EN

Премиерът Стефан Янев очерта приоритетите на Българското председателство на Централноевропейската инициатива през 2022 г.

03.12.2021

Икономическото и социално възстановяване от пандемията чрез устойчиво развитие и стабилизация на икономиката, повишена свързаност и подобряване на перспективата пред младите хора ще са приоритетите на Българското председателство на Централноевропейската инициатива (ЦЕИ) през 2022 г. Това заяви министър-председателят Стефан Янев по време на своето онлайн участие днес в Срещата на върха на правителствените ръководители на ЦЕИ. На форума страната ни е представена на най-високо ниво от премиера Янев, тъй като България официално поема председателството на инициативата от Черна гора.

 

„Живеем във време както на предизвикателства, така и на възможности. За да се справим с предизвикателствата и за да се възползваме от възможностите, трябва да обединим усилията си и да продължим да развиваме регионалното сътрудничество, синергията и интеграцията, отстоявайки нашите демокрации и основни ценности като защитаваме човешките права също и в контекста на реализацията на Програмата на ООН 2030 и свързаните с нея Цели за устойчивото развитие“, посочи министър-председателят Янев.

 

Премиерът изтъкна, че в рамките на Българското председателство на ЦЕИ в усилията за възстановяването от пандемията на региона, ще бъде поставен акцент върху туризма като важен сектор за повечето държави членки на инициативата. „Ще използваме възможностите, предоставени от регионалното сътрудничество и ресурсите на ЦЕИ, за да помогнем на проблемните сектори да се възстановят от кризата и да станат по-устойчиви“, подчерта Стефан Янев. По думите му нашето председателство ще се съсредоточи върху възможностите за подпомагане на регулаторната рамка, която да отчете по-добре предизвикателствата пред бизнеса. В този контекст ще бъдат проучени възможностите, предоставени от Програмата на ЦЕИ за обмен на ноу-хау за внедряване на опит и най-добри практики като част от процеса на възстановяване.

 

Друг приоритет в рамките на Българското председателство ще е повишената свързаност като важна област в рамките на ЦЕИ с цел улесняване движението на пътници и стоки за цялостното икономическо развитие на региона. Ще бъде инициирана дискусия за начините за укрепване на сътрудничеството за развитието на инфраструктурата, пътната безопасност, мултимодалния транспорт, граничните контролно-пропускателни пунктове и за механизмите за подобряване на свързаността, отбеляза премиерът Стефан Янев пред лидерите от Срещата на върха.

 

„С ясното разбиране на ролята на младежта за регионалната интеграция и бъдещето на нашите общества, Българското председателство ще се стреми да усъвършенства Програмата на ЦЕИ за младежта и перспективите, които ѝ предоставяме чрез укрепване на сътрудничеството и разширяване на възможностите за образование“, подчерта министър-председателят. Янев допълни, че също така ясно ще бъдат очертани проблемите, засягащи младите хора в региона и мобилността им с цел по-добра регионална интеграция.

 

Премиерът добави, че в рамките на Българското председателство ще бъдат следвани приоритетите, определени от Декларацията от Триест от 2019 г. и ще бъдат осигурени съществени последващи действия след началната среща, организирана от Черногорското председателство на 12 ноември т.г. за задълбочаване на локалното измерение на ЦЕИ.

 

В хода на своето изказване министър-председателят Стефан Янев акцентира още, че България последователно подкрепя европейската перспектива за Западните Балкани като споделен стратегически интерес и избор на ЕС и неговите партньори от региона. Страната ни изцяло подкрепя и разширяването на сътрудничеството със страните от Източното партньорство, основано на споделени ценности и стандарти, и очаква резултатите от предстоящата Среща на върха на Източното партньорство като импулс за съвместните дейности в рамките на ЦЕИ, каза още премиерът Стефан Янев.

 

Министър-председателят допълни, че предстоящото Българско председателство ще надгражда постиженията на Черна гора и ще следва стратегическите цели, заложени в мисията на Централноевропейската инициатива. „Нашето председателство ще разчита на здраво установения многостранен диалог, на стабилния процес на вземане на решения и доказаните механизми за сътрудничество на инициативата с цел ефективното трансформиране на политическите приоритети в измерими резултати“, категоричен бе премиерът Стефан Янев.

 

ЦЯЛОТО ИЗКАЗВАНЕ НА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СТЕФАН ЯНЕВ:

 

Позволете ми в началото да отправя благодарност към министър-председателя Кривокапич за ръководенето на домакинството на настоящата Среща на върха на ЦЕИ. Срещата се провежда в момент, когато пандемията все още владее световния дневен ред и съвпада със заключителната фаза на един изключително динамичен изборен и следизборен процес в България. Тази сутрин участвах в първото заседание на новосвиканото Народно събрание и по тази причина бях възпрепятствам да присъствам лично на днешната Среща на върха на ЦЕИ. Бих искал да изразя голямата си признателност към председателството на Черна гора и към генералния секретар Антонионе за усилията им да работят по време на безпрецедентен както по същество, така и по срок мандат на председателството на ЦЕИ.  Със забележителна твърдост и сила те предложиха решения и стратегически инициативи, които насърчиха регионалното сътрудничество и партньорства, защитавайки същевременно целите и принципите на ЦЕИ. През цялото това изпитание Централноевропейската инициатива потвърди отново своята незаменима роля в стимулирането на европейската интеграция и устойчивото развитие в нашия регион.

