РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
КЪМ СТАНДАРТНАТА ВЕРСИЯ
 
A- |  A+ | 

НАЧАЛО ВЕРСИЯ ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ

Водещи Новини

Новини

Решенията Накратко

Заседания

Биографии

Документи

Събития

Обществени поръчки до 1.10.2014

В Медиите Кабинет

В Медиите Министър-председател

За България

Водещи Новини

Бойко Борисов: Икономическите реалности обуславят задълбочаването на диалога между Европа и Китай
       Ноември 24 2015
 
Премиерът Борисов представи възможностите за инвестиции в България пред китайския бизнес
       Ноември 23 2015
 
Премиерът Бойко Борисов: Няма да оставим нашите народи да станат буферна зона
       Октомври 24 2015
 
Новини

Вицепремиерът Кунева се срещна с Председателя на ПАСЕ Ан Брасьор
       Ноември 27 2015
 
Бойко Борисов: Ако да си кажеш мнението за състоянието на съдебната система е намеса в работата й, защо мониторинговият доклад се пише до правителството
       Ноември 27 2015
 
По четири почивни дни през март, май и септември ще има през 2016 г.
       Ноември 27 2015
 
В Медиите Министър-председател

Бойко Борисов: Хакерската атака срещу сайтовете на ЦИК, МВР и ГРАО е организирана извън България
       Октомври 30 2015
 
В Медиите Кабинет

Събития

30 ноември - Министър Лукарски ще представи резултатите от оценката на проектните предложения по процедура „Подобряване на производствения капацитет на МСП“ на ОПИК
       Ноември 27 2015
 
Обществени поръчки до 1.10.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДАТАТА НА ПУБЛИЧНОТО ЗАСЕДАНИЕ ПО ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ - Обявеното публично заседание за 13 ноември 2014 г. (четвъртък) от 15.00 ч., в сградата на Министерския съвет – гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 1, по отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по Фонд Техническа помощ (ФТП) и Помощ за подготовка на проекти (ППП) по Българо-швейцарската програма за сътрудничество“ се отменя. Същото ще бъде проведено на 17.11.2014 г. (понеделник) ) от 15.00 ч., в сградата на Министерския съвет – гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 1.
       Ноември 13 2014
 


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
1594 София бул. “Дондуков” №1
тел. централа (02) 940 29 99
е-mail: GIS@GOVERNMENT.BG