Премиер
Правителство
Информация
Документи
Връзки
   
Документи Биография В Медиите
Сектори Биографии Събития В Медиите Граждански борд за свободни и прозрачни избори
Водещите Новини Новини За България
Заседания Решенията Накратко Система за Правна Информация Плащания в СЕБРА
Интернет Връзки Обществени поръчки до 1.10.2014 Профил на купувача Търгове
image      
 image  Карта на сайта
търсене:  
 trans.gif30.08.2016

»начало »документи »заседания

Заседания
Стенограми и Решения

Стенограмите и пълния текст на решенията може да намерите в системата за правна информация на Министерски Съвет (PRIS)

 
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 24.08.2016 г.
24 Август 2016
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 17.08.2016 г.
17 Август 2016
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 10.08.2016 г.
10 Август 2016
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 03.08.2016 г.
03 Август 2016
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 20.07.2016 г.
20 Юли 2016
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 13.07.2016 г.
13 Юли 2016
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 06.07.2016 г.
06 Юли 2016
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 28.06.2016 г.
28 Юни 2016
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 22.06.2016 г.
22 Юни 2016
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 15.06.2016 г.
15 Юни 2016
trans.gif
imageimageЗаседанияimageimage
 
Решенията Накратко

1  Одобрена е Национална програма за полярни изследвания
24 Август 2016

2  Министерският съвет определи 12 защитени специалности във ВУЗ
24 Август 2016

3  Над 7 млн. лв. за регионални програми за заетост са разпределени между областите в страната
24 Август 2016

4  Маринела Петрова е определена за директор за България в ЕИБ
24 Август 2016

5  Оптимизира се дейността на Център „Фонд за лечение на деца“
24 Август 2016

6  Одобрен е докладът на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките <br><br>
24 Август 2016

7  Приета е Тарифа за таксите, които ще се събират от Центъра за оценка на риска по хранителната верига
24 Август 2016

8.21.  Над 138 хил. лв. се отпускат за стипендии на талантливи ученици
24 Август 2016

9  Капиталът на „Терем” ЕАД е увеличен със стойността на придобито оборудване
24 Август 2016

10.11.12.  Община Созопол ще използва държавен имот като младежки клуб
24 Август 2016

13  Правителството утвърди меморандума за разбирателство с института Фон Карман за динамика на флуидите
24 Август 2016

14  Утвърден е меморандумът за сътрудничество в областта на европейската интеграция с Албания
24 Август 2016

15  Одобрен е проект на Договор за залог върху трежъри сметката между България и Европейския инвестиционен фонд
24 Август 2016

16  Одобрени са резултатите от заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство
24 Август 2016

17.20.  Ще бъдат издадени две разрешения за проучване на подземни богатства
24 Август 2016

18.19.  Одобрени са правителствените становища по две конституционни дела
24 Август 2016

22  България и Япония ще си сътрудничат в областта на спорта
24 Август 2016

23  Приети са Стратегия за децентрализация 2016-2025 г. и програма за изпълнението й до 2019 г.
24 Август 2016

24  Отменено е възрастовото ограничение за научно-преподавателски състав при настаняване в студентски общежития
24 Август 2016

25  Усъвършенства се контролният механизъм за изразходване на публичния ресурс при финансиране на проектите за общественополезна дейност по Закона за хазарта
24 Август 2016

26  Изменени са три наредби във връзка с промени в Закона за медицинските изделия
24 Август 2016

27  Правителството измени устройствения правилник на ИА „Сертификационен одит от средствата от европейските земеделски фондове“
24 Август 2016

28  България и САЩ ще изпълняват мисия по Air Policing
24 Август 2016

27  България и САЩ ще изпълняват мисия по Air Policing
24 Август 2016

29  Бригаден генерал Цанко Стойков е предложен за командир на ВВС и удостояване със звание „генерал-майор“
24 Август 2016

30  Отчуждават се частни имоти заради изграждането на магистрала „Струма“
24 Август 2016

1  В Медицинския университет в Плевен се открива научноизследователски институт
17 Август 2016

2.3.  Заместник-министър Маринела Петрова е определена за представител на България в международни финансови институции
17 Август 2016

4  25 хил. лв. се предоставят за физическо възпитание и спорт на училищата по изкуствата
17 Август 2016

5  Актуализира се срокът за разработване на нормативната уредба за въвеждане на тол системата у нас
17 Август 2016

6  България изпраща хуманитарна помощ на Република Македония
17 Август 2016

7.8.9.  Правителството даде съгласието си „Български пощи” ЕАД да продадат недвижими имоти на търг
17 Август 2016

