A-   A+
EN

Национален съвет по антикорупционни политики

  • Национален съвет по антикорупционни политики Националният съвет по антикорупционни политики е междуведомствен орган със съвещателни, координационни и контролни функции по отношение на разработването и изпълнението на политиките в областта на превенцията и противодействието на корупцията