EN

Съветът за административната реформа одобри Годишния доклад за оценка на въздействието за 2022 г.

16.05.2023

На днешното си заседание Съветът за административната реформа (САР), ръководен от вицепремиера Атанас Пеканов, одобри Годишния доклад за оценка на въздействието за 2022 г. Той се изготвя от администрацията на Министерския съвет за осми път.

 

 През миналата година Министерският съвет е одобрил най-много законопроекти от 2016 г. насам – 84, сочи докладът. Отбелязано е, че през 2022 г. се наблюдават два феномена – министри са предлагали за одобрение по няколко проекта за изменение и допълнение на един и същ закон, и правителството е одобрявало повече от веднъж един и същ законопроект, поради неприемането му от предходно Народното събрание. Адресирането на този проблем е сред задачите на САР през настоящата година.

 

Друга основна тема в доклада са обществените консултации по проекти на нормативни актове. Данните сочат, че на национално ниво през 2022 г. са проведени 630 консултации, като най-голям е броят на получените предложения при обсъждането на документи в тематичната област „Правосъдие и вътрешни работи“ – 505.

 

Авторите на доклада отбелязват, че през 2022 г. са извършени и сериозни мерки за консолидиране на институционалната рамка, свързана с регулаторната политика на правителството. В контекста на процеса по присъединяване на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие са извършени самооценки за степента на съответствие на българската стратегически, нормативна и организационна рамка с тематичните правни инструменти на организацията. Докладът за извършване на оценка на въздействието за 2022 г. е публикуван на Портала за обществени консултации.

 

На заседанието бе разисквана и друга важна тема, пряко свързана с ефективността на администрацията – за ролята и потенциала за развитие на „Центъра за управление“. У нас това е администрацията на Министерския съвет – като координатор на национални и териториални политики, мост между административното и политическото ниво на управлението, гарантиращ, че решенията, които се вземат от правителството, са въз основа на информация, данни, стратегически анализи и прогнози.

 

Съветът за административната реформа одобри доклада за своята дейност през 2022 г., който отчита провеждането на две присъствени заседания и на 11 процедури за неприсъствено вземане на решения, както и работната си програма за 2023 г., която съдържа 19 мерки.