РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
КЪМ СТАНДАРТНАТА ВЕРСИЯ
 
A- |  A+ | 

НАЧАЛО ВЕРСИЯ ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ

Водещи Новини

Новини

Решенията Накратко

Заседания

Биографии

Документи

Събития

Обществени поръчки до 1.10.2014

В Медиите Кабинет

В Медиите Министър-председател

За България

Плащания в СЕБРА


Информация за плащанията в СЕБРА по дни за 2014-2017 година2014

С постановление ПМС 367/2011 г. се предвижда първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, включени в Система за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА), от 1 август 2012 г. да публикуват ежедневно на интернет страницата си информация за плащанията в СЕБРА общо за първостепенната система, по второстепенни системи/разпоредители и по код за вид плащане за всеки работен ден. По същия ред ще се публикува информацията и от БАН, държавните висши училища. Националният фонд към Министерството на финансите и Държавен фонд „Земеделие”.

Информацията ще обхваща извършените плащания за всеки работен ден на ниво първостепенна система и по код за вид плащане в СЕБРА.

На календара вдясно можете да намерите информация за плащанията в СЕБРА на администрацията на Министерски съвет и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към  Министерски съвет.

Списък на кодовете за вид плащане в СЕБРА

Код 01 - Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане
Код 02 - Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения за персонала
Код 03 - Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала
Код 05 - Осигурителни вноски за сметка на осигурителя (с изключение на централизирано разплащане на осигурителни вноски)
Код 10 - Издръжка
Код 18 - Други разходи
Код 20 - Разходи за лихви
Код 30 - Текущи субсидии за предприятия
Код 40 - Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства
Код 50 - Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери
Код 60 - Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки
Код 70 - Възмездно финансиране - придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ
Код 80 - Погашения по банкови заеми
Код 88 - Средства на разпореждане - плащания по операции с временно съхранявани средства и средства на разпореждане
Код 89 - Друго финансиране - плащания за сметка на ЕС, плащания по операции с чужди средства и всички други операции в частта на финансирането, които не са  обхванати от кодове 70, 80 и 88.
Код 90 - Възстановени приходи - плащания за възстановяване на надвнесени и погрешно внесени бюджетни приходи
Код 91 - Теглене на левове в брой
Код 92 - Закупуване на валута в брой
Код 93 - Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод
Код 94 - Откриване на акредитив
Код 95 - Преводи чрез директен дебит и по инициатива на БНБ
Код 96 - Преводи по нареждане на титуляра с други платежни документи
Код 97 - Операции по откриване/закриване на депозити
От Код 98 до Код 99 - Служебни операции в БНБ

ЯНУАРИ 2015

5 януари

6 януари 

7 януари

8 януари

9 януари

12 януари

13 януари

14 януари

15 януари

16 януари

19 януари

20 януари

21 януари

22 януари

23 януари

24 януари

26 януари

27 януари

28 януари

29 януари

30 януари

Февриари 2015

2 февруари

3 февруари

4 февруари

5 февруари

6 февруари

9 февруари

10 февруари

11 февруари

12 февруари

13 февруари

16 февруари

17 февруари

18 февруари

19 февруари

20 февруари

23 февруари

24 февруари

25 февруари

26 февруари

27 февруари

МАРТ 2015

4 март

5 март

6 март

9 март

10 март

11 март

12 март

13 март

16 март

17 март

18 март

19 март

20 март

21 март

23 март

24 март

25 март

26 март

27 март

30 март

31 март

 АПРИЛ 2015

1 април

2 април

3 април

6 април

7 април

8 април

9 април

14 април

15 април

16 април

17 април

20 април

21 април

22 април

23 април

24 април

27 април

28 април

29 април

30 април

МАЙ 2015

4 май

5 май

7 май

8 май

11 май

12 май

13 май

14 май

15 май

18 май

19 май

20 май

21 май

22 май

25 май

26 май

27 май

28 май

29 май

Януари 2014
п в с ч п с н
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

 

ФЕВРУАРИ  2014
п в с ч п с н
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

 

МАРТ  2014
п в с ч п с н
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

   

АПРИЛ  2014
п в с ч п с н
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

   

МАЙ  2014
п в с ч п с н
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

ЮНИ  2014
п в с ч п с н
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

       

ЮЛИ  2014
п в с ч п с н
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

   

АВГУСТ  2014
п в с ч п с н
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

   

СЕПТЕМВРИ  2014
п в с ч п с н
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

   

ОКТОМВРИ 2014
п в с ч п с н
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

   

