Премиер
Правителство
Информация
Документи
Връзки
   
Документи Биография В Медиите
Сектори Биографии Събития В Медиите Граждански борд за свободни и прозрачни избори
Водещите Новини Новини За България
Заседания Решенията Накратко Система за Правна Информация Плащания в СЕБРА
Интернет Връзки Обществени поръчки до 1.10.2014 Профил на купувача Търгове
image      
 image  Карта на сайта
търсене:  
 trans.gif23.11.2017

»начало »документи »заседания

Заседания
Стенограми и Решения

Стенограмите и пълния текст на решенията може да намерите в системата за правна информация на Министерски Съвет (PRIS)

 
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 22.11.2017 г.
22 Ноември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 15.11.2017 г.
15 Ноември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 07.11.2017 г.
07 Ноември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 30.10.2017 г.
30 Октомври 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 24.10.2017 г.
24 Октомври 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 18.10.2017 г.
18 Октомври 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 11.10.2017 г.
11 Октомври 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 04.10.2017 г
04 Октомври 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 27.09.2017 г.
27 Септември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 21.09.2017 г.
21 Септември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 13.09.2017 г.
13 Септември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 07.09.2017 г.
07 Септември 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 30.08.2017 г.
30 Август 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 23.08.2017 г.
23 Август 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 16.08.2017 г.
16 Август 2017
trans.gif
Дневен ред на заседанието на Министерския съвет на 09.08.2017 г.
09 Август 2017
trans.gif
imageimageЗаседанияimageimage
 
Решенията Накратко
Определени са условията и редът за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по ОП “Развитие на човешките ресурси”
13 Октомври 2015

Правителството определи условията и реда, по който ще се предоставят ваучери за обучение на безработни и заети лица по приоритетна Ос 1 на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020”.

 

С въвеждането в края на 2009 г. на нов механизъм за финансиране на обучението на заети и безработни лица по схеми за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРЧР чрез ваучери, се създадоха предпоставки за включване на голям брой лица в обучение на придобиване на квалификация и ключови компетентности, за по-голяма гъвкавост при отчитане на потребностите на пазара на труда от нови учения и за по-бърза интеграция на лицата в нови сфери на икономическия живот. Механизмът е отчетен като един от най-успешните по стартиралите схеми на оперативната програма.

 

За периода 2014-2020 се доразвива вече натрупаният опит, като предлаганите текстове имат за цел да повишат ефективността на ваучерния механизъм чрез облекчаване на прилаганата процедура, оптимизиране на реда на издаване и изплащане на ваучерите и на осъществявания контрол.

 

Ваучерите за обучение ще се предоставят от Агенция по заетостта на заети и безработни лица – представители на целевите групи по съответните проекти по ОПРЧР. Едно и също лице ще има право да получи в съответствие с критериите за допустимост на целевата група за съответния проект само един ваучер за обучение за придобиване на професионална квалификация и само един ваучер за обучение за придобиване на ключова компетентност като заето лице, както и съответно само по един ваучер за обучение за придобиване на професионална квалификация и за обучение за придобиване на ключова компетентност като безработно лице.

 

Доставчиците на обучение, чиито заявления са одобрени, подписват споразумение с Агенцията по заетостта по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика или упълномощено от него длъжностно лице. В споразумението ще бъдат уредени подробно правата и задълженията на страните по него, в това число и отговорностите при неизпълнение. В него ще бъдат разписани подробно ангажиментите за вида на учебници и учебни помагала, вида на учебни кабинети и бази за практика. Също така ще има уредба и на ангажиментите за провеждане на обучение по ключови компетентности. Доставчиците на обучение се включват в списък, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. Списъкът ще се публикува на сайта на Агенцията и ще бъде достъпен до всички заинтересовани лица.

 

Лицата, получили ваучери за обучение, ще имат право самостоятелно да избират вида на обучението, неговата продължителност и обучаващата институция сред включените в списъка.

 

Проектът предвижда предоставяне на ваучери за включване в обучение за първа, втора и трета квалификационна степен на професионална квалификация или за квалификация за част от професия, както и за обучение за придобиване на ключови компетентности.

 

Агенцията по заетостта ще изплаща на съответния доставчик на обучение за извършеното конкретно обучение средства, равни на номиналната стойност на предоставените ваучери на лицата за съответния курс. Заплащането ще се извършва срещу представяне на ваучер и копие от документ, удостоверяващ успешно завършено обучение от съответното лице.

 

Финансиране на дейностите по Постановлението ще се осигури в рамките на изпълнение на проекти по процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“.ВЕРСИЯ ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ

 
Решенията Накратко

1  Председателя на УС на Националния доверителен екофонд получи втори мандат
13 Октомври 2015

2.3.4.  Акад. Дамян Дамянов, проф. Христо Белоев и доц. Лиляна Вълчева са предложени за орден „Св. Св. Кирил и Методий“
13 Октомври 2015

5  Одобрени са промени в ПМС 36/2001
13 Октомври 2015

6  Разгледан е доклад за изпълнението на Плана за действие с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС
13 Октомври 2015

7.18.19.20.  Правителството разреши продажбата на имот на „Напоителни системи” ЕАД
13 Октомври 2015

8  България ще ратифицира протокол за изменение на Конвенцията за защита на правата на човека
13 Октомври 2015

9  Одобрени са позициите и съставът на правителствената делегация за участие в 38-ата сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО
13 Октомври 2015

10.13.  Одобрена е позицията на България за заседание на Европейския съвет
13 Октомври 2015

11  България се присъединява към Глобалния форум за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели към ОИСР
13 Октомври 2015

12  Разширява се сътрудничеството между България и Мароко в областта на филмовото изкуство
13 Октомври 2015

14  Определени са условията и редът за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по ОП “Развитие на човешките ресурси”
13 Октомври 2015

15  Приета е нова Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения и ядрения материал
13 Октомври 2015

16  Прецизират се разпоредбите, свързани със структурата на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
13 Октомври 2015

17  Одобрени са промени в структурата и числеността на администрацията на Комисията по стоковите борси и тържищата
13 Октомври 2015

21  „Шел” ще проучва нефт и природен газ в площта „Блок 1-14 Силистар“
13 Октомври 2015

22  Oдобрена е Единната национална стратегия за повишаване на събираемостта на приходите, справяне със сенчестата икономика и намаляване на разходите за спазване на законодателството
13 Октомври 2015

23  За ратификация е предложено споразумението с ЕБВР за консултантски услуги за създаването на Фонд на фондовете
13 Октомври 2015

24  С близо 28 млн. евро се увеличава ресурсът по Програмата за развитие на селските райони
13 Октомври 2015

25  Правителството предлага удостояването на патриарх Неофит с орден „Стара планина“
13 Октомври 2015

26  Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт и по бюджета на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество
13 Октомври 2015

27  Правителството одобри Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.
13 Октомври 2015

(c) Министерски Съвет на Република България
1594 София бул. “Дондуков” №1 - тел. централа (+359 2) 940 29 99
Правителствена Информационна Служба
тел.: (+359 2) 940 27 70 факс: (+359 2) 980 21 01
е-mail: GIS@government.bg

RSS: Новини, Събития, Решения