EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 08.12.2021 г.

08.12.2021

 

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

 

 

Красимир Дачев e предложен за удостояване с орден „Стара планина“

 

Правителството одобри предложение до президента на Република България за награждаване на Красимир Дачев с орден „Стара планина“ без лента - първа степен, за изключителен принос и заслуги към икономическото развитие на страната.

Красимир Дачев е заместник-председател на Българската търговско­промишлена палата, член на Управителния и Изпълнителния съвет на Палатата, предприемач, индустриалец и голям български работодател. Дачев е ярък пример за изключителна последователност през целия си професионален път за развитие и утвърждаване на пазарния принцип в българската икономика.

Трудовата си дейност започва като юрист в Централна лаборатория за космически изследвания. Активно участва в организирането на космическия полет на българския космонавт Георги Иванов. Само за последните 10 години е допринесъл с над един и половина милиарда лева в икономиката на нашата страна, създавайки условия десетки малки и средни фирми да съществуват и участват активно в стопанския живот на страната.

Обществената дейност на Красимир Дачев също е от значение. Член е на редица настоятелства, в т.ч. на БАН. Председател е на настоятелството на НСА. Красимир Дачев създава и финансира с лични средства Програма за подкрепа на родолюбиви и народополезни инициативи за изграждане на паметници, издаване на книги, подкрепа на домове за възрастни хора и сираци.

 

Илка Зафирова е предложена за удостояване с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ - огърлие

 

Министерският съвет реши на заседанието си днес да предложи на президента на Република България да издаде указ за награждаването на Илка Зафирова с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ - огърлие, за особено значимите й заслуги към развитието на българската култура.

Предложението е на Малък градски театър „Зад канала“ и е подкрепено от постоянно действащата в Министерството на културата комисия за разглеждане на предложения за награждаване на изтъкнати български творци (в различни области) с държавни награди - ордени и медали.

Актрисата Илка Зафирова е едно от лицата на Малък градски театър „Зад канала“ и име-емблема за българския театър. Нейните публични изяви - творчески и граждански, винаги се превръщат в значим обществен жест. За огромната зрителска аудитория, обединяваща различни поколения, запомнящо се е останало щастието от срещата с прекрасно пресъздадените нейни роли. Голяма част са създадени по софийските сцени - театър „София", Малък градски театър „Зад канала", Театър ,,199" и са свързани с българската класическа и съвременна драматургия.

Илка Зафирова е носител на множество награди, между които: Аскеер за главна женска роля в „Свекърва" от Антон Страшимиров (1996 г.), Аскеер за поддържаща женска роля в „Без кожа", режисьор Бина Харалампиева (2003 г.), Награда ИКАР за цялостно творчество (2016 г.), Награда „Златното перо" за изключителен принос към българската култура и изкуство (2016 г.) и други.

Връчването на държавната награда, орден „Св. Св. Кирил и Методий" огърлие на Илка Василева Зафирова е израз на висока чест и уважение към нейния професионален път и творчество.

 

Правителството предлага проф. Петър Делев да бъде награден с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ - огърлие

 

Министерският съвет предлага на президента да награди проф. Петър Делев с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ - огърлие, за особено значими заслуги в областта на античната история и тракологията.

През последните 30 години проф. Делев е сред открояващите се учени в България и международно признат авторитет в областта на античната история и тракологията. Научният му принос е по-конкретно свързан с проблемите на мегалитната култура и археология на I хилядолетие преди Христос в древна Тракия, древна Македония до и във времето на Филип II, елинистическата епоха и войните на Диадохите, проблемите на историческата география и етническата картина на древна Тракия, ранното римско проникване на Балканите.

Проф. Делев има съществен принос и за археологическите проучвания на емблематични селищни обекти в Тракия като Сборяново, Кабиле, Копривлен, както и гробницата при Малко Търново, могилните некрополи при село Исперихово и Симеоновград и др.

Проф. Делев е автор на над 140 научни труда. Участвал е в разработването на над 10 учебника, учебни пособия и христоматии за ученици и студенти.

За неговите приноси в науката и дългогодишната си преподавателска дейност през 2016 г. проф. Петър Делев е удостоен с почетен знак на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ - синя лента.

 

Правителството удължи изпълнението на три национални научни програми

 

Министерският съвет удължи до края на 2022 г. изпълнението на три национални научни програми: ,,Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита", ,,Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие" и "Електронно здравеопазване в България".

Удължаването на срока ще позволи да се усъвършенства и приложи в практиката разработеният по ННП ,,Електронно здравеопазване в България" прототип за управление на бързи електронни известия за заразно болни до регионалните здравни инспекции. Ще може да се доусъвършенства и разработеният модел на система за актуална информация за свободните легла в отделенията за лечение на болни с COVID-19. В момента той е интегриран в информационните системи само на някои болници и там незабавно се подава информация при заемане или освобождаване на легло.

По ННП „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита" е необходимо още време, за да приключат успешно обществените поръчки за изработка на демонстрационните пакети „Зелена къща" и „Тролейбус с хибридно захранвана батерия/горивна клетка".

Ще се даде и възможност да се популяризират виртуална платформа за съхранение и демонстрация на българското културноисторическо наследство и мобилно приложение с добавена реалност, както и да се допълнят с нова научна информация, получена в рамките на ННП „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие".

 

Повече деца без места в детските градини получават компенсации

 

Увеличава се броят на семействата, които получават парични компенсации поради липса на свободни места за децата им в държавни и общински детски градини.

Днес правителството одобри 333 763 лева за обезщетения на общо 798 деца. Средствата се изплащат за периода 15 септември - 31 октомври.

Това е третото финансиране от Министерския съвет за настоящата година. За месеците януари - май кабинетът отпусна 548 656 лева за общо 440 неприети деца, а за времето от 1 юни до 14 септември - 361 785 лева за общо 400 деца.

Проблемът с липсата на свободни места в детските градини на практика съществува само в столицата, тъй като само две от децата, които ще бъдат компенсирани, живеят извън София.

От днешното финансиране Столична община ще получи 333 299 лева за 796 деца, а община Пловдив - 464 лева за две деца.

Средствата се предоставят на родителите за извършени разходи за отглеждане и обучение на децата им. Съгласно Закона за предучилищно и училищно образование право на компенсация имат родители на деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас, които не са приети в детска градина за съответната учебна година поради липса на места.

 

Още 70 талантливи деца ще получават стипендии от държавата

 

Още 70 ученици от 18 общини в страната ще получават държавна стипендия за развиване на талантите си. За целта Министерският съвет одобри допълнителни 53 325 лв. към средствата по мерките за закрила на деца с изявени дарби.

Финансовите стимули ще се предоставят в продължение на 12 месеца. 69 от децата, които ще ги получават, учат в държавни и общински училища, а едно - в частно.

Средствата за стипендиите се предоставят от държавния бюджет, без да се налагат допълнителни преразпределения. През 2021 г. Министерството на образованието и науката е отпуснало общо 295 650 лв. за стипендии и еднократно финансово подпомагане на деца и ученици с изявени дарби.

 

Научни инфраструктури ще се модернизират и дооборудват с близо 10 млн. лв.

 

Девет от научните инфраструктури в страната ще получат близо 10 млн. лв. за модернизация, нова апаратура, дооборудване, дигитализация и привличане на успешни учени. Структурите са част от Националната пътна карта за научна инфраструктура, а средствата за тях бяха отпуснати днес с решение на Министерския съвет.

С 2.5 млн. лв. ще бъде финансиран Националният университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания, за да се довърши захранването на биобанките с представителни за българската популация биологични проби. С получената генетична информация страната ни ще се включи в европейската научна инициатива за един милион генома, както и в проекта „Геном Европа“.

Информационен масив за български език, култура и история ще бъде събран и включен в международни изследователски мрежи. За целта Националната интердисциплинарна изследователска е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство „КЛаДА-БГ" ще получи над 1.2 млн. лв. Данните ще помогнат да се разработят различни услуги за граждани, културни институции, учители, учени и новатори - например банка с автоматично генерирани въпроси на български език за различни класове в училище.

Националната научноизследователска инфраструктура за наблюдение на атмосферните аерозоли, облаци и газови замърсители ще закупи и инсталира лидарен облакометър, както и  специализиран софтуер за по-качествена обработка и анализ на данните от евентуално замърсяване на въздуха. Отпуснатите средства за това са 400 000 лв.

