РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
КЪМ СТАНДАРТНАТА ВЕРСИЯ
 
A- |  A+ | 

НАЧАЛО ВЕРСИЯ ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ

Водещи Новини

Новини

Решенията Накратко

Заседания

Биографии

Документи

Събития

Обществени поръчки - профил на купувача

В Медиите Кабинет

В Медиите Министър-председател

За България

Водещи Новини

Пламен Орешарски: Подобрихме бизнес климата и засилихме социалните програми
       Юли 30 2014
 
Зинаида Златанова: Правителството изведе страната на пътя на реформите
       Юли 30 2014
 
Даниела Бобева: Борихме се за всяко едно работно място, намалихме административната тежест и праговете на инвестициите
       Юли 30 2014
 
Новини

Цветлин Йовчев: Справихме се с кризата с бежанците и подобрихме ефективността на МВР, ДАНС и ДАТО
       Юли 30 2014
 
Петър Чобанов: Към края на юли очакваното ниво на фискалния резерв е 8,7 млрд.лв.
       Юли 30 2014
 
Министерският съвет одобри окончателния вариант на Споразумението за партньорство за периода 2014-2020 г.
       Юли 25 2014
 
В Медиите Министър-председател

Орешарски: Дебатът у нас е кой управлява, а не как
       Юли 21 2014
 
В Медиите Кабинет

Събития

31 юли – министър Вигенин ще даде пресконференция
       Юли 30 2014
 
Обществени поръчки - профил на купувача

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Оценка на административния капацитет на централните структурите, работещи по Структурните фондове, финансирани по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Техническа помощ“
       Юли 29 2014
 


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
1594 София бул. “Дондуков” №1
тел. централа (02) 940 29 99
е-mail: GIS@GOVERNMENT.BG