EN

Какво свърши кабинетът за третите 30 дни

07.09.2023

 

В края на третия месец от управлението на кабинета “Денков-Габриел” държавата мобилизира всички свои ресурси, за да овладее щетите от наводненията по Южното Черноморие и да се погрижи за пострадалите хора. Това беше направено в пълен синхрон между институциите.

 

През този период беше подготвено увеличение на заплати и стипендии, беше защитен държавният интерес в публичните предприятия и в големи инфраструктурни проекти, направени бяха нови стъпки в дигитализацията на здравеопазването, в подкрепа за бизнеса и наваксване на изоставането по ключови приоритети.

 

Грижа за младежите и децата - образование, наука, спорт

Студентите ще получават по-високи стипендии от 1 октомври, обяви премиерът акад. Николай Денков. От 85 лв. минималната се увеличава с 41% до 120 лв., а максималната се вдига с 11% - от 180 на 200 лв. На 400 лева се повишава еднократната награда за отлични постижения. За по-високите стипендии са отделени 6 млн. лв. до края на тази година. Държавата отпусна и 100 млн. лв. за ремонт на студентски общежития, както и допълнително 12 милиона лева за ограждане и облагородяване на три студентски кампуса в столичния Студентски град.

Правителството увеличи заплатите на учителите с 15% - с Анекс към Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование. Повишението влиза в сила със задна дата от 1 януари 2023 г. Увеличение има и за всички останали педагогически специалисти.

За първи път през новата учебна година Министерството на образованието и науката ще определи втори дати за изпитите след IV, VII и X клас. На тях ще могат да се явят ученици, които не са се явили на изпити от националното външно оценяване поради медицински или друг сериозен проблем, съобщи министърът на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков.

Над 86 млн. лв. са осигурени за финансиране на проекти за развитие на дуалната система на обучение в професионалното образование и обучение, в рамките на Програма „Образование“.

Междувременно България стана първата страна в Източна Европа, която се присъедини към най-елитната европейска мрежа за развитие на изкуствения интелект ELLIS (European Laboratory for Learning and Intelligent Systems). Чрез Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) и СУ „Св. Климент Охридски“ у нас се създава първата точка от топ мрежата в региона - „ELLIS Unit Sofia“.

Министерството на младежта и спорта въведе за първи път премии за младите спортисти от първа възрастова група преди мъже и жени, които ще могат да получават еднократни парични награди за призово класиране на световни и европейски първенства по олимпийски дисциплини и категории. Целта на новите премии според министър Димитър Илиев е младите ни надежди да бъдат насърчени да продължат да се състезават в условията на висока конкуренция и да постигат отлични класирания в първенствата от най-висок ранг.

Общо 54 971 деца са получили или продължават да получават комплексна подкрепа по мярката „Услуги за ранно детско развитие“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2014 – 2020. С операцията е създадена мрежа за интегрирани услуги за ранно детско развитие, които са насочени към деца до 7-годишна възраст от уязвими групи, включително деца с увреждания, и техните семейства, както и бъдещи родители. Грижата за децата от най-ранна възраст е приоритет на министъра на труда и социалната политика Иванка Шалапатова.

Интересите на държавата в инфраструктурните проекти

Министерството на транспорта и съобщенията обяви четири обществени поръчки за закупуване на нови влакове. Това стана, след като поради установени пропуски в условията старите процедури бяха прекратени от министър Георги Гвоздейков малко след встъпването му в длъжност. Благодарение на разширените критериите за допустимост с новите поръчки държавата ще спести пари и ще осигури условия за по-голяма конкуренция между участниците.

Оперативният контрол върху пристанищен терминал „Росенец“ е прехвърлен към държавата. ИА „Морска администрация“ е издала заповед за заличаване на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД от Регистъра на пристанищните оператори. В същия регистър сега е вписана ДП „Пристанищна инфраструктура“, на която се възлага да извършва пристанищните услуги на терминала.

В края на август започнаха проверките с профилограф на автомагистралите и скоростните пътища. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков присъства на първата инспекция на АМ „Хемус“, която се проведе на участък в гаранционен срок. Измерват се неравностите на повърхностния слой на пътната настилка съгласно международен индекс за неравности. Резултатите ще станат ясни до средата на септември.