Останалата част от финансирането ще бъде разпределена за апаратура и привличане на квалифицирани или млади учени в още шест научни инфраструктури - Центъра за съвременна микроскопия за фундаментални и приложни изследвания в областта на биологията, медицината и биотехнологиите, Научната инфраструктура по клетъчни технологии в биомедицината, Лабораторния комплекс към Научно-технологичния парк „София Тех Парк“, Разпределената инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови материали и техните приложения, както и за консервация, достъп и е-съхранение на артефакти (археологически и фолклорни) – „ИНФРАМАТ“, Консорциума „Екстремна светлина", както и Лабораторната инфраструктура „Екстремна кохерентна светлина в средна инфрачервена и рентгеновата област" (ХЕФЕСТ).

 

Правителството отмени промени по бюджета на Министерството на финансите за 2021 г.

 

Министерският съвет отмени ПМС № 6/2021 г. и РМС № 33/2021 г., с които са одобрени промени по бюджета на Министерството на финансите във връзка с увеличаване капитала на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД (Фонд на фондовете).

Приетите актове са в изпълнение на насоките и правилата на ЕС за използване на възстановените средства от операцията за финансов инженеринг по „Програмата за развитие на селските райони" за периода 2007 - 2013 г. По този начин ще се осигури ефективното и ефикасното им управление, както и възможността да бъдат реинвестирани и предоставени на индивидуални предприятия.

 

Определени са критериите и размера на средствата по схемата за предоставяне на безвъзмездни средства на туроператорите

 

Министерският съвет прие Постановление за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата по cxема за предоставяне на безвъзмездни средства на туроператорите за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания вследствие на COVID-19.

Мярката се разработва като схема за държавна помощ по формата на безвъзмездни средства за туроператорите, които изпитват затруднения поради ковид пандемията и имат задължения да върнат дължимите суми по неосъществени пътувания на техни клиенти в периода 01.03.2020 до 31.12.2020 г. поради пандемията от COVID-19.  Помощта се предоставя единствено с цел да бъдат възстановени средствата на клиентите и не могат да се изразходват за други нужди.

Администратор на помощта е Министерството на туризма.

Средствата по новата схема за държавна помощ ще се изплащат след получаването на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар въз основа на чл. 107. параграф 3, буква „б“ от Договора за функционирането на Европейския съюз.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

Правителството реши да предостави имоти - публична държавна собственост безвъзмездно за управление на Министерството на правосъдието за нуждите на Агенцията по вписванията. Единият имот се намира в гр. Троян, ул. ,,Генерал Карцов“ № 120, на партерен етаж в жилищен блок и включва две помещения с обща площ 144 кв. ми 1/2 идеална част от друго помещение в сградата с площ 13 кв. м. Със същото решение Министерският съвет отне, поради отпаднала нужда, от Агенцията за държавна финансова инспекция правото на управление върху имот - публична държавна собственост, намиращ се в гр. Кърджали, ул. ,,Васил Априлов“. Имотът е с площ 514 кв. м, заедно с построената в него двуетажна сграда със застроена площ 98 кв. м и таванско помещение с полезна площ 67,96 кв. м.

По решение на Министерския съвет 9 имота и части от имоти - публична държавна собственост, намиращи се в градовете София, Перник, Пловдив и Плевен, се предоставят безвъзмездно за управление на Министерството на вътрешните работи. Чрез тях ще се решат проблеми, свързани с недостатъчния сграден фонд, за нуждите на структурите на министерството при изпълнение на функционалните им компетенции. Досега имотите са били в управление на Държавната агенция „Технически операции". Отнемат се от ведомството поради отпаднала необходимост.

Българска телеграфна агенция получава за управление имот - публична държавна собственост в гр. Стара Загора. Той се намира на бул. ,,Цар Симеон Велики" № 108 и представлява самостоятелен обект в сграда с площ 67,86 кв. м. Визираният имот е необходим на Агенцията с оглед възможността да развива своята информационна дейност в региона.

Агенцията за социално подпомагане получава безвъзмездно за управление част от имот - публична държавна собственост в гр. Варна. Целият имот включва общо три самостоятелни обекти, разположени в подблоковото пространство на осеметажен жилищен блок в града. В единия обект ще работят служителите на Агенцията за социално подпомагане, а другите два преминават в управление на областния управител на област Варна. Досега помещенията са се стопанисвали от Националната агенция за приходите, но вече са с отпаднала необходимост за агенцията.

Правителството предоставя управлението върху част от имот - публична държавна собственост на община Омуртаг, област Търговище, за изпълнение на функциите на звено „Местни данъци и такси". Частта от имота представлява стая с площ 16,53 кв. м, разположена на втория етаж в административна сграда на ул. ,,Неофит Рилски" № 3 в гр. Омуртаг.

Община Етрополе получава правото на собственост върху държавен имот с площ 2066 кв. м в гр. Етрополе. Имотът е граничещ със съществуващия гробищен парк в града и е необходим на общината за разширяването му.

Община Дупница получава собствеността върху имот - частна държавна собственост в град Дупница. Той се намира на ул. ,,Никола Лазарков" №10 и представлява терен с площ 309 кв. м, заедно с построената върху него сграда. Имотът е необходим на общината за обособяване на Център за „Европейско финансиране". Жителите на общината ще имат по-добра възможност да се запознаят с действащите и предстоящи проекти, финансирани по европейски програми, както и да подават своевременно предложения и сигнали, свързани с изпълнението им.

 

Одобрено е Паралелното споразумение за защитен механизъм между страната ни като кредитор и

Единния съвет за преструктуриране като кредитополучател

 

Със свое решение правителството одобри Паралелното споразумение за защитен механизъм между Република България като кредитор и Единния съвет за преструктуриране като кредитополучател, подписано от министъра на финансите на 25 ноември 2021 г., и предложи на Народното събрание да го ратифицира със закон. Паралелното споразумение се сключва в изпълнение на ангажиментите на страната, произтичащи от членството ни в Банковия съюз, и по-специално в Единния механизъм за преструктуриране.

Защитният механизъм осигурява финансиране в процеса на преструктуриране на кредитни институции в Банковия съюз, когато средствата в Единния фонд за преструктуриране не са достатъчни и не могат да бъдат осигурени чрез пазарно финансиране. Защитният механизъм включва защитен механизъм (револвираща кредитна линия) от Европейския механизъм за стабилност, който дава подкрепа от името на еврозоната, и Паралелни споразумения (револвиращи кредитни линии), които се предоставят от всяка, участваща в Банковия съюз държава членка извън еврозоната (в т.ч. и България), като се осигурява равнопоставеност и еквивалентно третиране на всички държави членки, участващи в механизма.

В Паралелното споразумение е определена максималната сума, до която могат да бъдат предоставени заеми от България. Максималната сума е пропорционална на съответните предварителни вноски в Единния фонд за преструктуриране от кредитните институции, установени на българска територия. Държавата-кредитор по Паралелното споразумение решава дали да отпусне искания заем за всеки конкретен случай, на базата на установените критерии и при спазване на процедурите, заложени в споразумението.

Очаква се защитният механизъм на Единния фонд за преструктуриране да започне да функционира от началото на 2022 г.

От датата на влизане в сила на защитния механизъм се прекратява Споразумението за кредитна линия между Република България като кредитор и Единния съвет за преструктуриране като кредитополучател, подписано на 07.10.2020 г. и ратифицирано със закон (ДВ, бр. 107 от 18.12.2020 г.).

 

Одобрен е законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение на Споразумение

относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране

 

Със свое решение правителството одобри проект на Закон за ратифициране на Споразумението за изменение на Споразумение относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране (Споразумението) между Кралство Белгия, Република България, Чешката Република, Кралство Дания, Федерална Република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската Република, Република Хърватия, Италианската Република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото Херцогство Люксембург, Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската Република, Румъния, Република Словения, Словашката Република и Република Финландия, което е ратифицирано със закон на 8 ноември 2018 г., ДВ, бр. 96 от 2018 г.

Със Споразумението се ревизират член 5, параграф 1 от действащото споразумение, като се определят условията и реда за взаимно използване на извънредни последващи вноски, и член 7, параграф 1, с цел да се осигури възможност договарящите страни, засегнати от преструктуриране временно да могат да ползват финансови средства от подразделенията на други договарящи страни, които все още не са предмет на взаимно използване по време на преходния период.

