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 13.07.2016 г.
13 Юли 2016
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 06.07.2016 г.
06 Юли 2016
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 28.06.2016 г.
28 Юни 2016
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 22.06.2016 г.
22 Юни 2016
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 15.06.2016 г.
15 Юни 2016
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 08.06.2016 г.
08 Юни 2016
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 01.06.2016 г.
01 Юни 2016
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 25.05.2016 г.
25 Май 2016
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 17.05.2016 г.
17 Май 2016
trans.gif
imageimageЗаседанияimageimage
 
Решенията Накратко

1  Одобрена е Концепция за правата на хората с увреждания по отношение на достъпността на архитектурната среда
20 Юли 2016

2  Утвърден е Национален механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора
20 Юли 2016

3  Приет е доклад за изпълнението на Плана за действие за 2016 г. с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС
20 Юли 2016

4  Променят се границите на три защитени зони
20 Юли 2016

5  Средствата за изплащане на стипендиите на студентите-български граждани ще бъдат увеличени с до 20 %
20 Юли 2016

6  Правителството направи промени в условията и реда за разплащанията на разпоредителите с бюджет по договори, регламентирани до момента с РМС 788 от 2014 г.
20 Юли 2016

7  Министерският съвет възложи на НАП да продаде отнето в полза на държавата имущество
20 Юли 2016

8  Уреждат се таксите, администрирани от ИА „Проучване и поддържане на река Дунав
20 Юли 2016

9  2 050 000лв. ще бъдат осигурени за летищата в Пловдив и Горна Оряховица
20 Юли 2016

10  Правителството ще изпълни пет решения на ЕСПЧ по дела срещу България
20 Юли 2016

11  Предоставят се средства за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток и за пострадалите от земетресението в Еквадор
20 Юли 2016

12.13.14.15.  Отчуждават се части от имоти за изграждането на Северната скоростна тангента и Околовръстния път на София
20 Юли 2016

16.17.18.19.  България открива нови почетни консулства в Полша и Испания
20 Юли 2016

20  За ратификация е предложена Спогодбата за дейността на Висшето училище на Франкофонията за администрация и управление
20 Юли 2016

21  Одобрена е нова Спогодба между България и Италия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите
20 Юли 2016

22  Делегатите на Международната конференция на труда приеха измененията на Морската трудова конвенция
20 Юли 2016

23.24.  Одобрени са резултатите от заседанието на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси
20 Юли 2016

25  Министерския съвет изменени решението за назначаване на членове на Управителния съвет на „Сребърния фонд“
20 Юли 2016

26.27.  Изменя се Методиката за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове
20 Юли 2016

28  Одобрени са допълнителни мерки в Плана за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите
20 Юли 2016

29  40 лева става таксата за издаване на лиценз за предоставяне на социална услуга за деца
20 Юли 2016

30  Изменя се Наредбата за условията и реда за издаване и отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия
20 Юли 2016

31  Правителството прие законодателната си програма за второто полугодие на 2016 г.
20 Юли 2016

1  Приета е национална стратегия за кибер сигурност
13 Юли 2016

2  Новата въздушна електропроводна линия между подстанциите „Марица-изток“ и „Неа Санта“ е определена за обект от национално значение
13 Юли 2016

3  Проф. Огнян Бранков е предложен за награждаване с орден „Стара Планина“
13 Юли 2016

4  Три лечебни заведения получават право за обучение на студенти и специализанти
13 Юли 2016

5  Промени в ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ гарантират изпълнението на интегрирания воден цикъл на Враца
13 Юли 2016

6  Правителството актуализира таксите за оценяване и одобряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти
13 Юли 2016

07.08.  Правителството отпуска над 74 хил. лв. за изплащане на стипендии на даровити деца
13 Юли 2016

9  Правителството предостави 702 хил. лв. за доставки на хляб и основни хранителни продукти на 83 хил. жители на планински и малки селища
13 Юли 2016

10.11.19.  Община Петрич ще изгради индустриален парк в имоти, предоставени от държавата
13 Юли 2016

12  България ще се присъедини към Конвенцията Минамата
13 Юли 2016

13  Одобрено е Споразумение към Меморандума за разбирателство между правителството и „Тракия Глас България“ ЕАД
13 Юли 2016

