Българско председателство на Съвета на Европейския съюз EN

Пресконференция след провеждането на форума "16+1"