Измененията целят по-ранно въвеждане на общия защитен механизъм на Единния фонд за преструктуриране в Банковия съюз - от 2022 г. вместо 2024 г., чрез взаимно използване на извънредните последващи вноски. Политическото решение за това беше взето на заседанието на еврогрупата в разширен формат на 30 ноември 2020 г. Общият защитен механизъм на Единния фонд за преструктуриране е под формата на кредитна линия от Европейския механизъм за стабилност. Общият защитен механизъм е крайна мярка и представлява допълнителна защита, която ще е на разположение в случай на недостиг на средства в Единния фонд за преструктуриране. Той ще укрепи и допълни рамката за преструктуриране на Банковия съюз и ще гарантира запазването на финансовата стабилност. Предоставените средства по линия на общия защитен механизъм изцяло ще бъдат възстановени от вноски на банките.

Споразумението налага стартиране на нова процедура по подписване и ратификация от всички страни по него. Споразумението за изменение бе подписано на 27 януари 2021 г., в рамките на заседанието на постоянните представители на държавите членки към Европейския съюз.

Единният механизъм за преструктуриране (ЕМП) е вторият стълб на Банковия съюз, който цели да осигури централизирано преструктуриране на проблемни банки, като разходите за данъкоплатците и реалната икономика бъдат сведени до минимум. Ключов елемент на ЕМП е създаването на Единен фонд за преструктуриране, финансиран от банковия сектор, който функционира от 1 януари 2016 година.

 

Одобрени са резултатите от българското участие в заседанието на Съвет „Външни работи/Търговия“ на ЕС

 

Правителството прие резултатите от проведеното на 11 ноември 2021 г. заседание на Съвет „Външни работи/Търговия" на Европейския съюз в гр. Брюксел, Белгия.

Министрите обсъдиха актуалното състояние на въпросите, свързани с реформата на Световната търговска организация. Подготовката за 12-та Министерска конференция, търговските отношения ЕС-САЩ и доклада на Европейската комисия за изпълнението и правоприлагането на търговските споразумения на ЕС, също бяха сред обсъжданите въпроси на заседанието.

Участие от българска страна взе постоянният представител на Република България към Европейския съюз.

 

„Интер Билдингс“ ЕООД ще проучва строителни материали в площ ,,Пенковото"

 

„Интер Билдингс“ ЕООД ще проучва строителни материали в площ „Пенковото", разположена в землищата на селата Старейшина и Подкова, област Кърджали. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание. Разрешението за проучване се предоставя за 1 година. За този срок титулярят ще вложи минимум 27.6 хил. лв. в проучвателните дейности.

 

„ТБМ-2000“ ЕООД, ще проучва строителни материали в площ ,,Ломи дол“

 

„ТБМ-2000" ЕООД, гр. Монтана ще проучва строителни материали в площ „Ломи дол", разположена в землището на с. Ерден, община Бойчиновци, област Монтана. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание. Разрешението за проучване се предоставя за срок от дванадесет месеца. През този период „ТБМ-2000" ЕООД ще вложи минимум 39 730 лв. в проучвателните дейности.

 

Одобрени са над 500 000 лева за обучения на ученици по програмиране и бизнес

 

Министерският съвет одобри 551 649 лева за финансиране на дейности по четири национални програми за развитие на образованието.

По Национална програма „Обучение за ИТ умения и кариера" се разпределят общо 24 7 244 лева. Средствата са за две общински училища в Пловдив и Бургас, които провеждат обучения по програмиране на 658 ученици от Х, XI и XII клас. Това са гимназисти, които не изучават „Компютърни науки", но чрез занятията могат да придобият професионална квалификация по професията „Приложен програмист".

Одобреното финансиране е за транспорт, храна и нощувки на учениците, които пътуват от други населени места. В сумата са включени възнагражденията и командировките на преподавателите и специалистите, които работят с учениците. Покриват се разходите за технически и софтуерни услуги, осигуряване на канцеларски материали и консумативи, наем на зали и помещения и др.

Отделно кабинетът одобри 234 410 лева по Национална програма „Бизнесът преподава". От тях 184 135 лева са за бизнес занятия на ученици от I до XII клас. Представители на предприятия ще запознават децата с новостите в технологичния сектор и индустрията. Останалите 50 275 лева са за обучения на учители в реална работна среда. Педагозите ще участват в семинари и работни проекти на фирми, за да осъвременят знанията си по предметите, които преподават.

По Национална програма "Иновации в действие" се отпускат 39 995 лева. Със средствата ще се организират регионални форуми за представяне и популяризиране на добри образователни иновации. На срещите могат да присъстват учители, ученици, представители на висши училища, научни институти и други.

30 000 лева ще бъдат предоставени по Национална програма „Професионално образование и обучение". Парите са за едно общинско училище, което е разработило електронно. учебно помагало за професионално образование и обучение. С тях ще се покрият разходи по разработване и оценяване на учебния материал.

 

Правителството утвърди датите на религиозните празници през 2022 г. на вероизповеданията, различни от източноправославното

 

По предложение на ръководствата на религиозните общности в България правителството определи дните на религиозните празници през 2022 г. на вероизповеданията, различни от източноправославното. Съгласно Кодекса на труда и Закона за държавния служител, служителите и работниците, които изповядват тези вероизповедания, могат да ползват, по свой избор, част от платения си годишен или неплатен отпуск за религиозните празници.

Празниците на Католическата църква у нас са 18 април - вторият ден от Възкресение, 29 юни - ,,Св. Св. Апостоли Петър и Павел", 1 ноември -,,Вси Светии" и 8 декември -Непорочното зачатие на Света Богородица.

Мюсюлманското вероизповедание ще празнува, Рамазан байрам -на 2, 3 и 4 май, Курбан байрам на 8 юли и Рождението на Мохамед -7 октомври.

За религиозната общност на евреите празниците са на 22 април -Песах, 6 юни -Шавуот, 26 и 27 септември -Рош Ашана, 5 октомври -Йом Кипур и 1 О октомври -Сукот.

Арменската апостолическа православна света църква ще празнува Рождество Христово на 6 януари, 17 април - Възкресение Христово, 26 май - Възнесение Господне, 5 юни - Петдесетница, 24 юли -Преображение Господне и 14 август Успение Богородично.

Празничните дни за обществото „Бяло братство" са 22 март - Ден на пролетното равноденствие, раждането на Учителя Петър Дънов - 12 юли, Съборните дни-19, 20 и 21 август, и Денят на Учителя -27 декември.

Църквите на адвентистите от Седмия ден ще празнуват шест съботни дни, ако според трудовия им или служебен договор са задължени да работят в тези дни.

Празници за Общество за Кришна съзнание са Гаура Пурнима на 18 март, Рама Навами - 10 април, Нарасимха Чатурдаши на 15 май, Кришна Джанмаштами на 19 август, Ратха Ятра -на 17 септември.

Последователите на Диамантен път на будизма - България, ще празнуват на 16 май - Весак (ден на раждането, просветлението и паранирваната на Буда Шакямуни).

Свидетелите на Йехова в България отбелязват Възпоменанието на смъртта на Исус Христос на 15 април.

Евангелските църкви ще празнуват 31 октомври деня на Реформацията.

Бахайска общност в България -21 март Ноу Руз, 21 април Резван, 24 май - декларацията на Баб, 29 май - възнесението на Бахаулла, 10 юли - Мъченическата смърт на Баб, Рождението на Бахаулла - 27 октомври.

 

Правителството се запозна с резултатите от Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

 

Министерският съвет се запозна с резултатите от заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено на 15 ноември 2021 г. в Брюксел.

В областта на земеделието министрите обсъдиха ситуацията на пазара на селскостопански продукти. Страната ни и голяма част от делегациите отправиха призив към Комисията за предприемане на спешни извънредни мерки в подкрепа на сектора на свинското месо в ЕС. Беше дискутиран и ключовият проблем с покачващите се цени на енергията и фуражите и последствията за сектор земеделие.

Министрите одобриха Заключения относно новата стратегия на ЕС за горите до 2030 г. Подчертана бе и необходимостта от намиране на баланс между екологичните, социалните и икономическите аспекти на устойчивото управление на горите.

