Българско председателство на Съвета на Европейския съюз EN

Данни за касовото изпълнение на бюджетите на сметките за средства от ЕС и на сметките за чужди средства на МС - ноември 2017 г.

Данните за касовото изпълнение на бюджета на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства на МС за месец ноември 2017 г., можете да видите в следните файлове: