Премиер
Правителство
Информация
Документи
Връзки
   
Документи Биография В Медиите
Сектори Биографии Събития В Медиите Граждански борд за свободни и прозрачни избори
Водещите Новини Новини За България
Заседания Решенията Накратко Система за Правна Информация Плащания в СЕБРА
Интернет Връзки Обществени поръчки до 1.10.2014 Профил на купувача Търгове
image      
 image  Карта на сайта
търсене:  
 trans.gif18.01.2018

»начало »документи »заседания

Заседания
Стенограми и Решения

Стенограмите и пълния текст на решенията може да намерите в системата за правна информация на Министерски Съвет (PRIS)

 
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 18.01.2018 г.
18 Януари 2018
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 10.01.2018 г.
10 Януари 2018
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 03.01.2018 г.
03 Януари 2018
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 28.12.2017 г.
28 Декември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 20.12.2017 г.
20 Декември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 13.12.2017 г.
13 Декември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 06.12.2017 г.
06 Декември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 28.11.2017 г.
28 Ноември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 22.11.2017 г.
22 Ноември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 15.11.2017 г.
15 Ноември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 07.11.2017 г.
07 Ноември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 30.10.2017 г.
30 Октомври 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 24.10.2017 г.
24 Октомври 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 18.10.2017 г.
18 Октомври 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 11.10.2017 г.
11 Октомври 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 04.10.2017 г
04 Октомври 2017
trans.gif
imageimageЗаседанияimageimage
 
Решенията Накратко
Приета е Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
28 Януари 2015

Правителството прие Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Одобрени са условията и редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и са определени органите, отговорни за реализацията й.

 

Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, като по този начин се осигурят по-добри условия на живот за гражданите, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

 

Финансовият ресурс на програмата е 1 млрд. лева, а териториалният й обхват включва 265-те общини в България.

 

Допустими за кандидатстване са всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им, с минимум 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение.

 

От 2016 г. ще са допустими:

·        Многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ, които не попадат в обхвата на националната програма (до 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение), намиращи се в общини, които не са допустими бенефициенти по Оперативна програма ,.Региони в растеж” 2014-2020;

·        Многофамилни жилищни сгради (масивни сгради), проектирани преди април 1999 г., намиращи се в общини, които не са допустими бенефициенти по ОПРР 2014-2020.

 

За изпълнение на Програмата се предоставя безвъзмездна финансова помощ на сдружения на собствениците, регистрирани по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост в публичния регистър на съответната община/район и в регистър БУЛСТАТ.

 

Регистрираните сдружения подават заявление до общината и при одобрение сключват договор с кмета на съответната община. С договора сдружението предоставя мандат на кмета на общината да извърши от негово име действия по осигуряване на необходимия ресурс за обновяването на сградата и организиране на всички дейности по обновяването.

 

Кметът на общината, в изпълнение на договора за мандат, сключва договор за целево финансиране с Българската банка за развитие и с областния управител в качеството му на представител на държавата. Основните задължения на кмета на общината са да получава средствата, да организира дейностите по обновяването, да проведе процедурите по реда на Закона за обществените поръчки и приложимите нормативни актове и да разплаща всички дейности.

 

Програмата ще се осъществява съгласно схема за минимална помощ, в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) №1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на ЕС към помощта de minimis.

 

Методическо ръководство на Програмата се осъществява от министерствата на регионалното развитие и благоустройството и на финансите по компетентност. Министерството на финансите е отговорно по отношение на бюджетните и отчетните аспекти на Програмата и съответните действия по издаване на държавната гаранция по чл. 100 от ЗДБРБ за 2015 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява методическото ръководство по нефинансовите аспекти на Програмата, наблюдава процеса по изпълнението й, в рамките на бюджетната процедура за съответната година планира средствата за помощта за включване в държавния бюджет и в средносрочната бюджетна прогноза.

 

С изпълнението на програмата ще се постигне намаляване на разходите за отопление за домакинствата. Ползите от нея включват още подобрена жилищна инфраструктура, промяна в облика на градовете, по-чиста околна среда, спестени емисии на парникови газове.

 

Цялостното обновяване на сградите, включващо не само мерки за енергийна ефективност, но и конструктивно укрепване, където е необходимо, ще доведе до удължаване живота на сградата, повишаване на нейната стойност.

 

Икономическият ефект от Програмата е свързан с предоставяне на повече възможности на бизнеса за икономическа активност – проектанти, строителен бранш, фирми за технически обследвания, фирми за обследвания за енергийна ефективност, производители на материали и др. По този начин ще се осигури и допълнителна заетост.

 

Програмата ще продължи стъпките за установяване на традиции в управлението на многофамилни жилищни сгради и ще повиши обществената осведоменост за начините за повишаване на енергийната ефективност.

 

Пакет методически указания може да намерите тукВЕРСИЯ ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ

 
Решенията Накратко

1  Разширява се целевата група на подлежащите на имунизация по Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка
28 Януари 2015

2  Заместник-министър Карина Караиванова е определена за ръководител на българската делегация в Съветите на МИБ и МБИС
28 Януари 2015

3  Актуализиран е съставът на българската национална делегация в Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа
28 Януари 2015

4  Вицепремиерите Румяна Бъчварова и Томислав Дончев ще представляват правителството в Съвета на настоятелите към БАН
28 Януари 2015

5  Държавата гарантира 50 млн. лв. за кредитиране на студенти и докторанти за 2015 г.
28 Януари 2015

6.8.9.10.11.16.17  Осигурен е офис за представителя на Комисията за защита от дискриминацията за Софийска област
28 Януари 2015

7.12.13.14.15.  Кабинетът предостави на община Мизия терен за изграждане на временно фургонно селище
28 Януари 2015

18.32  Съдебните аспекти на тероризма ще бъдат обсъждани на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи”
28 Януари 2015

19  Усъвършенства се механизмът на разпределение на средствата за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от качеството
28 Януари 2015

20  Стартира бюджетната процедура за 2016 г.
28 Януари 2015

21  Приета е секторната пощенска политика на България до 2018 г.
28 Януари 2015

22  Правителството ще приеме Национален план за търсене и спасяване при авиационни произшествия
28 Януари 2015

24  Създава се правен механизъм за изпълнение на военна служба в международни организации в България
28 Януари 2015

25  Законопроект предвижда отмяна на забраната за производство и продажба на заготовки за цигари с филтър
28 Януари 2015

26  Регламентира се изграждането на система за бързо предупреждение за рискови храни и фуражи
28 Януари 2015

28  Законът за медицинските изделия се съгласува с регламент на ЕС
28 Януари 2015

29  Системното нарушаване на изискванията за качество на медицинската помощ ще бъде основание за прекратяване на финансирането от НЗОК
28 Януари 2015

30  Одобрена е годишната програма за участието на България в процеса на вземане на решения на ЕС
28 Януари 2015

31  Вицепремиерът Кунева ще ръководи Националната комисия за борба с трафика на хора към МС
28 Януари 2015

33  Приета е Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
28 Януари 2015

(c) Министерски Съвет на Република България
1594 София бул. “Дондуков” №1 - тел. централа (+359 2) 940 29 99
Правителствена Информационна Служба
тел.: (+359 2) 940 27 70 факс: (+359 2) 980 21 01
е-mail: GIS@government.bg

RSS: Новини, Събития, Решения