По време на заседанието бе представена информация относно втората Годишна конференция „От фермата до трапезата", проведена в средата на октомври в Брюксел. Редица страни членки препотвърдиха подкрепата си за целите на Стратегията „От фермата до трапезата". България и други делегации подчертаха и необходимостта да се гарантира, че търговската политика на ЕС е в съответствие с тях.

Председателството информира Съвета относно проведената в периода 27-30 септември 2021 г. Европейска седмица на опрашителите. България още веднъж подчерта значението на темата за опазване на пчеларството и медоносната пчела. Много участници изразиха подкрепата си за основните послания на семинара и призоваха Комисията да предостави възможност за безопасни, нехимични алтернативи на пестицидите, които биха могли да защитят опрашителите, без да застрашават продоволствената сигурност в Съюза.

Гражданите на фокус в новата Стратегия за развитие на Националната статистическа система

 

Министерският съвет прие Стратегията за развитие на Националната статистическа система на България за периода 2021-2027 година. Основни акценти в документа са задълбочаване на работата със заинтересованите страни, както и намаляване на тежестта на респондентите.

В Стратегията са дефинирани четири приоритетни теми: Модерна и ефективна Национална статистическа система; Високо качество и доверие в официалната статистика; Преход от статистически данни в статистическа информация с добавена стойност; Активно сътрудничество с национални и международни партньори.

Документът предвижда разработване и внедряване на нови методи и технологии в производството и разпространението на резултатите от статистическите изследвания; използване на повече административни и нови източници на данни за усъвършенстване на производството на статистически данни и оптимизация на използваните публични ресурси; включване и активно участие на обществото в планирането и оценката на процесите, управляващи статистическата дейност в страната; разработване на нови, потребителски ориентирани статистически продукти и услуги, които отговарят на текущите тенденции в представянето и публикуването на статистическа информация; разширяване на международното сътрудничество в рамките на Европейската статистическа система, Европейската система на централните банки, научноизследователските и академичните среди.

Стратегията отразява националните и европейските потребности и е съобразена с приоритетите, заложени в Европейската статистическа програма (ЕСП) за периода 2021-2027 година. Синхронизирането на Стратегията за развитие на Националната статистическа система с Многогодишната статистическа програма на ЕС гарантира изпълнението на стратегическите приоритети на Съюза в сферата на събирането и обработката на статистическа информация. Осигурява се по-бързото и навременно изготвяне на актуални статистически данни, както и разпространението на качествена статистическа информация за всички групи потребители.

Националната статистическа система се състои от Националният статистически институт, органите на статистиката и Българска народна банка. Органите на статистиката са държавни органи или техни структурни звена, които разработват, произвеждат и разпространяват статистическа информация. Националната статистическа система осъществява статистическата дейност чрез провеждане на статистически изследвания и дейности, включени в Националната статистическа програма. Основната цел на дейността на НСС е да допринася за благополучието на обществото с навременна, сигурна и качествена официална статистическа информация.

Одобрени са допълнителни разходи по централния бюджет за 2021 г.

за плащане на вноската на страната ни в общия бюджет на Европейския съюз

 

Със свое постановление правителството одобри допълнителни разходи по централния бюджет за 2021 година в размер до 115 000 000 лева за плащане на вноската на страната ни в общия бюджет на Европейския съюз.

Средствата са необходими за окончателно изплащане на вноската ни в бюджета на Европейския съюз за 2021 година, поради засиления внос в България през втората половина на 2021 г. и увеличените приходи от мита, които са дължими към бюджета на ЕС. В допълнение, ще се изплати и дължимата сума от страната ни заради очаквана загуба на традиционни собствени ресурси, в следствие на занижени стойности при вноса на текстилни изделия и обувки с произход от Китайската народна република.

Така България ще изпълни своевременно своите задължения като член на Европейския съюз. Одобрените допълнителни разходи няма да доведат до влошаване на одобреното салдо по държавния бюджет за 2021 г.

 

Одобрена е българската позиция за участие в заседанието на Съвета на ЕС „Правосъдие и вътрешни работи", част „Правосъдие"

 

Министерският съвет одобри днес позициите на България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи", част „Правосъдие" на 10 декември в Брюксел.

По време на заседанието министрите на правосъдието ще обменят мнения относно поуките за функционирането на съдилищата и за съдебния контрол в контекста на пандемията от COVID-19. Разпространението на COVID-19 се отрази във всички сфери от живота на гражданите, в това число и до достъпа им до правосъдие. В рамките на дискусията България ще представи информация относно предприетите в страната мерки за подобряване на работата на съдебната система чрез по-широко включване на информационните технологии, напр. възможност за провеждане на видеоконференция по граждански, наказателни и административни дела.

В рамките на заседанието Словенското председателство ще представи доклад за напредъка по преговорите с Европейския парламент за приемането на предложението за Регламент относно европейските заповеди за предоставяне и запазване на електронни доказателства по наказателноправни въпроси.

По време на срещата ще бъде представена и актуална информация относно дейността на Европейската прокуратура. Ще се проведе и работен обяд на тема „Борба срещу речта на омразата и престъпленията от омраза за по-приобщаваща и предпазваща Европа".

 

Одобрен е проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност

 

Със свое решение правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Въвеждат се в националното данъчно законодателство разпоредбите на Директива (ЕС) 2021/1159 на Съвета от 13 юли 2021 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на временните освобождавания при внос и някои доставки в отговор на пандемията от COVID-19 (Директива (ЕС) 2021/1159) и Директива 2019/2235 на Съвета от 16 декември 2019 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност и Директива 2008/118/ЕО относно общия режим на облагане с акциз по отношение на отбранителните дейности в рамките на Съюза (Директива (ЕС) 2019/2235).

Предвижда се освобождаване от ДДС при закупуването на стоки и услуги, предназначени за дарение от Европейската комисия или от агенция или орган, създаден съгласно правото на Европейския съюз, при изпълнение на задачи за справяне с последствията от пандемията COVID-19. Предвижда се и освобождаване от ДДС, което обхваща доставката на стоки или услуги, предназначени или за ползване от въоръжените сили на държава членка на ЕС или от придружаващия ги цивилен персонал, или за снабдяването на техните трапезарии или столови, когато тези сили участват в отбранителни дейности, имащи за цел изпълнение на дейност на Съюза в рамките на общата политика за сигурност и отбрана извън своята държава членка.

Със законопроекта се предлагат и промени, в резултат на констатирани несъответствия с разпоредбите на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност. В тази връзка, се предлага да отпадне разпоредбата, с която ваучерите за храна са изключени от обхвата на ваучерите с конкретна цел и многоцелевите ваучери.

Заради необходимостта от привеждане на ДДС законодателството в съответствие с решенията на Съда на Европейския съюз (СЕС) с цел гарантиране принципите на правна сигурност и на неутралност на ДДС, с проектозакона са предвидени разпоредби, които дават възможност за корекции при грешно данъчно третиране на доставка, при наличие на влязъл в сила ревизионен акт.

С проектозакона са направени и предложения за промени, свързани с прецизиране на разпоредби във връзка с прилагането на режим извън и в Съюза, а така също и режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии.

Законопроектът съдържа и предложения за редактиране на разпоредби във връзка с възникнали затруднения при практическото прилагане на закона.

С цел справяне с последиците от пандемията от COVID-19 с проектозакона се предлага удължаване на срока, за прилага намалената ставка от 9 на сто за някои стоки и услуги до прекратяване на обявената извънредна епидемична обстановка на територията на страната, свързана с епидемичното разпространение на COVID-19.

 

Министерският съвет одобри промени в Закона за корпоративното подоходно облагане

 

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. Във връзка с необходимостта от транспониране на разпоредбата на чл. 9а от Директива (ЕС) 2016/1164 на Съвета от 12 юли 2016 г. за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар, изменена с Директива (ЕС) 2017/952 от 29 май 2017 г. за изменение на Директива (ЕС) 2016/1164 по отношение на несъответствията при хибридни образувания и инструменти, включващи трети държави (Директива (ЕС) 2016/1164), се предлага в случай на учредени или установени в страната хибридни образувания, които не са данъчно задължени лица по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане, същите да бъдат приравнени на данъчно задължени лица, при условие че едно или повече чуждестранни образувания, които са свързани предприятия и общо държат пряко или косвено 50 на сто или повече от правото на глас, дяловия капитал или правото върху дела от печалбата на хибридното образувание се намират в юрисдикция или юрисдикции, които считат хибридното образувание за данъчно задължено лице за целите на закона. Тези правила не се прилагат за колективна инвестиционна схема, която е инвестиционен фонд или схема, отговаряща едновременно на условията да има множество собственици, да притежава диверсифициран портфейл от ценни книжа и да е предмет на нормативна уредба в защитя на инвеститорите.

