A-   A+
EN

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе извънредно заседание на 21 март

21.03.2023

                      

            Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе извънредно заседание във вторник, 21 март 2023 г., от 10.00 ч. в Гранитна зала в сградата на Министерския съвет,  при следния дневен ред:

 

  1. Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за командировките в страната, внесен от министъра на труда и социалната политика.

 

  1. Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 от 2004 г., внесен от министъра на финансите.

 

  1. Избор на ротационни заместник-председатели на Националния съвет за тристранно сътрудничество.