НОЕМВРИ  2014
п в с ч п с н
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ДЕКЕМВРИ  2014
п в с ч п с н
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

          

 

Юни 2015

1 юни

2 юни

3 юни

4 юни

5 юни

8 юни

9 юни

10 юни

11 юни

12 юни

15 юни

16 юни

17 юни

18 юни

19 юни

22 юни

23 юни

24 юни

25 юни

26 юни

29 юни

30 юни

 

ЮЛИ 2015

1 юли

2 юли

3 юли

6 юли

7 юли

8 юли

9 юли

10 юли

13 юли

14 юли

15 юли

16 юли

17 юли

20 юли

21 юли

22 юли

23 юли 

24 юли

27 юли

28 юли

29 юли

30 юли

31 юли

 

АВГУСТ

03 август

04 август

05 август

06 август

07 август

10 август

11 август

12 август

13 август    

14 август

17 август

18 август

19 август

20 август

21 август

24 август

25 август

26 август   

27 август

28 август

 31 август

 СЕПТЕМВРИ

01 септември

02 септември

03 септември

04 септември

07 септември

08 септември

09 септември

10 септември

11 септември

12 септември

14 септември

15 септември

16 септември

17 септември

18 септември

23 септември

24 септември

 25 септември

28 септември

29 септември

30 септември

ОКТОМВРИ

1 октомври

2 октомври   

5 октомври

6 октомври

7 октомври

8 октомври

9 октомври

12 октомври

13 октомври

14 октомври

15 октомври

16 октомври

19 октомври

20 октомври

21 октомври

22 октомври

23 октомври 

26 октомври

27 октомври

28 октомври

29 октомври

30 октомври

НОЕМВРИ

2 ноември

3 ноември

4 ноември

5 ноември

6 ноември

9 ноември

10 ноември

11 ноември

12 ноември

13 ноември

16 ноември

17 ноември

 18 ноември

19 ноември

 

20 ноември

23 ноември

24 ноември

25 ноември

26 ноември

27 ноември

30 ноември

ДЕКЕМВРИ

1 декември

2 декември

3 декември  

4 декември

7 декември

8 декември

9 декември

10 декември

11 декември

12 декември

14 декември

15 декември

16 декември

17 декември

18 декември

21 декември

22 декември

23 декември

28 декември

29 декември

30 декември

Януари 2016

4 януари

5 януари

6 януари

7 януари

8 януари

11 януари

12 януари

13 януари

14 януари

15 януари

18 януари

19 януари

20 януари

21 януари

22 януари

25 януари

26 януари

27 януари

28 януари

29 януари

 

ФЕВРУАРИ

1 февруари

2 февруари

3 февруари

4 февруари

5 февруари

8 февруари

9 февруари

10 февруари

11 февруари

12 февруари

15 февруари

16 февруари

17 февруари

18 февруари

19 февруари

22 февруари

23 февруари

24 февруари

25 февруари

26 февруари

29 февруари

 Март

1 март

2 март

7 март

8 март

9 март

10 март

11 март

14 март

15 март

16 март

17 март

18 март

21 март

22 март

23 март

24 март

25 март

28 март

29 март

30 март

31 март

 

АПРИЛ

1 април

4 април

5 април

6 април

7 април

8 април

11 април

12 април

13 април

14 април

15 април

18 април

19 април

20 април

21 април

22 април

25 април

26 април

27 април

28 април

 

МАЙ

3 май

4 май

5 май

9 май

10 май

11 май

12 май

13 май

14 май

16 май

17 май

18 май

19 май

20 май

25 май

26 май

27 май

30 май

31 май

ЮНИ

1 юни

2 юни

3 юни

6 юни

7 юни

8 юни

9 юни

10 юни

13 юни

14 юни

15 юни

16 юни

17 юни

20 юни

21 юни

22 юни

23 юни

24 юни

27 юни

28 юни

29 юни

30 юни

 

ЮЛИ

1 юли

4 юли

5 юли

6 юли

7 юли

8 юли

11 юли

12 юли

13 юли

14 юли

15 юли

18 юли

19 юли

20 юли

21 юли

22 юли

25 юли

26 юли

27 юли

28 юли

29 юли

 

АВГУСТ

1 август

2 август

3 август

4 август

5 август

8 август

9 август

10 август

11 август

12 август

15 август

16 август

17 август

18 август

19 август

22 август

23 август

24 август

25 август

26 август

29 август

30 август

31 август

СЕПТЕМВРИ

1 септември

2 септември

7 септември

8 септември

9 септември

10 септември

12 септември

13 септември

14 септември

15 септември

16 септември

17 септември

19 септември

20 септември

21 септември

26 септември

27 септември

28 септември

29 септември

30 септември

 