10.11.12.13.14.15.  Пет общини получават държавни имоти за реализиране на социални и инфраструктурни проекти
17 Август 2016

16  Министър Русинова ще подпише споразумението между България и Квебек в сферата на социалната сигурност
17 Август 2016

17  Швейцария ще признава свидетелствата за правоспособност на българските моряци
17 Август 2016

18  Одобрени са резултатите от шестата сесия на българо-белоруската междуправителствена комисия
17 Август 2016

19  МС одобри резултатите от участието на българската делегация в заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност
17 Август 2016

21  Преструктурират се администрациите на ДАМТН и КЗП
17 Август 2016

22  Приет е правилник за работата на Координационния съвет по водите
17 Август 2016

23  Членовете на структури на НАТО в България няма да заплащат такси, събирани от МВР
17 Август 2016

24  Одобрени са до 27,212 млн. лв. допълнителни трансфери за реализиране на значими общински проекти
18 Август 2016

1  Одобрен е доклад с нови и актуализирани мерки в Националната програма за реформи на България за 2016 г.
10 Август 2016

2  Ще бъде създадена национална мрежа от местни центрове и инкубатори за бизнес развитие
10 Август 2016

3.4.5.6.7.8.9.10.  Правителството призна пет работодателски и две синдикални организации за национално представителни
10 Август 2016

11  Генерал-майор Румен Радев ще бъде освободен от длъжност и от военна служба
10 Август 2016

13  Отпуснати са средства за изплащане на обезщетения по споразумения за забавено правосъдие
10 Август 2016

12  Изложбата „Първото злато на човечеството“ ще бъде представена в Холандия
10 Август 2016

14  МЗХ предоставя техника за поддържане на пътната мрежа в имотите на Зографската света обител
10 Август 2016

15  Правителството отпуска над 450 хил. лв. за спортно-състезателни дейности на студентите
10 Август 2016

16  Министерството на икономиката финансира общинска инфраструктура в Сливен по реда на Закона за насърчаване на инвестициите<br><br>
10 Август 2016

17.18.19.32.  Община Мъглиж получава терен за изграждане на комплекс за социални дейности
10 Август 2016

20  Министърът на икономиката ще е председател на българската страна в Смесената българо-унгарска междуправителствена комисия
10 Август 2016

21  За ратификация е предложено споразумението за дарение от България към Международната организация на франкофонията
10 Август 2016

22  Правителството предлага на парламента да ратифицира две споразумения за нивото на обслужване при тютюневите изделия между България и ЕК
10 Август 2016

25  Открива са процедура за концесиониране на пристанищен терминал Видин-юг
10 Август 2016

23.24.  Одобрени са резултатите от две заседания на Съвета на ЕС
10 Август 2016

26  Салдото по консолидираната фискална програма на касова основа към месец юни е в размер на 3 071,2 млн. лв.
10 Август 2016

27  Прецизират се условията за носене на оръжие от куриери, пренасящи класифицирана информация
10 Август 2016

28  За строителство и ремонт на учебния полигон „Црънча” са осигурени 3 млн. лв.
10 Август 2016

29.30.30.  Правителството определи управляващ орган на програмите за трансгранично сътрудничество на България с Република Македония, Сърбия и Турция
10 Август 2016

33  Определен е редът за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденец с предоставена международна закрила в България
10 Август 2016

1  Одобрен е Седмият национален доклад на България за изпълнение на задълженията по Конвенцията за ядрена безопасност
03 Август 2016

2  Определени са принципите, целите и задачите на българската политика за развитие и хуманитарна помощ до 2019 г.
03 Август 2016

3  Одобрено е изпълнението на територията на България на Пакета от способности „Отбранителни и нападателни въздушни активи в сферата на отговорност на SACEUR”
03 Август 2016

4  Утвърдени са нови образци на издаваните от ДАБ регистрационни карти
03 Август 2016

5  2,4 млн. лв. се предоставят за подпомагане на физическото възпитание и спорта в общинските и държавни детски градини и училища
03 Август 2016

6  Отпуснати са 126 хил. лв. за заплащане на услуги, предоставени на ветерани и военноинвалиди
03 Август 2016

7.8.9.20.  Общините Хасково и Ябланица получават имоти за социални дейности и читалище
03 Август 2016

10  Научно-изследователски кораб ще проведе експедиция в българската акватория
03 Август 2016

11  Утвърден е българо-кипърски меморандум за сътрудничество при опазване на движимите културни ценности
03 Август 2016