По друго важно направление от работата на МРРБ бяха установени сериозни нарушения на Закона за обществените поръчки при възлагането на дейности по текущ ремонт и поддръжка (ТРП) на пътища от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) за периода 2018-2021 година. Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) е проверила 95 допълнителни и извънредни задания на обща стойност 718 833 709 лв. без ДДС, квалифицирани от органите на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) като „основен ремонт“ по договорите за превантивно поддържане на републиканските пътища от АПИ. За установените административни нарушения при възлагане на поръчките са съставени 69 акта срещу 4 длъжностни лица, подписали допълнителните задания. По тази причина бяха пуснати прозрачни обществени поръчки за ТРП по критерий най-ниска цена и при спазване на всички законови изисквания.

Ефективност на публичните предприятия

С цел оздравяване на дейността и подобряване на ефективността на публичните предприятия към Министерството на икономиката и индустрията беше извършен анализ на финансовото им състояние. Установено е, че въпреки множеството управленски проблеми и независимо от липсата на резултати, ръководните органи получават изключително високи възнаграждения (над 12 хил. лв. месечно). Вследствие на проверките министър Богдан Богданов представи нов експертен управленски екип в “Държавна консолидационна компания” ЕАД и обяви оптимизиране на разходите чрез намаляване броя на членовете в органите за управление и контрол и съкращаване на техните възнаграждения с около 50%. Представителните разходи бяха ограничени до 5000 лв. на година.

В резултат на заведеното от министър Богданов дело пред Софийския градски съд и на предявените две особени искания Апелативен съд – Пловдив потвърди спирането на вписването на апорта на акциите от Пловдивския панаир от община Варна към “Пълдин туринвест” АД. Това означава, че до края на производството акциите няма да отидат в частното дружество и държавата запазва контрола си върху знаковото предприятие.

Здравеопазване

 

Увеличение на заплатите в Центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП) с 22% и в Регионалните здравни инспекции (РЗИ) с 20%. Това отчете министърът на здравеопазването проф. Христо Хинков в края на третия месец от управлението. Спешните медици ще получат с натрупване гласуваното увеличение на възнагражденията, които са в сила от 1 август т.г.. Най-късно до края на октомври всички служители в тези структури ще получат накуп и разликата до новия размер на работните заплати за м. август и м. септември 2023 г.

Общият брой на регистрираните и одобрените електронни протоколи за скъпоструващо домашно лечение надхвърли 130 000, като на тяхна база са издадени над 103 000 е-рецепти. Това отчете министърът на електронното управление Александър Йоловски, след като от началото на юли започнаха да се приемат единствено електронни протоколи за отпускане на медикаменти.

Първата част от наземното оборудване на хеликоптерите за спешна медицинска помощ по въздуха вече е в България. Очаква се до края на годината търговското дружество „България Хели Мед Сървиз” ЕАД, създадено по европейски регламент, да има лиценз за авиационен оператор, а доставката на първия хеликоптер да се случи през декември.

Подкрепа от държавата за хората и бизнеса

Министърът на финансите Асен Василев съобщи, че от 1 септември физическите лица вече могат да си откриват платежна сметка за основни операции. Тя ще се обслужва безплатно, когато по нея постъпват и се съхраняват средства от заплати, пенсии, помощи и обезщетения за социално осигуряване и социално подпомагане, стипендии за ученици, студенти и докторанти.

 

Държавата подпомогна производителите на слънчоглед със ставка от 78,33 лв./ха, определена със заповед на министъра на земеделието и храните Кирил Вътев. Помощ ще получат производителите, чиито площи са били допустими за подпомагане за кампания 2022 г. по Схемата на единно плащане на площ. Общият бюджет по мярката е 65 519 300 лева, от които 32 759 650 лв. от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и 32 759 650 лв. от националния бюджет. Помощта трябва да бъде изплатена до 30 септември 2023 г.