14  Одобрени са резултатите от Шестата сесия на Междуправителствената българо-монголска комисия
13 Юли 2016

15.16.17. 18.21.29.  Правителството одобри позицията на България за заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство
13 Юли 2016

20  Ведомствените болници също ще възлагат обществени поръчки чрез Централния орган за покупки в сектор „Здравеопазване”
13 Юли 2016

22  Одобрен е проект на споразумение за допълнение към Парижкия протокол
13 Юли 2016

23  Некоректни наематели на държавни жилища ще губят право на ново настаняване вбъдеще
13 Юли 2016

24  Издаването на лицензи по Закона за хазарта става електронна услуга
13 Юли 2016

25  Приет е списъкът на стоките и услугите, които ще се възлагат с обществени поръчки на предприятия на хора с увреждания
13 Юли 2016

26  „Кепитал Тобако“ ЕООД получава разрешение за промишлена обработка на тютюн
13 Юли 2016

27  Одобрен е проект на закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
13 Юли 2016

28  Приети са правилата за допустимост по програмите, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове
13 Юли 2016

30  Одобрен е проектът на меморандум за разбирателство за подкрепа на проекта „Ийстринг”
13 Юли 2016

1  Приета е нова Национална стратегия за хората с увреждания
06 Юли 2016

2  Правителството одобри Трети план за действие на България за участие в Глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“
06 Юли 2016

3  Одобрени са промени в приложения към Списъка на регулираните професии в България
06 Юли 2016

4  Намалява се броят на звената, които участват в прилагането на Програмата за морско дело и рибарство
06 Юли 2016

5  ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в МИ е определена за Управляващ орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“
06 Юли 2016

6  Одобрен е докладът на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение
06 Юли 2016

7  62 деца ще получат персонални пенсии
06 Юли 2016

8  Правителството отпуска 257 310 лв. за изплащане на стипендии по Програмата за деца с изявени дарби
06 Юли 2016

9.1  Над 17 хил. лв. се предоставят за физическо възпитание във военните и спортни учебни заведения
06 Юли 2016

11.12.13.14  Общините Русе и Самоков ще ползват държавни имоти за реализиране на социални дейности
06 Юли 2016

15.25  Жоао Гилберто Ваз е освободен като почетен консул на България в Бразилия
06 Юли 2016

16  България и Канада ще сключат споразумение по индустриална сигурност
06 Юли 2016

17  Договаряме сътрудничество между полицейските органи на България и Мексико
06 Юли 2016

18.19.20.21.22.  Правителството одобри резултатите от заседания на Съвета на ЕС
06 Юли 2016

23  „ЕА 04“ поема изцяло правата и задълженията по концесионен договор за находище „Лилиян“
06 Юли 2016

24  Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на културата
06 Юли 2016

26.27  Правителството прие отчетите за дейността и за изпълнението на бюджета на НЗОК за 2015 г.
06 Юли 2016

28  По бюджета на КЕВР са одобрени допълнителни 116 500 лева
06 Юли 2016

29  Одобрена е актуализация на ангажиментите на България по предварителните условия за европейските фондове
06 Юли 2016

35.34.33.30.  Одобрена е позицията на страната ни за заседание на ЕКОФИН
06 Юли 2016

31  Седем творци са предложени за държавни парични награди
06 Юли 2016

32  Вицепремиерът Бъчварова става председател на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
06 Юли 2016

36  Назначена е комисия за закриването на Изпълнителната агенция „ЕСМИС“
06 Юли 2016

37  На законово ниво се създава междуинституционален механизъм за противодействие на тероризма
06 Юли 2016

38  Разширява се обхватът на Закона за защита от дискриминация
06 Юли 2016

39  Одобрен е Устройственият правилник на Националния център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на ЕС
06 Юли 2016

40  Преструктурира се областната администрация на Стара Загора
06 Юли 2016

41  Приет е нов механизъм за определяне възнаграждението на „Български пощи“ за изплащане на пенсии
06 Юли 2016

42  Създава се единна обща рамка по цялата хранителна верига
06 Юли 2016

43  Променя се Устройственият правилник на МТСП
06 Юли 2016

44  Промени в Закона за ССА целят постигането на по-добра връзка с бизнеса и потребителите на научно-приложни продукти
06 Юли 2016