Предложено е изрично уточняване на данъчното третиране на резултата от договорите за продажба с обратен лизинг, класифициран като оперативен в случаите, в които се прилагат Международните счетоводни стандарти.

С цел отстраняване на несъответствие на транспонирането в българското национално законодателство на Директива (ЕС) 2016/1164 и по-конкретно несъответствие с чл. 1 и чл. 7, пap. 1 от Директивата, се предлага да се отмени разпоредбата от ЗКПО, с която се освобождават от прилагане на режима на контролираните чуждестранни дружества тези данъчно задължени лица, чиито контролирани чуждестранни дружества в юрисдикцията си на учредяване или установяване се облагат с алтернативни на корпоративния данък форми на облагане.

С преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се предлагат промени и в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, съгласно които се предоставя възможност справките за изплатените през годината доходи и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски да могат да бъдат подавани от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците или от техните законни представители на едноличните търговци или самоосигуряващите се лица, починали през данъчната година, които са били работодатели или платци на доходи. Във връзка с това се предвижда и преходен режим, съгласно който промяната да може да бъде приложена и за справките, за които задължението за подаване възниква след 31 декември 2021 г.

 

Одобрени са промени в Закона за акцизите и данъчните складове

 

Със свое решение правителството одобри законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове и предложи на Народното събрание да го приеме. Промените са заради необходимостта от въвеждане в националното законодателство на изискванията на Директива (ЕС) 2020/262 на Съвета от 19 декември 2019 г. за определяне на общия режим на облагане с акциз, на Директива (ЕС) 2020/1151 на Съвета от 29 юли 2020 година за изменение на Директива 92/83/ЕИО за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки; свързани са и с въвеждането на разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/2235 на Съвета от 16 декември 2019 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност и Директива 2008/118/ЕО относно общия режим на облагане с акциз по отношение на отбранителните дейности в рамките на Съюза. Предлагат се изменения заради въвеждането на принципите и изискванията на Директива 2020/262/ЕО на Съвета от 19 декември 2019 година относно общия режим на облагане с акциз и за отмяна на Директива 2008/118/ЕО.

Промените са с цел засилване на борбата с данъчните измами и премахването на определени данъчни пречки при свободното движение на акцизни стоки между държавите членки. Предвижда се разширяване на функционалността на компютърната система, която досега се използва за движението на акцизни стоки под режим „отложено плащане на акциз“, чрез възможност за обхващане и движението на акцизни стоки, които са освободени за потребление на територията на една държава членка и се движат към територията на друга държава членка, с цел да бъдат доставени там за търговски цели. По този начин ще се опрости мониторингът на тези движения и ще се осигури правилното функциониране на вътрешния пазар. С оглед въвеждането на новите режими, се въвеждат нови понятия и правни субекти.

Измененията относно въвеждането на Директива (ЕС) 2020/1151 на Съвета от 29 юли 2020 година за изменение на Директива 92/83/ЕИО за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки са свързани с пояснение на разпоредбите за измерването на градусите Плато на бирата и по- конкретно разпоредбите във връзка с измерването на градусите Плато на подсладената или ароматизираната бира. Предложено е и актуализиране на определенията, свързани с позоваванията на кодовете по Комбинираната номенклатура, използвани за описание на алкохолните продукти.

С цел повишаване на правната сигурност за икономическите оператори, се поясняват разпоредбите, свързани с режима за освобождаванията на денатуриран алкохол.

С предложените промени, свързани с въвеждане на разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/2235 на Съвета от 16 декември 2019 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност и Директива 2008/118/ЕО относно общия режим на облагане с акциз по отношение на отбранителните дейности в рамките на Съюза, е предвидено освобождаване от акциз на въоръжените сили на всяка държава членка, различна от държавата членка, в която се дължи акцизът, за ползване от тези сили, за нуждите на цивилния персонал, който ги придружава, или за снабдяването на техните трапезарии или столови, когато тези сили вземат участие в отбранителни дейности, имащи за цел изпълнение на дейност на Съюза в рамките на общата политика за сигурност и отбрана.

 

Регламентират се изискванията към

 хранителните добавки

 

Правителството прие наредба, с която се определят ясни критерии по отношение съдържанието, производството, спецификациите, представянето или етикетирането на хранителните добавки, на които те следва да отговарят, за да се предлагат на пазара.

По този начин се създават предпоставки за повишаване ефективността на контрола върху спазването на изискванията при продажба на хранителни добавки и ограничаване на възможностите за системни нарушения.

Наредбата е съобразена с настъпилите промени в законодателството на Европейския съюз, както и в националното законодателство, като е осигурено съответствие с въведените със Закона за храните нови изисквания за регистрация на хранителните добавки при пускането им на пазара в страната и поддържането на публичен регистър за тях.

Също така се актуализират и доразвиват съществуващите към момента национални изисквания по отношение на хранителните добавки. Прецизират се и максимално допустимите количества витамини и минерали в хранителните добавки. Доразвиват се и се обвързват разпоредбите на наредбата относно растителните вещества, растителните препарати или комбинация от тях в хранителните добавки, с изискванията на Наредба № 5 от 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки и Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, и в частност - за забрана влагането в хранителни добавки на определени растителни вещества от растения, посочени в Наредба № 5 и Регламент (ЕО) № 1925/2006, и/или класифицирани като наркотични.

Приемането на наредбата има за основна цел да подобри информираността на потребителите и възможностите за контрол върху безопасността и качеството на предлаганите на пазара хранителни добавки. Чрез ефективното й прилагане ще се гарантира по-добре информиран избор на потребителя, по-надежден контрол срещу подвеждащи практики за заблуда на потребителя и увеличаване на дела на качествените и ефективни продукти, предлагани на пазара. Това от своя страна ще окаже положително влияние върху опазването на общественото здраве.

 

Правителството одобри Списък на продуктите, свързани с отбраната

и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба

 

Правителството одобри Списък на продуктите, свързани с отбраната и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос.

С приетото Постановление страната ни ще изпълни поетите ангажименти по линия на ЕС и международните режими за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение.

Проектът на Списък на продуктите, свързани с отбраната е идентичен с публикувания през 2020 г. актуализиран Общ Списък на оръжията на Европейския съюз (EC) (OB, L225 от 25.06.2021 г.). Общият списък на оръжията на ЕС служи за основа при приемането на националните списъци на контролираното военно оборудване и технологии на държавите членки.

По отношение на вноса на изделия и технологии с двойна употреба, всяка държава членка на ЕС може да въведе мерки по контрола на национално ниво.

Законът за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба въвежда регистрационен режим по отношение на вноса на т. нар. „чувствителни" изделия и технологии с двойна употреба.

В Списъка на изделията и технологиите, които подлежат на контрол при внос са отразени и приетите промени в съответните списъци на международните режими за експортен контрол.

 

България ще започне техническо подготвяне на искане за прилагане на намалена ставка на ДДС

за доставките на електроенергия и природен газ

 

Със свое решение правителството одобри доклад на министъра на финансите за техническо подготвяне на искане за провеждане на консултация на страната ни с Комитета по ДДС към Европейската комисия за прилагане на намалена ставка на ДДС за доставките на електроенергия и природен газ.

Съгласно член 102 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност, държавите членки могат, след консултация с Комитета по ДДС, да прилагат намалена ставка на данък върху добавената стойност за доставката на природен газ, електроенергия или централно отопление.

 

 

Одобрена е българската позиция за предстоящото заседание на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи”, формат „Вътрешни работи“

 

Министерският съвет одобри позицията на Република България, от компетентност на Министерството на вътрешните работи, за участие в заседанието на Съвета “Правосъдие и вътрешни работи”, формат „Вътрешни работи“ което ще се проведе на 9 декември 2021 г. в Брюксел.

