A-   A+
EN

 

КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2018 Г., КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

С документа можеде да се запознаете тук.