EN

Премиерът Димитър Главчев се срещна с главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи

09.05.2024

България е пример за толерантност и сътрудничество между различни културни общности. Това мнение бе споделено по време на среща между министър-председателя Димитър Главчев и главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи. В разговора участие взеха също министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков и главният секретар на изповеданието г-н Джелал Фаик.

 

„Толерантността се възпитава от най-ранна възраст и затова и темата за образованието е ключова”, подчерта премиерът Главчев. Той изрази принципна подкрепа за общи инициативи, които да възпитават в децата познаване на различните култури и обичаи. Обсъдено бе и функционирането на трите духовни училища към Главното мюфтийство в Момчиловград, Шумен и Русе. Те провеждат обучение по утвърдените програми на МОН, а министерството контролира дейността им чрез регионалните управления по образование. На контрол подлежи и обучението по религия ислям, което следва нашата ортодоксална мюсюлманска общност.

 

Д-р Хаджи сподели как се осъществява обучението на децата в тях и съчетаването на светското с духовното образование. В тази връзка той сподели и че са подадени документи в МОН за разкриване на нова образователна институция - в София.

 

Премиерът Главчев увери, че могат да разчитат на подкрепа на държавата за максимално бързи административни срокове и процедури. Участниците в срещата обсъдиха и възможността за акредитиране на Висшия ислямски институт като висше училище по Закона за висшето образование. Министър Цоков обясни какви са изискванията и стъпките за изпълнение на законовите разпоредби, за да стане това възможно.