Представените пред Министерски съвет за одобрение позиции се отнасят до: Изпълнение на проекта за оперативна съвместимост;        План за възстановяване на ЕС - превенция на проникването на организираната престъпност; Миграцията като инструмент за хибридни атаки, миграционни предизвикателства и устойчиви решения във връзка с новия Пакт по миграция и убежище.

 

Одобрена е позицията на България за предстоящия Съвет на Европейския съюз по земеделие и рибарство

 

Кабинетът одобри позицията на Република България за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 12-13 декември в Брюксел.

В областта на земеделието се предвижда министрите да разговарят за нелоялните търговски практики. Позицията на България е, че има необходимост от по-всеобхватна продоволствена и търговска политика на Европейския съюз и насочване на вниманието към някои допълнителни аспекти, които биха допринесли за устойчива продоволствена система. Планира се министрите да одобрят Заключения относно план за действие при извънредни ситуации за гарантиране на продоволственото снабдяване и продоволствената сигурност по време на криза, които България подкрепя.

В сектор „Рибарско стопанство“ се очаква политическо споразумение по предложението за Регламент на Съвета за определяне на възможностите за риболов в Средиземно море и Черно море през 2022 г. България подкрепя предложението, като заложените в него риболовни възможности за страната се базират на приетите регионални мерки и ангажименти, в рамките на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море. Отчетени са и наличните научни съвети и социално-икономическия аспект на риболова на калкан и цаца в Черно море. Очаква се и договореност по предложението за Регламент на Съвета за определяне на възможностите за риболов за 2022 г. във води на Съюза и води извън Съюза.

Заложено е и представяне на съвместен документ за създаване на общ подход за хуманното отношение към животните и намаляване на големия брой наранявания на гръдната кост при кокошки носачки. Становището на България е, че е необходимо да се извърши по-задълбочен експертен анализ за идентифициране на проблема с фрактурите, свързани с развъждането в неговата цялост.

 

България помага на страни от Западните Балкани, Източното партньорство,

Близкия Изток, Африка и Азия с проекти за 3 497 835 лева

 

Министерският съвет отпуска 3 497 835 лева безвъзмездна помощ за финансиране на проекти в страни от Западните Балкани, Източното партньорство, Близкия Изток, Африка и Азия.

Проектите съответстват на географските и секторни направления на Средносрочната програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ на Република България за периода 2020 - 2024 г. с приоритет върху страните от Западните Балкани и Източното партньорство. В тези региони ще бъдат финансирани общо 59 проекта на стойност 3 212 308 лева.

В Република Северна Македония и Черна гора подкрепата е насочена към осигуряване на универсално здравно покритие и достъп до качествени здравни услуги, а в Сърбия и Албания - към подпомагане на социално-икономическото развитие.

В Косово, Босна и Херцеговина, Украйна, Грузия и Азербайджан ще бъдат реализирани проекти, свързани с осигуряване на приобщаващо и качествено образование, а в Република Северна Македония, Сърбия, Албания - със защитата и гарантирането на правата на човека със специално внимание към жените, децата и хората с увреждания.

Акцент сред одобрените за финансиране предложения в Армения и Украйна е изграждане на административен капацитет и обществена ангажираност за укрепване върховенството на закона и осъществяване на демократични реформи. В Молдова, Република Северна Македония и Грузия ще бъдат реализирани проекти и в областта на междукултурния диалог и културно-образователния обмен.

В региона на Близкия изток и Северна Африка ще бъдат финансирани 6 проекта на обща стойност 162 957 лева. Те са насочени към насърчаване на процеса на ваксинация срещу COVID -19 в по-изолирани региони и сред уязвими групи (Мароко), осигуряване на приобщаващо и качествено образование (Ирак. Тунис), осигуряване на устойчива заетост за жени (Йордания) и на културния и образователен обмен (Ливан).

Африка на юг от Сахара се включва за първи път в политиката за помощ за развитие на Република България с 6 проекта на обща стойност 59 998 лева. В Намибия ще бъде подпомогната сферата на здравеопазването, а в Ангола и Нигерия - на образованието. С един проект страната ни ще финансира закупуване и доставяне на медицинско оборудване във Виентнам.

Средствата са от бюджета на Министерството на външните работи, предназначени за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ. Изборът на проектите, извършен заедно със страните бенефициенти, е в съответствие със задачите на българската външна политика, сред които са укрепване европейската перспектива на държавите от Западните Балкани, стимулиране социално-икономическото развитие на страните партньори, инвестиция в сигурността и стабилността на страните от съседните на България региони.

 

Одобрен е допълнителен трансфер по бюджета на Българската телеграфна агенция

за техническо осигуряване на безвъзмездно разпространение и достъп до информация

 

Със свое постановление правителството одобри допълнителен трансфер в размер на 5 000 000 лв. по бюджета на Българската телеграфна агенция (БТА) за 2021 г. за финансово обезпечаване на технически средства за безвъзмездното разпространение на актове и съобщения и свободен безвъзмезден достъп до информация чрез продукти на Българската телеграфна агенция съгласно Закона за Българската телеграфна агенция (Обн., ДВ, бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 16.12.2011 г.; Решение № 11 на Конституционния съд на РБ от 2.10.2012 г. - бр. 78 от 12.10.2012 г.; изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г„ бр. 19 от 5.03.2014 г„ в сила от 5.03.2014 г„ бр. 74 от 26.09.2015 г., бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.11.2015 г., бр. 98 от 9.12.2016 г., изм. и доп., бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г„ изм., бр. 7 от 19.01.2018 г„ изм. и доп., бр. 20 от 9.03.2021 г.).

Средствата се осигуряват за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2021 г.

Законът предвижда в срок от една година Българската телеграфна агенция да започне да разпространява свободно и безвъзмездно собствените си информационни продукти с изключение на произведения, обект на защитени права на трети лица, специализирани информационни продукти, изготвяни по възлагане, архивни материали и произведения на издателската, печатната и продуцентската дейност на БТА.

В същия срок Българската телеграфна агенция ще се превърне в площадка и център на информацията за публичните организации и дейности в услуга на всички медии и граждани на България.

С допълнителното финансиране Българската телеграфна агенция ще продължи да развива свободно достъпна информация от агенцията в текст, образ и звук.

Отварянето на свободен достъп до информационните продукти на Българската телеграфна агенция ще позволи на България да разшири възможностите на агенцията като продължи да я развива не само като национална, а и като регионална информационна агенция - източник на информация от Балканите за света, както и да поддържа висока информираност в България за нейните съседи.

Свободният достъп ще позволи Българската телеграфна агенция да продължи да се развива като мост към всички българи по света.

Допълнителните средства за техническо оборудване на Българската телеграфна агенция се налага въз основа на изготвен от „Информационно обслужване“ АД подробен технически доклад за текущото състояние на информационната и комуникационна инфраструктура с препоръки за подобряването й. Според доклада огромна част от най-важните параметри на тази инфраструктура и информационната сигурност на Българската телеграфна агенция са в критично или ниско състояние и се препоръчват инвестиции в софтуерни лицензи на сървърните системи и едновременно да се изградят изцяло нови мрежови системи, системи за сигурност на потребителите и приложни системи със защитни стени и балансьори на трафика след отварянето на свободния достъп на Българската телеграфна агенция, както и съответни дискови системи и системи за резервиране и възстановяване на данни и информация, като преди възложения от Българската телеграфна агенция одит на „Информационно обслужване" АД липсата или критичното състояние на тази инфраструктура не бяха оценени.

 

Правителството предлага бригаден генерал Здравко Пехливанов да бъде назначен длъжността

„Директор на дирекция „Стратегическо планиране“

 

 Министерският съвет прие Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на указ, с който да освободи бригаден генерал Здравко Пехливанов от длъжността „Заместник-директор на дирекция „Операции и планиране“ в Международния военен секретариат на НАТО“ в Брюксел, Белгия, считано от 01.01.2022 г. и го назначи на длъжността „Директор на дирекция „Стратегическо планиране“, считано от 01.03.2022 година.

Министерският съвет прие друго Решение за предложение до Президента на република България за издаване на указ, с който да освободи бригаден генерал Анатолий Кръстев от длъжността „Директор на дирекция „Стратегическо планиране“ и от военна служба, считано от 01.03.2022 година, поради навършване на пределната възраст за притежаваното звание.

