Българско председателство на Съвета на Европейския съюз EN

Откриване на Бизнес форум в рамките на инициативата "16+1"