 

България последователно подкрепя европейската перспектива за Западните Балкани като споделен стратегически интерес и избор на ЕС и неговите партньори от Западните Балкани. По време на своето председателство на Съвета на ЕС през 2018 година, България даде съществен принос към поставянето на присъединяването на страните от Западните Балкани напред в дневния ред на ЕС. Приветстваме подновения ангажимент на ЕС към процеса на разширяване, поет на Срещата на върха ЕС-Западни Балкани на 6 октомври и считаме Декларацията от Бърдо ръководна рамка за нашето председателство на ЦЕИ в светлината на европейската перспектива на Западните Балкани. Не се съмнявам, че нашата обща воля е да продължим да следваме надеждната перспектива за членство в ЕС на държавите членки на ЦЕИ от Западните Балкани, на основата на принципа на собствените заслуги. Решимостта и ангажираността с процеса на присъединяване, придържането към европейските ценности, норми и принципи, провеждането на необходимите реформи, допринасят не само за напредъка в процеса на присъединяване към ЕС, но са в полза и на регионалното сътрудничество, добросъседските отношения и цялостния просперитет на техните общества. България изцяло подкрепя разширяването на сътрудничеството със страните от Източното партньорство, основано на споделени ценности и стандарти, и очаква резултатите от предстоящата Среща на върха на Източното партньорство като импулс за съвместните дейности в рамките на ЦЕИ.

 

Предстоящото Българско председателство ще надгражда постиженията на Черна гора и ще следва стратегическите цели, заложени в мисията на ЦЕИ. То ще разчита на здраво установения многостранен диалог, стабилния процес на вземане на решения и доказаните механизми за сътрудничество на ЦЕИ с цел ефективното трансформиране на политическите приоритети в измерими резултати.

Живеем във време както на предизвикателства, така и на възможности. За да се справим с тези предизвикателства и за да се възползваме от възможностите, трябва да обединим усилията си и да продължим да развиваме регионалното сътрудничество, синергията и интеграцията, отстоявайки нашите демокрации и основни ценности като защитаваме човешките права също и в контекста на реализацията на Програмата на ООН 2030 и свързаните с нея Цели за устойчивото развитие. Като се вземе предвид световния дневен ред днес и целите на ЦЕИ, Българското председателство ще работи за:

 

  1. Икономическото и социалното възстановяване на региона от пандемията чрез устойчиво развитие и стабилизация на икономиката, със специално внимание към туризма като важен сектор за повечето държави членки. Ще използваме възможностите, предоставени от регионалното сътрудничество и ресурсите на ЦЕИ, за да помогнем на проблемните сектори да се възстановят от кризата и да станат по-устойчиви. В контекста на този приоритет нашето председателство ще се съсредоточи върху възможностите за подпомагане на регулаторната рамка да отчете по-добре предизвикателствата, с които се справя бизнесът. Възнамеряваме да проучим възможностите, предоставени от Програмата на ЦЕИ за обмен на ноу-хау за внедряване на опит и най-добри практики като част от процеса на възстановяване.

 

  1. Повишената свързаност като важна област в рамките на ЦЕИ за улесняване движението на пътници и стоки за цялостното икономическо развитие на региона. Ще инициираме дискусия за начините за укрепване на сътрудничеството за развитието на инфраструктурата, пътната безопасност, мултимодалния транспорт и граничните контролно-пропускателни пунктове и как чрез механизмите на регионалната интеграция да допринесем за подобряване на свързаността.

 

  1. С ясното разбиране на ролята на младежта за регионалната интеграция и бъдещето на нашите общества, Българското председателство ще се стреми да усъвършенства Програмата на ЦЕИ за младежта и перспективите, които ѝ предоставяме чрез укрепване на сътрудничеството и разширяване на възможностите за образование, оценявайки някои от проблемите, засягащи младежта в нашия регион и младежката мобилност в региона, като механизми за по-добра регионална интеграция.

 

  1. Ще следваме приоритетите, определени от Декларацията от Триест от 2019 година и ще осигурим съществени последващи действия след началната среща, организирана от Черногорското председателство на 12 ноември тази година за задълбочаване на локалното измерение на ЦЕИ.

 

В заключение, бих искал да потвърдя пълната подкрепа на България за Съвместната декларация на настоящата среща и да изразя искрената си надежда, че предизвикателствата, които 2022 година ни готви няма да отклонят нашия регион от пътя към стабилност, просперитет и европейска интеграция. Същевременно и въз основата на равносметката на неотдавнашните достижения на ЦЕИ съм уверен, че инициативата, чрез връзките, установени между страните членки на ЦЕИ и със своята институционална рамка ще  подкрепя сътрудничеството и регионалните отговори дори в най-трудните обстоятелства.