Правителството предлага също така на Президента на Република България да издаде указ, с който да назначи полковник Станимир Йорданов за временно изпълняващ задълженията на вакантната длъжност „Директор на дирекция „Операции и подготовка“, считано от 15.01.2022 г., до назначаване на титуляр, за срок не по-дълъг от една година.

Министерският съвет прие и Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на указ, с който да освободи бригаден генерал Стоян Шопов от длъжността „Командир на 2-ра механизирана бригада“, считано от 15.01.2022 година.

Правителството предлага на Президента на Република България да издаде указ, с който да освободи бригаден генерал Станимир Христов от длъжността „Директор на дирекция „Операции и подготовка“ и го назначи на длъжността „Командир на 2-ра механизирана бригада“, считано от 15.01.2022 година.

 

 Правителството одобри ангажимент, свързан с доверието в статистиката

 

Ангажимент, свързан с доверието в статистиката, одобри правителството на заседанието си днес,         декември 2021 г. Документът ще бъде подписан от министър-председателя. С него изпълнителната власт гарантира, че статистическата ни система изпълнява принципите, залегнали в Кодекса на европейската статистическа практика - професионална независимост, мандат да събиране на данни и достъп до данни, безпристрастност и обективност, качество на данните, точност и надеждност, достъпност и яснота и т.н.

Ангажиментът, свързан с доверието в статистиката, се приема в изпълнение на чл. 11 от Регламент 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета за европейската статистика. Такива документи се приемат от всички държави членки на ЕС.

След 9 юни 2017 година всички държави, които все още не са приели и публикували ангажимент във връзка с доверието в статистиката, изпращат на Европейската комисия доклад за напредъка, свързан с прилагането на Кодекса на европейската статистическа практика, и отчитат какви усилия са положили, за да убедят правителството да поеме ангажимент, свързан с доверието в официалната статистика. Докладите се публикуват и актуализират на всеки две години. През 2021 година България трябва отново да изпрати доклад, като срокът е 15 декември.

Приемането от българското правителство на подобен документ е особено важно, тъй като той се разглежда от ЕК като гаранция за независимостта на официалната статистика. То е израз на ангажираността на правителството с качеството на статистическите данни, които НСИ произвежда и разпространява като част от Европейската статистическа система, и ще повиши още повече авторитета на българската статистика.

 

Променят се утвърдените максимални размери на ангажименти за разходи,

които могат да бъдат поети по бюджета на Министерството на здравеопазването

 

Министерският съвет прие Постановление за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. максимални размери на ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. по бюджета на Министерството на здравеопазването. Промяната се състои в увеличение с 9 380 000 лв.

Решението е във връзка със сключване на тригодишни договори с лечебни заведения в страната за осигуряване изпълнението на дейности, заложени в Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021-2030. Чрез програмата ще се реализират дейности, които имат значителен здравен ефект, свързан с ранната диагностика на заболявания и увреждания и осигуряването на комплексни медицински грижи за деца.

 

Кабинетът одобри позицията на България за участие в заседание на Съвета на ЕС по транспорт, телекомуникации и енергетика

 

Кабинетът одобри позицията на България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика (формат „Транспорт“). Заседанието ще се проведе на 9 декември 2021 г. в Брюксел.

В рамките на предстоящото заседание министрите ще обсъдят теми от областта на въздушния и морския транспорт, както и интермодалните въпроси и мрежи, като се отбележи, че и трите законодателните предложения са част от „Пакета подготвени за цел 55“.

В областта на въздушния транспорт ще бъде разгледан доклад за напредъка по предложението за регламент за осигуряване на еднакви условия на конкуренция за устойчив въздушен транспорт. България ще подкрепи основните цели на предложението за регламент, като изрази опасения, свързани с реалните възможности за изпълнение на тези цели в предлаганите срокове. Българската страна ще предложи по-реалистичен график, както и отлагане до 2030 г. на крайния срок за въвеждане на устойчиви горива в авиацията.

При разглеждането на интермодалните въпроси и мрежи, българската страна ще вземе участие в ориентационен дебат по Регламента за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива и ще подкрепи приемането на Доклад за напредъка, както и основните принципи, като критерий за пропорционалност спрямо регистрирания брой превозни средства с нулеви емисии или нуждата от осигуряване на минимална гъстота на зарядна инфраструктура в европейски план.

За транспортния сектор внедряването на превозни средства с нулеви емисии в тежкотоварния сектор би означавало сериозна финансова тежест и несигурност. Това положение се утежнява и от други разпоредби в действащото европейско транспортно законодателство, като напр. връщането на превозното средство съгласно Пакет Мобилност I. Последната разпоредба води до ненужни финансови разходи за превозвачите, компрометира климатичните амбиции на ЕС и натоварва веригите за доставки и граничен контрол в критичен период на пандемията от COVID-19.

В областта на морския транспорт, министрите ще подкрепят доклад за напредъка по предложението за Регламент относно използването на възобновяеми и нисковъглеродни горива. България ще изрази подкрепа за предложената от Кипър декларация „Въздушна свързаност за хората, Съюза, околната среда и бъдещето“.

Предстоящото Френско председателство ще представи своята работната програма в областта на транспорта.

 

Правителството одобри позицията на България за Съвета „Общи въпроси“

 

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в заседанието на Съвета „Общи въпроси“ (СОВ), което ще се проведе на 14 декември 2021 г. в Брюксел.

СОВ ще подготви декемврийското заседание на Европейския съвет, като ще обмени мнения по проекта на заключения, който се очаква да включва темите COVID-19, управление на кризи и устойчивост, цени на енергията и външни аспекти на миграцията. В частта сигурност и отбрана се предвижда предоставяне на насоки от лидерите по проекта на Стратегически компас и дискутиране на подготовката на съвместната декларация относно сътрудничеството ЕС-НАТО. В частта външни отношения ще бъде подготвена Срещата на върха EC-Африкански съюз и ще бъде обсъдена ситуацията по границата на ЕС с Беларус.

На СОВ ще бъде представен и изготвения от Агенцията на ЕС за основните права доклад „Антисемитизъм: преглед на инцидентите, регистрирани в ЕС за периода 2010—2020 г.“.

В рамките на заседанието действащото и следващото Председателства на Съвета на ЕС ще представят пътната карта за европейския семестър за 2022 г. България подкрепя усилията на ЕК за завръщане към пълното многостранно наблюдение в рамките на Европейския семестър през 2022 г., включително възстановяване на публикуването на националните доклади по държави и цялостни специфични препоръки за всяка държава. Подкрепяме и усилията за избягване на дублирането на задълженията за докладване и отчитане между Механизма за възстановяване и устойчивост и Европейския семестър.

СОВ ще бъде запознат с последните развития, свързани с Конференцията за бъдещето на Европа. Министрите ще одобрят съвместната декларация относно законодателните приоритети на ЕС за 2022 г., както и 18-месечната програма на Съвета за периода 1 януари 2022 г. - 30 юни 2023 г.

По точката от дневния ред на Съвета относно разширяването и процеса на стабилизиране и асоцииране България ще се придържа към Декларацията на Народното събрание от 10 октомври 2019 г. във връзка с разширяването на ЕС и Процеса на стабилизиране и асоцииране на Република Северна Македония и Република Албания, както и към Рамковата позиция относно европейската перспектива на Република Северна Македония и Албания, приета от МС на 09 октомври 2019 г. и подкрепена с декларацията на НС от 10 октомври 2019 г.

За България определящ остава основополагащият принцип на собствените заслуги на всяка отделна страна-кандидат. Българската страна счита, че Албания е готова за напредък по пътя към ЕС, като има готовност да подкрепи приемането на Преговорната рамка за страната и провеждането на първа Междуправителствена конференция.

 

Правителството одобри резултатите от ноемврийското заседание на Съвета „Общи въпроси“

 

Министерският съвет одобри доклада с резултатите от заседанието на Съвета „Общи въпроси“, което се проведе на 23 ноември 2021 г. в Брюксел. Страната ни бе представена от постоянния представител на България в ЕС Румен Александров.

Съветът стартира подготовката на заседанието на Европейския съвет на 16 декември 2021 г. Министрите обмениха мнения по политиката на разширяване на ЕС и Процеса за стабилизиране и асоцииране.

СОВ одобри заключения на Съвета относно готовността, реакцията и устойчивостта на ЕС при бъдещи кризи.