45.46.  Одобрен е проектът на меморандум за разбирателство между БАИ и Организацията за инвестиции, икономическа и техническа помощ на Иран
06 Юли 2016

1  През 2015 г. са изплатени над 1,343 млрд. лв. по ПРСР 2007-2013 г.
28 Юни 2016

2  Правителството прие доклада за състоянието на администрацията през 2015 г.
28 Юни 2016

3  Разплащателните, банковите и застрахователните услуги отпадат от Списъка на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност
28 Юни 2016

4.5.  Заместник-началникът на отбраната генерал-майор Атанасов е предложен за удостояване със звание генерал-лейтенант
28 Юни 2016

6  Правителството ще изпълни решенията на ЕСПЧ по четири дела срещу България
28 Юни 2016

7.25.26.  Правителството предостави на общините над 26 млн. лв. за образователни дейности
28 Юни 2016

8.9.10.  Община Перник получава държавни имоти за осигуряване па социални жилища
28 Юни 2016

11  В Пловдив ще бъде открито почетно консулство на Чехия
28 Юни 2016

12  За ратификация е предложено техническото споразумение за Европейския център за тактически въздушен транспорт
28 Юни 2016

13  За ратификация е предложен меморандумът за изпълнение на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция
28 Юни 2016

14.15.  Преговаряме с Оман за освобождаване от визи на притежателите на дипломатически, специални и служебни паспорти
28 Юни 2016

16.32.  Министър Московски ще подпише българо-украинската спогодба за експлоатацията на железопътните фериботи между двете страни
28 Юни 2016

17  Одобрен е Протоколът за привилегиите и имунитета на Единния патентен съд
28 Юни 2016

18.19.20.21  Одобрени са резултатите от заседания на Съвета на ЕС
28 Юни 2016

22.23.  Правителството одобри предоставянето на две концесии за добив на природни богатства
28 Юни 2016

24  Утвърдени са промени в класификацията на разходите по области на политики и бюджетни програми на първостепенните разпоредители с бюджет
28 Юни 2016

27.28.29.  Правителството предлага промени в законите за отбраната и въоръжените сили, за резерва и за Военна полиция
28 Юни 2016

30  Правителството одобри проект на Закон за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
28 Юни 2016

31  Български и американски части ще проведат съвместно обучение за противодействие на наркотиците и тероризма
28 Юни 2016

33  Определен е редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фондовете „Убежище, миграция и интеграция” и „Вътрешна сигурност”
28 Юни 2016

34  Правителството пренасочи 7 млн. лв., предоставени на Столична община, за разширението на основен пътен възел в участък от бул. „Черни връх“
28 Юни 2016

35  ГД „Оперативна програма „Околна среда“ в МОСВ е определена за управляващ орган на ОПОС 2014-2020 г.
28 Юни 2016

36  ВСС получава 6,9 млн. лв. за поддръжка на сградите на съдебната власт
28 Юни 2016

 
Документи
Програма на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014 -2018 г.
Доклад за дейността на ДАНС за 2015 г.
Доклад за състоянието на администрацията през 2015 г.
Събития
25 юли - Министър Василева ще подпише договори по проекти на Варна и Тервел
23 юли- Министър Петкова и румънският й колега ще проверят хода на изграждането на участъка под р. Дунав от интерконектора България-Румъния
21-29 юли- Министър Даниел Митов ще бъде на работно посещение в САЩ
За България
Обща Информация
Национални символи - знаме, герб, химн
Конституция на Република България
Министър-председателите на България
Oфициални празници в България
Конкурси
С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса за длъжността началник на отдел „Управление на проекти“ към главния секретар на Министерския съвет
23 Юли 2015
trans.gif
Обява за провеждане на конкурс за длъжността началник на отдел „Управление на проекти“ към главния секретар на Министерския съвет
06 Юли 2015
trans.gif

(c) Министерски Съвет на Република България
1594 София бул. “Дондуков” №1 - тел. централа (+359 2) 940 29 99
Правителствена Информационна Служба
тел.: (+359 2) 940 27 70 факс: (+359 2) 980 21 01
е-mail: GIS@government.bg

RSS: Новини, Събития, Решения