ОКТОМВРИ

3 октомври

4 октомври

5 октомври

6 октомври

7 октомври

10 октомври

11 октомври

12 октомври

13 октомври

14 октомври

17 октомври

18 октомври

19 октомври

20 октомври

21 октомври

24 октомври

25 октомври

26 октомври

27 октомври

28 октомври

31 октомври

 

НОЕМВРИ

1 ноември

2 ноември

3 ноември

4 ноември

7 ноември

8 ноември

9 ноември

10 ноември

11 ноември

14 ноември

15 ноември

16 ноември

17 ноември

18 ноември

21 ноември

22 ноември

23 ноември

24 ноември

25 ноември

28 ноември

29 ноември

30 ноември

ДЕКЕМВРИ

1 декември

2 декември

5 декември

6 декември

7 декември

8 декември

9 декември

12 декември

13 декември

14 декември

15 декември

16 декември

19 декември

21 декември

22 декември

23 декември

27 декември

28 декември

29 декември

30 декември

 

ЯНУАРИ 2017

3 януари

4 януари

5 януари

6 януари

9 януари

10 януари

11 януари

12 януари

13 януари

16 януари

17 януари

18 януари

19 януари

20 януари

23 януари

24 януари

25 януари

26 януари

27 януари

30 януари

31 януари

ФЕВРУАРИ

1 февруари

2 февруари

3 февруари

6 февруари

7 февруари

8 февруари

9 февруари

10 февруари 

13 февруари

14 февруари 

15 февруари

16 февруари

17 февруари

20 февруари

21 февруари

22 февруари

23 февруари

24 февруари

27 февруари

28 февруари

МАРТ

1 март

 2 март

6 март

7 март

8 март

9 март

10 март

13 март

14 март

15 март

16 март

17 март

20 март

21 март

22 март

23 март

24 март

27 март

28 март

29 март

30 март

31 март

АПРИЛ

3 април

4 април

5 април

6 април

7 април

10 април

11 април

12 април

13 април

18 април

19 април

20 април

21 април

24 април

25 април

26 април

27 април

28 април

МАЙ

2 май

3 май

4 май

5 май

9 май

10 май

11 май

12 май

15 май

16 май

17 май

18 май

 19 май

 22 май

23 май

25 май

26 май

29 май

30 май

31 май

 ЮНИ

1 юни

2 юни

5 юни

6 юни

7 юни

8 юни

9 юни

12 юни

13 юни

14 юни

15 юни

16 юни

19 юни

20 юни

21 юни

22 юни

23 юни

 26 юни

27 юни

 28 юни

 29 юни

30 юни

ЮЛИ 2017

 3 юли

4 юли

5 юли

6 юли

7 юли

10 юли

11 юли

12 юли

13 юли

14 юли

17 юли

18 юли

19 юли

20 юли

21 юли

24 юли

25 юли

26 юли

27 юли

28 юли

31 юли

АВГУСТ 2017

1 август

2 август

3 август

4 август

7 август

8 август

9 август

10 август

11 август

14 август

15 август

16 август

17 август

18 август

21 август

22 август

23 август

24 август

25 август

28 август

29 август

30 август

31 август

СЕПТЕМВРИ 2017

1 септември

4 септември

5 септември

7 септември

8 септември

11 септември

12 септември

13 септември

14 септември

15 септември

18 септември

19 септември

20 септември

21 септември

25 септември

26 септември

27 септември

28 септември

29 септември

ОКТОМВРИ 2017

2 октомври

3 октомври

4 октомври

5 октомври

6 октомври

9 октомври

10 октомври

11 октомври

12 октомври

13 октомври

16 октомври

17 октомври

18 октомври

19 октомври

20 октомври

23 октомври

24 октомври

25 октомври

26 октомври

27 октомври

30 октомври

31 октомври

НОЕМВРИ 2017

1 ноември

2 ноември

3 ноември

6 ноември

7 ноември

8 ноември

9 ноември

10 ноември

13 ноември

14 ноември

15 ноември

16 ноември

17 ноември

20 ноември

21 ноември

22 ноември

23 ноември

24 ноември

27 ноември

28 ноември

29 ноември

30 ноември

ДЕКЕМВРИ

1 декември

4 декември

5 декември

6 декември

7 декември

8 декемвриКЪМ СТАНДАРТНА ВЕРСИЯ


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
1594 София бул. “Дондуков” №1
тел. централа (02) 940 29 99
е-mail: GIS@GOVERNMENT.BG