EN

Подробен отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет към полугодието на 2021 г.

 

С документа може да се запознаете тук.