Министрите бяха запознати с последните развития в отношенията ЕС- Великобритания, свързани с прилагането на Протокола за Северна Ирландия. Европейската комисия представи работната си програма за 2022 г. по линия на законодателното програмиране.

 

Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта

 

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики и бюджетни програми по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2021 г.

С проекта на постановление се предлага да бъдат одобрени вътрешнокомпенсирани промени на разходите по области на политики и бюджетни програми по бюджета на Министерството на младежта и спорта (ММС) за 2021 г. на основание чл. 109, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси чл.78, ал.2 от Закона за държавния бюджет на Република Българи за 2021 г.

Преструктурирането на разходите по бюджета на Министерството на младежта и спорта се налага от необходимостта за покриване на разходи за обезщетения на персонал, свързани със структурни промени. Очакваните резултати от извършваната промяна са: Осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения на персонал за вече извършени разходи във връзка със структурни промени и своевременно изплащане на дължими обезщетения.

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА КРАСИМИР ДАЧЕВ С ОРДЕН „СТАРА ПЛАНИНА“ ПЪРВА СТЕПЕН.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ИЛКА ЗАФИРОВА С ОРДЕН „СВ. СВ. КИ­РИЛ И МЕТОДИЙ“ ОГЪРЛИЕ.

Внася: министърът на културата

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ПЕТЪР ДЕЛЕВ С ОРДЕН „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ОГЪРЛИЕ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ НАУЧНИ ПРОГРАМИ, ОДОБРЕНИ С РЕШЕНИЕ № 577 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г., АКТУАЛИЗИРАНИ С РЕШЕНИЕ № 900 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2021 Г. ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ РОДИТЕЛИТЕ РАЗХОДИ ЗА ВРЕМЕТО ОТ 15 СЕПТЕМВРИ ДО 31 ОКТОМВРИ 2021 Г. ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО И ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦАТА, КОИТО НЕ СА ПРИЕТИ В ДЪРЖАВНИ ИЛИ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ИЛИ УЧИЛИЩА ПОРАДИ ЛИПСА НА СВОБОДНИ МЕСТА.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ / ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРА­МАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКА­ТА ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОТМЕНЯНЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮД­ЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2021 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО И ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТМЕНЯНЕ НА РЕШЕНИЕ № 33 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА „ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАН­СОВИ ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ“ ЕАД.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА, КРИТЕРИ­ИТЕ, РЕДА И РАЗМЕРА НА СРЕДСТВАТА ПО СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА НА ТУРОПЕРАТОРИТЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ КЛИЕНТИ ПО НЕРЕАЛИЗИРАНИ ПЪТУВАНИЯ ВСЛЕД­СТВИЕ НА COVID-19.

Внася: министърът на туризма

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБ­СТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗ­ВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕ­НОСТ, НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА АГЕН­ЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИ­АЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ - ВАРНА.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИ­НА ОМУРТАГ, ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБ­ЩИНА ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБ­ЩИНА ДУПНИЦА, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ПАРАЛЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЗАЩИТЕН МЕХА­НИЗЪМ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАТО КРЕДИТОР И ЕДИННИЯ СЪВЕТ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ КАТО КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕ­НИЕТО ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕТО И ВЗАИМНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВНОС­КИ В ЕДИННИЯ ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ МЕЖДУ КРАЛСТВО БЕЛГИЯ, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, КРАЛСТВО ДАНИЯ, ФЕДЕ­РАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ, РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ, ИРЛАНДИЯ, РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, КРАЛСТВО ИСПАНИЯ, ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА, РЕ­ПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ, ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА КИПЪР, РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ, РЕПУБЛИКА ЛИТВА, ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮК­СЕМБУРГ, УНГАРИЯ, РЕПУБЛИКА МАЛТА, КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ, РЕ­ПУБЛИКА АВСТРИЯ, РЕПУБЛИКА ПОЛША, ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА, РУМЪНИЯ, РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ, СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА И РЕПУБ­ЛИКА ФИНЛАНДИЯ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ВЪНШНИ РАБОТИ/ТЪРГОВИЯ“ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНО НА 11 НОЕМВРИ 2021 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ПЕНКОВОТО“, РАЗПО­ЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩАТА НА С. СТАРЕЙШИНО И С. ПОДКОВА, ОБЩИНА КИР- КОВО, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ЛОМИ ДОЛ“, РАЗПОЛО­ЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЕРДЕН, ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ, ОБЛАСТ МОН­ТАНА.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУ­РЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБ­РАЗОВАНИЕТО.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДНИТЕ ЗА РЕЛИГИОЗНИ ПРАЗ­НИЦИ НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА, РАЗЛИЧНИ ОТ ИЗТОЧНОПРАВОСЛАВНО­ТО, ПРЕЗ 2022 Г.

Внася: министър-председателят

 

 1. ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ НА РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНО НА 15 НОЕМВРИ 2021 Г. В ГР. БРЮКСЕЛ, КРАЛСТВО БЕЛГИЯ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТАТИСТИЧЕСКА СИСТЕМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2021 -2027 ГОДИНА

Внася: заместник министър-председателят по управление на европейските средства

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2021 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ПЛАЩАНЕ НА ВНОСКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРО­ПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ „ПРАВО­СЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ”, ЧАСТ „ПРАВОСЪДИЕ”, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРО­ВЕДЕ НА 10 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГА­НЕ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ХРАНИТЕЛ­НИТЕ ДОБАВКИ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА ПРОДУКТИ­ТЕ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА И СПИСЪК НА ИЗДЕЛИЯТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ С ДВОЙНА УПОТРЕБА, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА КОНТРОЛ ПРИ ВНОС.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА НА ИСКАНЕ ЗА ПРО­ВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С КОМИТЕТА ПО ДДС КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НАМАЛЕНА СТАВ­КА НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ ЗА ДОСТАВКИТЕ НА ЕЛЕК­ТРОЕНЕРГИЯ И ПРИРОДНА ГАЗ (ЧЛЕН 102 ОТ ДИРЕКТИВА 2006/112/ЕО НА СЪВЕТА ОТ 28 НОЕМВРИ 2006 Г. ОТНОСНО ОБЩАТА СИСТЕМА НА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ).

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТ „ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ”, ЧАСТ „ВЪТРЕШНИ РАБОТИ”, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 9 ДЕКЕМВРИ  2021 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕ­ЛИЕ И РИБАРСТВО, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12 И 13 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПО­РАЗУМЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ В РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ, РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ, РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, ЧЕРНА ГОРА, РЕПУБЛИКА КОСОВО, УКРАЙНА, РЕПУБЛИКА МОЛДОВА, ГРУ­ЗИЯ, РЕПУБЛИКА АРМЕНИЯ, РЕПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН, СОЦИАЛИСТИ­ЧЕСКА РЕПУБЛИКА ВИЕТНАМ, ИРАК, ХАШЕМИТСКО КРАЛСТВО ЙОРДА­НИЯ, ЛИВАН, КРАЛСТВО МАРОКО, ТУНИЗИЙСКА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА НАМИБИЯ, РЕПУБЛИКА АНГОЛА И ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА НИГЕРИЯ.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАН­СФЕР ПО БЮДЖЕТА НА БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ ЗА 2021 Г.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖ­НОСТ И НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ НА ОФИЦЕРИ ОТ ВИСШИЯ КОМАН­ДЕН СЪСТАВ, ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТ ВОЕННА СЛУЖБА НА ОФИЦЕР ОТ ВИСШИЯ КОМАНДЕН СЪСТАВ И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ВО­ЕННОСЛУЖЕЩ ЗА ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ВАКАН­ТНА ДЛЪЖНОСТ, ИЗИСКВАЩА ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА АНГАЖИМЕНТ НА ПРА­ВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, СВЪРЗАН С ДОВЕРИЕТО В СТА­ТИСТИКАТА.

Внася: заместник министър-председателят по управление на европейските средства

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪР­ДЕНИТЕ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГА­РИЯ ЗА 2021 Г. МАКСИМАЛНИ РАЗМЕРИ НА АНГАЖИМЕНТИ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2021 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИС­ТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА, ЧАСТ „ТРАНСПОРТ”, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 9 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ”, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14 ДЕКЕМВРИ 2021 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ”, ПРОВЕДЕНО НА 23 НОЕМВРИ 2021 Г.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на младежта и спорта