Българско председателство на Съвета на Европейския съюз EN

Откриване на първата авиолиния Баку-София от премиерите Борисов и Расизаде