12  България ще организира в края на 2016 г. първия Международен конгрес на световните цивилизации и модерен туризъм
03 Август 2016

13.14.  Одобрени са резултатите от две заседания на Съвета на ЕС
03 Август 2016

15  Близо 71 млн. лв. от концесионни плащания са постъпили в Министерството на енергетиката през 2014 г.
03 Август 2016

16.17.26.  Две дружества получават концесии за добив на варовици
03 Август 2016

18.19.  Одобрен е проект на Спогодба между България и Виетнам относно недвижимите имоти за дипломатически представителства на двете страни
03 Август 2016

21  Спрямо три лица, привлечени като обвиняеми, ще се прилагат мерките по Закона за мерките срещу финансиране на тероризма
03 Август 2016

22  Наредба определя реда на ползване на утайки от пречиствателните станции в земеделието
03 Август 2016

23  Премахва се изискването за реимунизации срещу жълта треска
03 Август 2016

24  Правителството предлага проект на нов закон за физическото възпитание и спорта
03 Август 2016

25  Правителството прие решение за подготовката и провеждането на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и на национален референдум
03 Август 2016

1  В министерствата са изградени вътрешни системи за мониторинг и управление на корупционния риск
27 Юли 2016

2  Правителството прехвърли на общините Пловдив и Варна държавните акции от „Международен панаир Пловдив“ АД
27 Юли 2016

3.4.5.6.7.8. 9.10.11.33.  Общините Бургас, Пазарджик, Чавдар и Петрич получават държавни имоти за реализиране на проекти в сферата на социалната дейност и културата
27 Юли 2016

12  За ратификация е предложен двустранният договор за участие в програма „Евростарс -2“
27 Юли 2016

13  МОН ще получи съдействие от МБВР за разработване на инструментариум за измерване на представянето на българското образование
27 Юли 2016

14  Нова програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата ще подпишат България и Гърция
27 Юли 2016

15  Одобрени са резултатите от сесия на междуправителствената българо-казахстанска комисия за икономическо сътрудничество
27 Юли 2016

16.17.18.19.20.  Правителството се запозна с резултатите от заседания на Съвета на ЕС
27 Юли 2016

21  Одобрени са приоритетните за България теми и досиета по време на Словашкото председателство на Съвета на ЕС
27 Юли 2016

22  Мариана Василева е избрана за изпълнителен директор на ИА „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“
27 Юли 2016

23  България предоставя доброволна вноска за Европейския фонд за демокрация
27 Юли 2016

25  МС утвърди програма за оптимизация на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“
27 Юли 2016

27  Закон отменя запрещението на хора с ментални увреждания
27 Юли 2016

28.29.  Безработни ще получават средства за наем, ако започнат работа в друго населено място
27 Юли 2016

31  Правят се структурни промени в Центъра за развитие на човешките ресурси
27 Юли 2016

30  Одобрени са промени в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти
27 Юли 2016

32  Изменени са устройствените правилници на Министерство на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури
27 Юли 2016

34  Одобрен е списъкът на стоките, които възложителите по ЗОП могат да търгуват на стоковата борса
27 Юли 2016

35  Правителството увеличи дела на държавата като едноличен собственик на капитала на „Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД
27 Юли 2016

36  Министерският съвет одобри позицията на страната ни по дело на Съда на Европейския съюз
27 Юли 2016

 
Документи
Програма на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014 -2018 г.
Информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на КФП за първото полугодие на 2016 г.
Доклад за дейността на ДАНС за 2015 г.
Събития
31 август – заседание на Министерския съвет
31 август – Министър Павлова ще инспектира ремонтните дейности на тунел „Витиня“ на АМ „Хемус“
29-30 август – Министър Лукарски ще бъде на работно посещение в Кралство Нидерландия
За България
Обща Информация
Национални символи - знаме, герб, химн
Конституция на Република България
Министър-председателите на България
Oфициални празници в България
Конкурси
С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса за длъжността началник на отдел „Управление на проекти“ към главния секретар на Министерския съвет
23 Юли 2015
trans.gif
Обява за провеждане на конкурс за длъжността началник на отдел „Управление на проекти“ към главния секретар на Министерския съвет
06 Юли 2015
trans.gif

(c) Министерски Съвет на Република България
1594 София бул. “Дондуков” №1 - тел. централа (+359 2) 940 29 99
Правителствена Информационна Служба
тел.: (+359 2) 940 27 70 факс: (+359 2) 980 21 01
е-mail: GIS@government.bg

RSS: Новини, Събития, Решения