РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
КЪМ СТАНДАРТНАТА ВЕРСИЯ
 
A- |  A+ | 

НАЧАЛО ВЕРСИЯ ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ

Водещи Новини

Новини

Решенията Накратко

Заседания

Биографии

Документи

Събития

Обществени поръчки до 1.10.2014

В Медиите Кабинет

В Медиите Министър-председател

За България

Водещи Новини

Министър-председателят Бойко Борисов: България ще издаде необходимите разрешителни за "Южен поток"
       Декември 19 2014
 
Бойко Борисов: ЕК одобри ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020г.
       Декември 18 2014
 
Бойко Борисов: Очаквам от Европа конкретика по „Южен поток”
       Декември 18 2014
 
Новини

Бойко Борисов и Дейвид Камерън обсъдиха енергийните проекти
       Декември 18 2014
 
Осигуряване на европейски стандарт на правосъдие е целта на приета от правителството актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система
       Декември 17 2014
 
Правителството ще окаже подкрепа на Община Перник за стабилизиране на финансите й
       Декември 17 2014
 
В Медиите Министър-председател

Бойко Борисов: Върнахме достойнството на България в Европа
       Декември 20 2014
 
В Медиите Кабинет

Събития

21 декември – Министър Василева ще инспектира обекти на територията на община Стара Загора
       Декември 20 2014
 
Обществени поръчки до 1.10.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДАТАТА НА ПУБЛИЧНОТО ЗАСЕДАНИЕ ПО ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ - Обявеното публично заседание за 13 ноември 2014 г. (четвъртък) от 15.00 ч., в сградата на Министерския съвет – гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 1, по отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по Фонд Техническа помощ (ФТП) и Помощ за подготовка на проекти (ППП) по Българо-швейцарската програма за сътрудничество“ се отменя. Същото ще бъде проведено на 17.11.2014 г. (понеделник) ) от 15.00 ч., в сградата на Министерския съвет – гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 1.
       Ноември 13 2014
 


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
1594 София бул. “Дондуков” №1
тел. централа (02) 940 29 99
е-mail: GIS@GOVERNMENT.BG