Над 34 млн. лв. ще получат 12 компании за създаване и развитие на иновативни услуги и продукти. Средствата са по четвъртата мярка от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) по линия на Министерството на иновациите и растежа – „Подкрепа за иновативни предприятия, отличени с „Печат за високи постижения“ от ЕК, а победителите са избрани от европейски оценители и жури, без българско участие. Сключени са вече и всички договори с класираните 1599 фирми по процедурата „ИКТ решения и киберсигурност“ от ПВУ. Общият бюджет на мярката е 30.6 млн. лв., като фирмите получават грантове между 3000 и 20 000 лв.

С допълнителни близо 51 млн. лева е увеличен бюджетът за  преработвателни предприятия по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.). С промените общият финансов ресурс по процедурата достига до 477,2 млн. лв., като по този начин се осигурява възможност за сключване на договори за всички проектни предложения, които отговарят на критериите за допустимост и финансиране.

Подготовка на въглищните региони за бъдещето

След заварено дълго забавяне  кабинетът отчита напредък  и по Териториалните планове за справедлив преход на въглищните региони, които вече са публикувани за обществено обсъждане. През следващите седмици ще продължат да бъдат обсъждани по места и със социалните партньори и, където е необходимо, документите ще бъдат допълнени. До края на септември 2023 г. плановете трябва да бъдат изпратени за съгласуване в Европейската комисия. Те са част от цялостната визия на правителството за развитие и подготовка на регионите с въгледобив за бъдещето. Тя предвижда икономически растеж, създаване на устойчиви работни места и възможности за по-високи доходи за хората.

Над 180 млн. лв. са предвидените инвестиции за област Перник от Фонда за справедлив преход по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

До края на тази година ще бъде готов също идейният проект за изграждане на нова индустриална зона в района на летището на Стара Загора, която ще даде възможности за разкриване на нови работни места.

Заради множеството проблеми с топлофикационната услуга, предоставяна от ТЕЦ–Габрово, министърът на енергетиката Румен Радев, министърът на финансите Асен Василев, министърът на околната среда и водите Юлиян Попов и местните власти излязоха с общи решения и план за компенсации за потребителите, които ще осигурят нормалното протичане на предстоящия отоплителен сезон.

 

Правосъдие

Министърът на правосъдието Атанас Славов изпрати на председателя на Комисията за демокрация чрез право на СЕ (Венецианската комисия) г-жа Клер Бази Малори проекта за промени в Конституцията с молба за „спешно становище по проекта на най-ранен етап“. Става дума за проекта за изменения в основния закон, депозиран на 28 юли т.г. в 49-ото Народно събрание от 166 депутати от ПП-ДБ, ГЕРБ-СДС и ДПС. Конституционната реформа бе акцент и в среща на министъра с посланиците на Дания, Финландия и Швеция.

Увеличават се възнагражденията на служителите в затворите и в съдебната охрана

 

Държавата подсигури дълго пренебрегваното, но необходимо подобрение на условията за труд в системата на затворите. Основните месечни заплати на служителите в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) и Главна дирекция „Охрана“ (ГДО) се увеличиха с 10%, считано от 1 август 2023 г. Министерството на правосъдието продължава усилията за укрепване на двете специализирани структури, осигуряване на по-добри условия на труд, повишаване на мотивацията за работа и създаване на стабилност и сигурност в дейността на служителите.

Еврозоната

Държавата заложи осем приоритета в Националната стратегия за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Сред акцентите в тях са повишаване на осведомеността на частния и публичния сектор и по-ефективно взаимодействие помежду им, увеличаване на броя и подобряване на квалификацията на администрацията, засилване на контрола върху преноса на парични средства през границата. Напредъкът е важен във връзка с прилагането на засилен мониторинг от Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF) и отразява ангажимента на страната ни за изпълнение на препоръките на Комитета на експертите за оценката на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа (MONEYVAL) от май м. г.  

Междувременно Европейската комисия в България стартира кампанията #ЗаЕврото накратко, която е с подкрепата на Министерството на финансите и Българската народна банка. Целта е хората да получат максимално практична информация за ползите от присъединяването на страната към еврозоната, както за българската икономика, така и за гражданите и бизнеса.

 

Какво свърши кабинетът за първите 30 дни

Какво свърши кабинетът за вторите 30 дни