EN

Отчет за изпълнението на бюджета на Министерския съвет с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми към 30.09.2021 г.

 

С документите може да се запознаете тък:

 

Документ 1

Документ 2