EN

Близо 650 хиляди български граждани ще имат достъп до по-добра защита от бедствия и аварии

08.03.2023

 

Близо 650 хиляди български граждани ще имат достъп до по-добра защита от бедствия и аварии благодарение на проект, чрез който се разширява системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на общинско ниво и се модернизира  системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ и е в размер над 48 милиона лева. Това съобщи министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова. Бенефициент по проекта е Министерството на вътрешните работи.

 

Министър Карамфилова посочи, че системата е ключова и дава възможност на превантивни действия, свързани с бедствия и наводнения. Към настоящия момент системата известява 39% от населението на страната. С модернизацията й тя ще обхване малко над 51% от населението.

 

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев допълни, че проектът засяга 11 области, 106 общински центрове и население от около 650 000 души. „Трябва да се мисли за превенция, ние осигурихме този процес за цялата страна. Системата е много модерна, а ефектът ще е много полезен.“, уточни министърът.

 

Проектът има значителен принос за превенцията и управлението на риска от бедствия за територията на България, за защита живота и здравето на населението при опасност от бедствие или възникнало такова, както и ангажименти за страната, произтичащи от приложимото европейско законодателство.

 

 

Видео

08.03.2023