РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
КЪМ СТАНДАРТНАТА ВЕРСИЯ
 
A- |  A+ | 

НАЧАЛО ВЕРСИЯ ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ

Водещи Новини

Новини

Решенията Накратко

Заседания

Биографии

Документи

Събития

Обществени поръчки до 1.10.2014

В Медиите Кабинет

В Медиите Министър-председател

За България

Водещи Новини

Доналд Туск: България е най-добрият пример в ЕС за управление на ситуацията по границите
       Октомври 09 2015
 
ЕС засилва подкрепата за трети страни и за транзитните държави от Източното Средиземнорие и Западните Балкани в рамките на усилията за справяне с бежанската криза
       Октомври 09 2015
 
Необходима е обща европейска политика по отношение на миграцията и бежанците
       Септември 08 2015
 
Новини

Националната комисия за борба с трафика на хора открива първите приюти за реинтеграция на жертвите
       Октомври 08 2015
 
Румяна Бъчварова: Присъединяването ни към Шенген вече е въпрос на сигурността на целия Европейски съюз
       Октомври 08 2015
 
България ще очаква положително развитие за Шенген по време на холандското председателство
       Октомври 07 2015
 
В Медиите Министър-председател

Бойко Борисов: Пазим надеждно границата
       Септември 25 2015
 
В Медиите Кабинет

Събития

9 октомври – министър Кралев заминава на работно посещение в Катар
       Октомври 09 2015
 
Обществени поръчки до 1.10.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ДАТАТА НА ПУБЛИЧНОТО ЗАСЕДАНИЕ ПО ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ - Обявеното публично заседание за 13 ноември 2014 г. (четвъртък) от 15.00 ч., в сградата на Министерския съвет – гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 1, по отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по Фонд Техническа помощ (ФТП) и Помощ за подготовка на проекти (ППП) по Българо-швейцарската програма за сътрудничество“ се отменя. Същото ще бъде проведено на 17.11.2014 г. (понеделник) ) от 15.00 ч., в сградата на Министерския съвет – гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 1.
       Ноември 13 2014
 


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
1594 София бул. “Дондуков” №1
тел. централа (02) 940 29 99
е-mail: GIS@GOVERNMENT.BG