EN

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ - Министър на финансите

Роден е на 30 април 1977 г.

 

През 1999 г. завършва Стопанската академия „Димитър Ценов” - Свищов, специалност „Икономика“, магистър по счетоводство и контрол.

 

От 1998 до 2001 г. е специалист по извънбюджетни сметки и фондове, експерт и директор на дирекция „Финансова политика” към Министерство на земеделието, горите и аграрната реформа.

 

През 2001 г. заема длъжността главен експерт в дирекция „Финансиране на държавни органи, програми и осигурителни фондове” към Министерството на финансите. От 2001 до 2009 г. е началник на отдел „Социални разходи” към Министерството на финансите, Управление на публичните финанси.

 

От месец август 2009 г. до месец април 2013 г. заема поста на заместник-министър на финансите.

 

Народен представител в 42-ото Народно събрание, което напуска по собствено желание през месец февруари 2014 година. След това Горанов е назначен за изпълнителен директор и член на управителния съвет на Общинска банка.

 

Министър на финансите от 07.11.2014 г. до 27.01.2017 г.

 

Избран за народен представител от ПП ГЕРБ в 44-ото Народно събрание.

 

Избран за министър на финансите на 4 май 2017 г. от 44-ото Народно събрание.